Sławomir MazurekInformacje

Imię i nazwisko

Sławomir Mazurek

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

smazurek@ifispan.edu.pl

Pokój

119

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Obszary zainteresowań naukowych

historia myśli rosyjskiej, filozofia historii, filozofia kultury, filozofia polska, etyka

Skrócony biogram

DR HAB. SŁAWOMIR MAZUREK, PROF. IFIS PAN – jest specjalistą w zakresie filozofii rosyjskiej, autorem licznych publikacji poświęconych m. in. tzw. rosyjskiemu renesansowi religijnemu. Opublikował między innymi: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej, (Wrocław 1997); Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej (Warszawa, 2006); Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy (Warszawa, 2008). Obecnie przygotowuje wydanie krytyczne dzieła Augusta Cieszkowskiego Ojcze nasz. Członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, redaktor czasopisma “The Interlocutor”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey