Nowe kierownictwo połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Informujemy, że Pan mgr Michał Chlebicki został upoważniony do zarządzania Połączonymi Bibliotekami WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey