Myśl Antyku dziś-seminarium 26.04.2018 r. godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy 26 kwietnia 2018 o godz. 16:00 do sali 154 w Pałacu Staszica na kolejne seminarium, na którym prof. Kazimierz Napiórkowski wygłosi referat pt. Schrödinger, przyroda i Grecy.

Od Prelegenta

Referat obejmie garść uwag na temat książki Erwina Schrödingera pt. „Przyroda i Grecy. Nauki przyrodnicze i humanistyczne”. Centralną kwestią będzie to, jak jeden z największych fizyków pierwszej połowy dwudziestego wieku analizuje pewne wątki obecne w myśli starożytnych Greków, nadal aktualne lub kontynuowane we współczesnej nauce.

O Prelegencie

Magisterium z fizyki teoretycznej, doktorat i habilitacja z matematyki. Najważniejsze przekłady:

– duża część książki C.F. v. Weizsäckera „Jedność przyrody”;

– książka W. Heisenberga „Część i całość”;

– pisma filozoficzne A. Einsteina;

– pisma M. Plancka zawarte w książce „Nowe drogi poznania fizycznego a filozofia”.

Od organizatorów

Książkę Schrödingera pt. „Przyroda i Grecy” będzie można kupić po seminarium w cenie promocyjnej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey