Obywatelski Pakt dla Edukacji

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

zaprasza na seminarium

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa,
w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Podczas spotkań omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych, oddolne inicjatywy społeczne i działania samorządowe. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek, 24 listopada 2022 r. w godz. 15:00-17:00.

Podczas spotkania Alicja Pacewicz, Magdalena Radwan-Rohrenschef i Mateusz Wojcieszak przedstawią Obywatelski Pakt dla Edukacji, 10zawartych w nim kierunków rozwoju polskiej edukacji i propozycje rozwiązań. Jest to wynik dyskusji, w ramach sieci SOS dla Edukacji, prowadzonej przez organizacje działające od lat w obszarze oświaty oraz środowiska szkolne. Postulaty paktu wspierają nauczycielskie związki zawodowe (ZNP i Związek Oświata), korporacje i stowarzyszenia samorządowe, a także demokratyczne ugrupowania polityczne. Inicjatorkom i Inicjatorom paktu zależy na jak najszerszej debacie o naprawie polskiej szkoły z czynnym udziałem środowisk akademickich.  Na seminarium będą przedyskutowane założenia paktu, a także zostaną przedstawione zamierzenia kolejnych działań z nim związanych.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Pakt – wersja skrócona

Pakt – wersja pełna

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

 • Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników i prowadzenie seminarium
 • Alicja Pacewicz, Magdalena Radwan-Rohrenschef, Mateusz Wojcieszak – Obywatelski Pakt dla Edukacji
 • Panel dyskusyjny:
  • Oktawia Gorzeńska (Akademia Przywództwa Edukacyjnego)
  • Ewa Haman (Uniwersytet Warszawski)
  • Jolanta Lipszyc (Założycielka i wieloletnia dyrektorka LXIV LO im. Witkacego w Warszawie)
  • Małgorzata Żytko (Uniwersytet Warszawski)
 • Dyskusja
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey