Tomasz ŻółtakInformacje

Imię i nazwisko

Tomasz Żółtak

Stopnie i tytuły naukowe

dr

E-mail

tomasz.zoltak@ifispan.edu.pl

Zakład

Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych

Skrócony biogram

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień metodologii i modelowania statystycznego, przede wszystkim w dziedzinach badań edukacyjnych i socjologii polityki. W swojej pracy często rozwija zaawansowane procesy przetwarzania danych oraz ich analizy i wizualizacji – zarówno na potrzeby naukowe, jak i udostępniania wyników badań szerokim grupom odbiorców.

Obronił doktorat z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie nad projektami wdrożeniowymi mającymi na celu rozwój edukacyjnych wskaźników ewaluacyjnych wykorzystujących wyniki egzaminów zewnętrznych (tzw. wskaźniki EWD) oraz monitorowanie dalszych losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Oprócz działalności badawczej prowadzi też dydaktykę akademicką (zajęcia z analizy danych na studiach magisterskich z socjologii cyfrowej i z metod wnioskowania przyczynowego w szkole doktorskiej nauk społecznych UW). Posiada też doświadczenie we wdrażaniu złożonych metod psychometrycznych w rozwiązaniach biznesowych (współpracował w tym zakresie z polskimi firmami Diagmatic oraz Talent Bridge) i tworzeniu oprogramowania do przetwarzania i analizy danych (jest współautorem kilku pakietów środowiska R).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey