NAUKA JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY I METAFILOZOFICZNY – konferencja: 23 lutego 2017 r.

KONFERENCJA: NAUKA JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY I METAFILOZOFICZNY

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk organizuje jednodniową konferencję Nauka jako problem filozoficzny i metafilozoficzny. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica), w sali 154, I piętro, 23 lutego 2017.

Konferencja jest otwarta – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

Konferencja jest bezpłatna – nie pobieramy żadnych opłat konferencyjnych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do 12 lutego br. obecności na konferencji wszystkich osób poza referentami.

Zespół organizacyjny: prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN,

dr Anna Michalska, dr Mariusz Mazurek, dr Sebastian Bakuła

KONFERENCJA program

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey