Nowe seminarium IFiS PAN – “Czytanie Husserla” – 1 marca

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zapraszają: pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych fenomenologią – do udziału w seminarium, które w całości poświęcone będzie lekturze, interpretacji i dyskusji nad wybranymi tekstami Edmunda Husserla.

Tekstem, który wybraliśmy, jest tłumaczona na język polski praca pt. „Doświadczenie i sąd. Badania nad genealogią logiki” (tłum. B. Baran, Wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 2013).

Pierwsze spotkanie odbędzie się 01 marca 2016 r., o godz. 17.00, w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w sali 154.

Podczas seminarium przyjrzymy się treści „Wprowadzenia” (paragrafy 1-14) w pracy „Doświadczenie i sąd”.

Krótkie wprowadzenie do całości lektury książki wygłosi dr Witold Płotka (Uniwersytet Gdański).

Podczas naszego pierwszego marcowego seminarium zostaną ustalone terminy kolejnych spotkań. (Nad tekstami Husserla planujemy pochylać się 2 razy w miesiącu.)

Autorem plakatu jest mgr Kamil Kusy (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

Szczegółowe informacje poniżej:

seminarium czytanie_husserla-ogłoszenie

Daniel Roland Sobota (IFiS PAN)

Dane do kontaktu: dsobota@ifispan.waw.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey