Seweryn BlandziInformacje

Imię i nazwisko

Seweryn Blandzi

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

emeritus

Funkcja w IFiS PAN

były Kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii

E-mail

rekta@pro.onet.pl

Pokój

105

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Zespół badawczy

Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii

Obszary zainteresowań naukowych

historia filozofii, zwłaszcza starożytnej, historia metafizyki i jej nowożytna transformacja w ontologię, filozofia niemiecka i hermeneutyka

Skrócony biogram

prof. dr hab. Seweryn Blandzi — Profesor IFiS PAN, b. kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w IFiS PAN.

Prezes Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, redaktor serii „Hermeneutyka problemów filozofii” i „Studia z Filozofii Systematycznej”.

Zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza starożytnej, historią metafizyki i jej nowożytną transformacją w ontologię, a także filozofia niemiecką i hermeneutyką.

Od 2009 roku Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej/Archive of the History of Philosophy and Social Thought”, które kazuje się nieprzerwanie od 1957 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w badaniach nad historią filozofii i historią idei (pismo wyrasta z tradycji Warszawskiej Szkoły Historii Idei) oraz historią myśli społecznej. Czasopismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Jana Garewicza i Bronisława Baczkę jest najdłużej ukazującym się bez przerwy w funkcjonowaniu polskim czasopismem filozoficznym.

Autor publikacji m.in.:

  • Henologia, meontologia: Platońskie poszukiwanie ontologii idei w ‘Parmenidesie’ (Warszawa 1992),
  • Platoński projekt filozofii pierwszej (Warszawa 2002),
  • Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne (Warszawa 2013),
  • Platon und das Problem der Letztbegründung der Metaphysik, wyd. PETER LANG GmbH (Frankfurt am Main 2014)

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey