Międzynarodowa konferencja ISSUES IN CONTEMPORARY PHENOMENOLOGY

W dniach 23-26 marca w Pałacu Staszica odbędzie się międzynarodowa konferencja ISSUES IN CONTEMPORARY PHENOMENOLOGY. Konferencję współorganizują Instytut Filozofii UW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne. Ideą przedsięwzięcia jest dyskusja nad najciekawszymi trendami współczesnej fenomenologii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach, poniżej adres strony konferencji, na której jest dostępny program.

http://phenomenology2017.uw.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey