Zbigniew KrólInformacje

Imię i nazwisko

Zbigniew Król

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zespołu Filozofii i Hermeneutyki Matematyki

E-mail

zbigkrol@wp.pl

Pokój

105

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki

Zespół badawczy

Zespół Filozofii i Hermeneutyki Matematyki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia matematyki i nauki, historia matematyki, filozofii i nauki, logika, matematyka, ontologia i teoria poznania

Skrócony biogram

Zbigniew Król — Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, (Politechnika Warszawska) oraz w Zespole Filozofii i Hermeneutyki Matematyki oraz w Zespole Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa). Obszar jego badań obejmuje m.in. filozofię matematyki i nauki, historię matematyki, filozofii i nauki, logikę, matematykę, ontologię i teorię poznania.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey