Międzynarodowy konkurs na stanowisko post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska) w projekcie “Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018” (NCN)

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza międzynarodowy konkurs na stanowisko pracownika naukowego post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska) w projekcie “Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018” (www.polpan.org), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Poszukujemy doktora habilitowanego z doktoratem z socjologii, nauk politycznych, ekonomii, statystyki, psychologii lub innej nauki społecznej z silnym ilościowym treningiem metodologicznym i zainteresowaniami. Badacz będzie współpracował z dwoma głównymi badaczami (Kazimierz M. Słomczyński i Irina Tomescu-Dubrow) oraz innymi członkami zespołu w celu opracowania badań, publikacji i promocji produktów projektu.

Szczegóły: International competition for Postdoc Position

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey