Obywatel, społeczeństwo obywatelskie, ustrój polityczny – 19.02.2018 r.

Serdecznie zapraszam na  seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w  poniedziałek, 19 lutego 2018 r., o  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72, w sali 154, Prof. dr hab. Antoni Kamiński (ISP PAN) wygłosi referat pt. Obywatel, społeczeństwo obywatelskie, ustrój polityczny (współautorem referatu jest prof. Bartłomiej Kamiński.

Abstrakt: Nadmiar kwalifikatorów demokracji, jak „liberalna” i “nieliberalna”, “konstytucyjna” i „niekonstytucyjna” oraz wiele innych, każe postawić pytanie o współczesny sens tego pojęcia. Używamy zamiennie pojęć „demokracja liberalna” i „demokracja konstytucyjna” w odniesieniu do ustroju, którego instytucjonalne podstawy pojawiły się w XVIII w. Punktem wyjścia naszych rozważań jest założenie nadrzędności swobód obywatelskich i instytucji zapewniających ich ochronę—innymi słowy analiza skoncentrowana na triadzie: obywatel, społeczeństwo obywatelskie, ustrój państwa.

Każde z trzech pojęć odnosi się do innego układu wzajemnie powiązanych instytucji. Łącznie tworzą one ustrój demokracji-konstytucyjnej. Niemniej logika działania każdego z układów jest inna: mogą one się wzajemnie wspomagać bądź osłabiać.

Referat poświęcony jest analizie interpretacji ewolucji tych instytucji, ich współzależności oraz przewidywanym przez autorów, których koncepcje towarzyszyły powstaniu i rozwojowi tego projektu ustrojowego,  możliwym przyczynom jego autodestrukcji, związanym ze zmianami w sferze kultury oraz ograniczoną wydolnością instytucji politycznych.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey