Modele i aspekty podmiotowości

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Modele i aspekty podmiotowości”.

Na najbliższym seminarium 10 stycznia 2020 r. (11:30-13:30, w sali 154 Pałacu Staszica – Warszawa, Nowy Świat 72) dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań) przedstawi referat Podmiot humanisty. Tezy referatu odwołują się przede wszystkim do książki George’a Schöpflina “Politics, Illusions, Fallacies”
(Tallinn: Tallinn University Press, 2012) i do teorii języka Jacques’a Lacana).

Tezy referatu znajdą Państwo tutaj.

Dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska – adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach zajmowała się: psychoanalizą Lacanowską rozpatrywaną w kontekście współczesnej filozofii (zwłaszcza francuskiej) i teorii kultury (książka “Pośpiech i cynizm. Wokół teorii dyskursów Jacques’a Lacana”, 2002), ironią rozpatrywaną jako mechanizm anty-ofiarniczy w kulturze (książka “Ironia i ofiara”, 2007), zagadnieniami przedstawienia rozpatrywanego jako model doświadczania świata (książki “Inwazja ikonoklastów. Filozofia przedstawienia Jacques’a Rancière’a”, 2012; “Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć”, 2016). Ostatnia książka dotyczy wykładów Michela Foucaulta – “Zarządzanie martwymi. Ironia eschatologii” (2019).

Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN) i Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey