Nabór wniosków na pobyty naukowe w PIASt

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt ogłosił nabór wniosków na pięciomiesięczne pobyty naukowe od marca do lipca 2023.

Celem Instytutu jest wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocja postępu naukowego w Polsce. Program Instytutu umożliwia wymianę naukową i intelektualną oraz buduje międzynarodową i interdyscyplinarną wspólnotę stypendystów-badaczy, którzy zbierają się na okres roku akademickiego, by dyskutować i wymieniać poglądy.

Goście, podczas pobytu w Polsce, nie tylko prowadzą własne badania, ale też nawiązują współpracę i uczestniczą w polskim życiu naukowym: wygłaszają wykłady w ośrodkach akademickich, uczestniczą w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytuty PAN. W ramach swoich projektów organizują seminaria z udziałem polskich i zagranicznych gości.Co roku PIASt oferuje badaczom z całego świata stypendia w dwóch kategoriach: senior i junior, w ramach których goście mogą realizować swoje projekty naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

O stypendia mogą także aplikować polscy badacze, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie pracowali naukowo w Polsce dłużej niż 6 miesięcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 20 stycznia 2023 r., za pośrednictwem formularza online.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.piast.pan.pl w zakładce „Apply”.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey