Nowy wicedyrektor ds. socjologii IFiS PAN

Mamy przyjemność poinformować, że od 1 czerwca zastępcą dyrektora ds. socjologii w naszym Instytucie jest dr hab. Hanna Bojar, profesor IFiS PAN. Profesor Bojar zajmuje się community studies, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicznych społeczności lokalnych; zmianą społeczną, relacjami między tradycją a innowacyjnością, zróżnicowanymi formami wspólnotowości oraz przemianami rodziny w kontekście procesów demokratyzacji, starej i nowej wielokulturowości, mobilności społecznej oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych; a także metodologią socjologicznych badań jakościowych. Profesor Hanna Bojar była do tej pory zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej w IFiS PAN.

Rada Naukowa wybrała na stanowisko zastępcy przewodniczącego RN dr hab. Dorotę Hall, prof. Instytutu.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey