Odeszła prof.dr hab. Danuta Dobrowolska

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Danuty Dobrowolskiej, wieloletniego pracownika IFiS PAN, a przedtem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Profesor rozpoczęła studia w Warszawie w czasie okupacji na podziemnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. W 1946 r. skończyła Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też obroniła pracę doktorską, a następnie habilitowała się w 1966 r.  Od 1968 do końca 1990 r. pracowała w naszym Instytucie. Zajmowała się znaczeniem pracy w życiu człowieka, wydała kilkanaście książek poświęconych temu zagadnieniu, takich jak np. Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, będącą podsumowanie prac wykonanych w Zespole Badania Struktur Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey