Metodologiczne Inspiracje 2018: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych ̵ Wyzwania i Problemy

Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Metodologiczne Inspiracje 2018: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych ̵ Wyzwania i Problemy”,

która odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 roku w Jabłonnie (koło Warszawy).

Zgłoszenia wystąpień prosimy składać w terminie do 30 czerwca 2018 roku na adres e-mail: metody@ifispan.waw.pl. Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 500 słów. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz afiliacji osoby (lub osób) zgłaszających referat. Zapraszamy również do zgłaszania sesji tematycznych. Konferencja obejmuje swoim zakresem zagadnienia analiz statystycznych, metodologii badań terenowych i   generalnej problematyki doskonalenia narzędzi badawczych.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany po rozpatrzeniu zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osobom wygłaszającym referaty zapewniamy zwrot kosztów podróży krajowych oraz pokrywamy koszty pobytu w ośrodku konferencyjnym.

Henryk Domański

Zbigniew Karpiński

Dariusz Przybysz

Metodologiczne_Inspiracje_2018

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey