Zbigniew SawińskiInformacje

Imię i nazwisko

Zbigniew Sawiński

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

zsawins@ifispan.edu.pl

Pokój

116

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badań Struktury Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

stratyfikacja społeczna, nierówności w edukacji, badania porównawcze, metodologia badań sondażowych, udostępnianie i analiza wyników badań

Skrócony biogram

dr hab. Zbigniew Sawiński (ur. 1955) jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się przemianami struktury społecznej w różnych krajach, w tym mechanizmami tworzenia się nierówności edukacyjnych. Jest autorem książki Dimensions of Social Stratification: A Comparative Analysis (1989; wspólnie z H. Domańskim), a także artykułów: The Prestige of Education (1986), Dissensus in Assessments of Occupational Prestige: the Case of Poland (1991; wraz z H. Domańskim), Postrzeganie roli szkół niepaństwowych w systemie nierówności edukacyjnych (1994), Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia (2008), Nierówności edukacyjne w teoriach struktury społecznej (2009), Pursuit of Validity in Comparing Education Across Countries: Insights from Polish Experiences (2012), Social trust in education in European countries, 2002–2010 (2014), Inequality in access to education in Poland now and before the post-communist transformation (2015), Legitimacy and Trust in European Countries: Macro-structural Explanation of Changes, 2002-2012 (2015; wraz z K. M. Słomczyńskim oraz I. Tomescu-Dubrow).

Osobny obszar zainteresowań Zbigniewa Sawińskiego stanowi metodologia badań sondażowych, w tym metody gromadzenia danych dotyczących zawodu i wykształcenia. Jest autorem książek: Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych (1986), Fieldwork jest sztuką (2005; wspólnie z P. Sztabińskim i F. Sztabińskim), Sociological Tools Measuring Occupations: New Classification and Scales (2009; wspólnie z H. Domańskim i K. M. Słomczyńskim), Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych (2010), oraz artykułów, w których porusza bardziej szczegółowe zagadnienia: Validity of the EGP Class Schema in Poland (2012; wspólnie z H. Domańskim), The International Standard Classification of Education ISCED: the standard from Sevrès or Satan’s trick? (2012). Jest także autorem artykułów na temat metod gromadzenia i analizy danych, w tym między innymi: Sondaże telefoniczne (1996), Badania trackingowe (2006), Ocena rozmiarów nierówności (2012), czy Badanie społecznego konsensusu metodą porównań między jednostkami (2012; wraz z Z. Karpińskim).

W latach 1986-89 kierował Pracownią Metodologii Badań w Centrum Badania Opinii Społecznej, zaś w latach 1991-95 Zespołem Badań Społecznych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 roku nieprzerwanie uczestniczy w pracach zespołu realizującego projekt badań panelowych POLPAN. Po 1989 roku należał do osób, które aktywnie przyczyniły się do wejścia Polski do grona uczestników International Social Survey Programme (ISSP). Zapoczątkował, wraz z Bogdanem Cichomskim, cykliczne badanie Polski Generalny Sondaż Społeczny. Od 2002 roku pełni rolę krajowego eksperta w projektach: Programme for International Student Assessment PISA oraz European Social Survey. Od 1995 roku jest redaktorem czasopisma Ask: Research & Methods (był jednym z jego założycieli), od 2011 roku jest członkiem redakcji kwartalnika Edukacja.

Wykształcenie
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, 2010, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Rrozprawa: Zastosowanie tablic w badaniach zjawisk społecznych.
 • dr nauk humanistycznych, 1986, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski. Rozprawa: Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych.
 • mgr socjologii, 1979, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii. Praca: Koncepcja maksymalizacji współczynników korelacji.
Doświadczenie zawodowe

DYDAKTYKA

 • 2011-2014. Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia doktoranckie. Wykładowca przedmiotu: Podstawy Metodologii Badań Edukacyjnych;
 • 1995-1996. Central European University: wykłady i zajęcia ze statystyki oraz z analizy danych z wykorzystaniem komputerów;
 • 1977-1995. Uniwersytet Warszawski: wykłady, seminaria i ćwiczenia ze statystyki, socjologii edukacji, oraz z języków programowania.

BADANIA

 • od 1990: rozwijanie aplikacji komputerowych wspomagających przetwarzanie danych i analizę wyników badań (m.in. w projektach POLPAN, PISA i Europejski Sondaż Społeczny).
 • 1981-2010: projektowanie schematów badawczych, konsultacje i nadzór merytoryczny nad realizacją badań akademickich i marketingowych.
Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • 2011-obecnie: Wice-przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych
 • 2012-obecnie: Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
 • 2011-2014: Członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • 1993-1994: National Representative w Inter-university Consortium for Political and Social Research ICPSR (University of Michigan)
 • 1993: Dyrektor International Summer School on Social Justice (zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski)
 • 1992-1993: Członek Rady Naukowej Centrum Badania Opinii Społecznej.
Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

– 1995-obecnie: Ask: Research & Methods. Członek redakcji
– 2011-obecnie: Edukacja. Członek redakcji
– 2008-2012: Studia Socjologiczne. Członek komitetu redakcyjnego

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach


Ogólnopolskie Seminarium „POLPAN 1988-2013”, Warszawa, 17 marca 2015 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Education: global or country-specific? What contributes to the excellent results in Programme for International Student Assessment OECD PISA.

Ogólnopolskie seminarium “Gimnazja a nierówności społeczne – bilans piętnastolecia”, Warszawa, 15 grudnia 2014 r. (Organizator: Instytut Badań Edukacyjnych). Wystąpienie: Nierówności w gimnazjach w Polsce na tle krajów o jednolitych systemach edukacji.

ESA RN21 / EQMC Conference: Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research, GESIS, Mannheim, 24-25 października 2014 r. Wystąpienie: Two approaches to the comparison of education in developed and underdeveloped countries.

Ogólnopolska konferencja: Metodologiczne inspiracje 2014. Badania Ilościowe w Naukach Społecznych, Wyzwania i Problemy. Jabłonna, 24-26 września 2014 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienia: “Kontrowersje wokół harmonizacji ex-ante w badaniu PISA” oraz “Harmonizacja kodowania wykształcenia w krajach zróżnicowanych kulturowo”.

Międzynarodowa konferencja The Polish Panel Survey 1988-2013, Warszawa, 19-21 marca 2014 r. (Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologiczny PAN). Wystąpienia: Od koncepcji do realizacji (wspólne z K. M. Słomczyńskim), Education variables in the POLPAN study, Occupational classifications and occupational scales in the POLPAN study (wspólne z K. M. Słomczyńskim).

Międzynarodowa konferencja: EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY, RUNDA 6, Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany, Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Wystąpienie: Legitimacy and Trust in Democratic Institutions: Macro-structural Explanation of Changes in the Period 2002-2012 (wspólnie z K. M. Słomczyńskim oraz I. Tomescu-Dubrow).

International Workshop “Winners and Losers in the Elections of Eastern Europe”, Warszawa, 18-19 października 2013 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie: Candidate Data in Poland.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, 11-14 września 2013 r. Wystąpienie „Zastosowanie metody porównań między jednostkami w międzykrajowych badaniach nad legitymizacją”.

5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana (Słowenia), 15-19 lipca 2013 r. Wystąpienia: “International vs. national classifications of education: Advantages and limitations in explaining values and attitudes” oraz “The last occupation as a measure of social position” (wystąpienie wspólne z H. Domańskim)

International Workshop “Panel Survey Design”, Warszawa, 6-12 maja 2013 r. (Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Ohio State University). Wystąpienia: “Sampling: Sampling Frame, Target Populations, Sampling Procedures, Attrition”, “POLPAN-CONVERTER computer program: Exploring occupational careers and life histories”, “Mixed Mode Panel Surveys: The German National Educational Panel Study (NEPS)” oraz “Insights from the POLPAN: Perceived and fair earnings 1988-2010”.

Ogólnopolskie Seminarium „POLPAN 1988-2013”, Warszawa, 18 grudnia 2012 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Exploring occupational careers and life histories by CONVERTER.

Międzynarodowa konferencja: IMPROVING SKILLS. Evidence from secondary analysis of international surveys, Limassol (Cypr), 15-16 listopada 2012 r. (Organizator: European Commission, Joint Research Centre, Centre for Research on Lifelong Learning). Wystąpienie: Do school reforms decrease educational inequalities in Poland? A new look at the PISA data.

Ogólnopolska Konferencja: Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2008 i 2013. Jabłonna, 7-9 października 2012 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Problemy porównywalności POLPAN z innymi badaniami (wspólne z H. Domańskim).

Ogólnopolska Konferencja: Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych. Jabłonna, 26-28 września 2012 (Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Pomiar nierówności edukacyjnych przy zmianach rozkładów brzegowych: wnioski z symulacji komputerowych.

Międzynarodowa konferencja “Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland – National and European Dimension”, Berlin, sierpień 2011 r. Wystąpienia: “The Social Power of Education” oraz “Labor Status and Occupation: the Greatest Mysteries of the Social World”.

4th Conference of the European Survey Research Association, Lozanna, lipiec 2011 r. Referat pt. “Intra-cluster homogeneity in survey samples: a neglected tool”.

Posiedzenie Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, październik 2010 r. Wystąpienie pt. “Edukacja: artefakt statystyczny czy zjawisko społeczne?”

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków, wrzesień 2010 r. Wystąpienie pt. “Metoda dopasowania średnich: przekładanie intuicji na liczby”.

Krajowa konferencja: „Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce”, Warszawa, grudzień 2008 r. (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia”.

Międzynarodowa konferencja: “Sociological and Public Opinion Research in Central and Eastern Europe: Historical and Cross-National Research”, Warszawa, czerwiec 2008 r. (organizatorzy: Polska Akademia Nauk i Ohio State University). Wystąpienie pt. „Polish Panel Survey POLPAN, 1988-2008” (wspólnie z F. Sztabińskim).

4th ESSi Meeting, Warszawa, maj 2008 r. Wystąpienie pt. „Non-response: How do we cope with it?” (wspólnie z P. B. Sztabińskim i F. Sztabińskim).

1st ESS Field Directors’ Meeting, Mannheim, styczeń 2008 r. Wystąpienie: „ESS in Poland. Handling the interviewers” (wspólnie z F. Sztabińskim).

XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, wrzesień 2007 r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie nowej klasyfikacji i skal zawodów w praktyce badawczej – kodowanie ze wspomaganiem komputerowym”.

2nd Conference of the European Survey Research Association, Praga, czerwiec 2007 r.. Wystąpienie pt. „Data Editing and Data Quality: Value for Money or Art for Art’s Sake. The Polish Experience with the ESS”.

Krajowa konferencja: „Polska klasyfikacja i skale zawodów 2007: zastosowania w badaniach społecznych i marketingowych”, Warszawa, maj 2007 r. Wystąpienia: „Jak ludzie definiują swój własny zawód? Perspektywa semantyczna” oraz „Kodowanie i skalowanie zawodów ze wspomaganiem komputerowym”.

Spotkanie Narodowych Koordynatorów projektu Programme for International Student Assessment (OECD/PISA), Praga, 2003 r. Moderator sesji.

ESOMAR/ARF Worldwide Radio Conference. Ateny, czerwiec 2001 r. Wystąpienie pt. „Is there still a place for non-electronic measurement? Experience from the Polish radio market” (wspólnie z M. Kujawskim).

Ogólnopolskie seminarium: „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych”, Warszawa, marzec 2001 r. (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Badanie audytorium radia metodą komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego”.

Ogólnopolskie seminarium: „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych” (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Warszawa, listopad 2000 r. Wystąpienie pt. „Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych”.

XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów, wrzesień 2000 r. Wystąpienie pt. „Wybrane problemy badań medialnych”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey