NIEPODLEGŁOŚĆ I JEJ ROCZNICE-debata IFiS PAN 12.12.2018

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na debatę zatytułowaną NIEPODLEGŁOŚĆ I JEJ ROCZNICE .

Debata odbędzie się 12 grudnia 2018 roku w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), w Sali Okrągłego Stołu (1. piętro, sala 162). Wstęp wolny.

Program_debata_12.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey