New Projects Seminars

GSSR’s “New Projects Seminar Series” kontynuuje w roku akademickim 2022-23 ze wsparciem NAWA Welcome to Poland (WtP) i NCBiR. Celem serii seminariów jest promowanie doskonałych badań w naukach społecznych i humanistycznych oraz współpracy początkujących i uznanych naukowców. Seminaria są okazją do zaprezentowania i omówienia najnowszych projektów naukowych przed interdyscyplinarną publicznością.

Do udziału w seminarium zapraszamy doktorantów, habilitantów i badaczy z GSSR oraz instytutów PAN: IFiS, IPS i IP, a także naukowców z uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Spotkania w grudniu

8 grudnia, 17:30      pok 268   Adrianna Zabrzewska (IFiS PAN): Feminist philosophy of the body and the 2020-2021 Polish protests for reproductive rights (też na na platformie Zoom)

15 grudnia, 14:30   pok 232 Magda Grabowska (IFiS PAN): “Social reproduction, practical feminism for 99%, and processes of (re)democratization in Poland” (też na na platformie Zoom)

20 grudnia 10:00,   pok 232 Andrzej Strzałkowski: (GSSR): Introducing sustainable degrowth into policy-making discussion– overview of the Translational Legal Approach methodology– overview of the Translational Legal Approach methodology for translating academic research into legal drafts. Komentatorka:  Dr Iana Nesterova (Umeå University). (też na na platformie Zoom)

Więcej informacji na temat seminariów

Serdecznie zapraszamy

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey