O „miksofobii” – autobiograficzna geneza i eksplanacyjny potencjał koncepcji Zygmunta Baumana w analizach uchodźstwa

Zapraszamy na cykl seminariów pt. Inspiracje baumanowskie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w pierwszych dekadach XXI wieku.

Pierwszą prelegentką w ramach tego cyklu będzie prof. Izabela Wagner we wtorek 24 maja o 12.00, która wygłosi referat pt: “O „miksofobii” – autobiograficzna geneza i eksplanacyjny potencjał koncepcji Zygmunta Baumana w analizach uchodźstwa”.

Seminarium jest stacjonarne i odbędzie się w Pałacu Staszica w sali 268 na II p.

Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej IFiS PAN

 Inspiracje baumanowskie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w pierwszych dekadach XXI wieku

 Teorie społeczne Zygmunta Baumana od wielu dekad inspirują przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Istotną rolę odgrywa w tym zakresie jego przekonanie, że socjologia to „nieustający dialog z ludzkim doświadczeniem, który tym się różni od uniwersyteckich budynków, że nie da się go podzielić na osobne wydziały, a tym bardziej rozmieścić w hermetycznych przegródkach”. Zgodnie z tymi słowami szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców analiz socjologicznych i filozoficznych powinno towarzyszyć nadawanie im interdyscyplinarnego charakteru, w różnych jego sensach i zastosowaniach. Tym właśnie charakteryzowała się twórczość Baumana.

Była one też wyjątkowo innowacyjna. Jego prace dotyczące przemian nowoczesności, Holocaustu, kultury konsumpcyjnej, etyki, czy też indywidualizacji, są do dziś przedmiotem zróżnicowanych recepcji, licznych dyskusji i polemik. Często także przywoływane są takie wątki tego twórczości jak: utopia, nostalgia, teoria kultury, czy też wizja socjalizmu. Dla wielu badaczy stanowią one punkt odniesienia dla ich poszukiwań. Dodać trzeba, że wciąż trwa proces wydawania nieznanych wcześniej prac Baumana, czego przykładem jest trzytomowa seria Selected Writings (2021-2023), czy też jego autobiografia My Life in Fragments (2022).

W ramach cyklu seminariów chcemy zaprosić do spojrzenia na współczesne zjawiska społeczne, a także problemy i wyzwania cywilizacyjne, z punktu widzenia teorii i koncepcji przedstawionych w twórczości Zygmunta Baumana. Interesować nas będzie nie tyle sama egzegeza jego twórczości, co wielorakie inspiracje, jakie może ona stanowić dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w pierwszych dekadach XXI wieku. Mamy nadzieję, że w ramach seminaryjnych spotkań, dzięki kolejnym referatom i dyskusjom, uda się razem zainicjować innowacyjne interpretacje tak współczesnej rzeczywistości, jak i teorii oraz koncepcji, w ramach których poddawana jest ona analizie.

O „miksofobii”: autobiograficzna geneza i eksplanacyjny potencjał koncepcji Zygmunta Baumana w analizach uchodźstwa

Termin „miksofobia” wprowadzony przez Zygmunta Baumana w książce Razem Osobno (Liquid Love) w 2004 roku nie wydaje się cieszyć wielką popularnością u współczesnych intelektualistów. Nie został zauważony i podchwycony przez badaczy i analityków świata współczesnego. Jakie są ku temu powody? Jaka jest geneza tego terminu? Jak doświadczenie uchodźstwa Baumana wpłynęło na postrzeganie tego zjawiska w jego pracach?  Jaki potencjał jest zawarty w koncepcji „miksofobii”? W ramach seminarium zaprezentuję odpowiedzi na te pytania i zachęcę uczestników do rozważań na temat „obcych u naszych drzwi”. Będę pragnęła dowieść, że w związku z rozwojem obecnych wydarzeń w Europie, a także sytuacją demograficzną na świecie, koncepcja „miksofobii” może się stać jednym z ważniejszych narzędzi w rozważaniach nad kondycją społeczeństw XXI wieku.

Izabela Wagner, profesorka socjologii w warszawskim Collegium Civitas, jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie uzyskała summa cum laude (1987). Doktorat z socjologii poświęcony socjalizacji i karierom wirtuozów obroniła z wyróżnieniem w paryskim EHESS (School for Advanced Studies in Social Science) w 2006. W 2012 roku obroniła habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. Była wizytującą badaczką i profesorką między innymi w Harvard University, New School for Social Research w Nowym Jorku, uniwersytetach Fudan w Szanghaju, La Sapienza w Rzymie, Sorbona i EHESS w Paryżu. Jest też badaczką w Institute Convergence Migration w Paryżu. 

Jest autorką: “Producing Excellence. Making of a Virtuoso” (Rutgers University Press 2015), tłumaczona na chiński i rosyjski,  “Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych” (Scholar, Warszawa 2011).

W 2020 roku opublikowała po angielsku pierwszą biografię Zygmunta Baumana: “Bauman: A Biography” wydaną przez Polity (Oxford 2020). Książka ukazała się także w języku portugalskim (Zahar, Brasil 2020), polskim (Czarna Owca, Warszawa 2021) hiszpańskim (Planet – Paidos, 2022) i koreańskim (2022). Obszernie recenzowana zarówno w prasie ogólnej jak i naukowej (głównie przez historyków i socjologów) jako nie tylko praca o życiu znanego intelektualisty, ale także jako mikrohistoria antysemityzmu. Pisana z perspektywy interakcjonistycznej praca pokazuje relację pomiędzy życiem jednostki a kontekstem (znaczącymi bliskimi, środowiskiem a także społeczeństwem) – jest więc nie tylko narracją o życiu wybitnej jednostki ale także częścią historii 20 i początku 21 wieku. “Bauman. Biografia” zawiera obszerne fragmenty będące typowym przykładem socjologii pracy intelektualistów, analizy funkcjononowania środowisk naukowych i socjologii karier. 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey