Małgorzata RajtarInformacje

Imię i nazwisko

Małgorzata Rajtar

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik grantu "Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego" (NCN Sonata Bis 7), Kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi

E-mail

mrajtar@ifispan.waw.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/MalgorzataRajtar

Pokój

201

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Obszary zainteresowań naukowych

Antropologia biomedycyny, choroby rzadkie, biotechnologie, (bio)etyka, religia.; Finlandia, Niemcy, Polska

Skrócony biogram

Małgorzata Rajtar – antropolożka kulturowa i medyczna. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN oraz etnologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka, m.in., Alexander von Humboldt Stiftung, Max Planck Institute for Social Anthropology, DAAD i  EURIAS Fellowship Programme/ The European Commission (Marie-Sklodowska-Curie Actions – COFUND Programme – FP7)

Obecnie prowadzi badania z antropologii społeczno-kulturowej i medycznej (biomedycyna, medycyna i religia, choroby rzadkie, biotechnologie, biotożsamość, etyka) jako kierowniczka grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: “Antropologia chorób rzadkich. Studium region Morza Bałtyckiego” (2018-2022, IFiS PAN w Warszawie). Jest także kierowniczką Ośrodka Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi przy IFiS PAN (http://rdsrc.ifispan.pl/).

 

Wykształcenie

2018

Doktor habilitowany w dyscyplinie etnologia, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2006                      

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. Rozprawa „Pojmowanie dobra i zła w społeczności wiejskiej na przykładzie południowo-wschodniej Polski”. Promotor: doc. dr hab. Hanna Palska, IFiS PAN; recenzenci: prof. Jacek Kurczewski i doc. dr hab. Anna Wyka

2000-2005

Studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

2000                       

Magister etnologii, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej (obecnie Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Uniwersytet Warszawski.

1995-2000

Studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Warszawski.

 

Doświadczenie zawodowe

10.2014-04.2018

Adiunkt, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

09.2011-07.2013

Alexander von Humboldt Foundation Postdoctoral Research Fellow, Institute of Social and Cultural

Anthropology, Freie Universität Berlin, Niemcy

10.2010- 06.2013

Adiunkt, Zakład Etnologii, Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański

02.2006-01.2009

Postdoctoral Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (Saale), Niemcy

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Redakcja naukowa numerów monograficznych czasopism

2016 

Danuta Penkala-Gawęcka i Małgorzata Rajtar. Numer specjalny pisma pt. „Medical Pluralism and

Beyond”.  Anthropology & Medicine 23(2), s. 129-219.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13648470.2016.1180584

2014  

Magdalena Radkowska-Walkowicz i Małgorzata Rajtar. Blok tematyczny pt. „Kultura i Medycyna”,

Etnografia Polska 58(1-2), s. 95-189.

2008 

Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Małgorzata Rajtar. Redakcja numeru monograficznego

czasopisma „(op.cit.,) Maszyna Interpretacyjna”. Kwartalnik kulturalno-społeczny, nr 1. Męskość.

2007 

Aleksandra Burek i Małgorzata Rajtar. Redakcja numeru monograficznego czasopisma „(op.cit.,)

Maszyna Interpretacyjna”. Kwartalnik kulturalno-społeczny, nr 1. Moralność.

 

Realizowane projekty badawcze
 • 05.2018-05.2022

Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego (nr grantu: UMO-2017/26/E/HS3/00291)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Konkurs Sonata Bis 7)

Funkcja: Kierownik

Wykonawcy: dr Filip Rogalski (post-doc), mgr Jan Frydrych, mgr Katarzyna Król

Miejsce realizacji grantu: IFiS PAN 

 • 01.2016-01.2019

Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii (nr grantu UMO-2015/17/B/HS3/00107)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Konkurs OPUS 9)

Funkcja: Kierownik

Wykonawcy: dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG; mgr Anna Chowaniec-Rylke (doktorantka UW)

Miejsce realizacji grantu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • 05.2016-04.2019

Zespół Turnera- wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdysyplinarne

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Program Rozwój 2b), Nr grantu: 2bH 15 0137 83.

Kierownik grantu: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW).

Funkcja: Główny wykonawca.

Strona projektu: http://childhoods.uw.edu.pl/projekt-zt/ 

 • 09.2011-07.2013

Refusal of Blood Transfusions: Religious Identity and Modern Medical Authority

Źródło finansowania: Alexander von Humboldt Stiftung, Niemcy.

Funkcja: kierownik projektu.

Miejsce realizacji: Instytut Etnologii (obecnie: Instytut Antropologii Społecznej i Kulturowej) Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Goszczący profesor: prof. Hansjörg Dilger.(FU Berlin)

 • 02.2006-01.2009

“Heaven on Earth”: Conversion and Morality in Eastern Germany

Źródło finansowania i miejsce realizacji projektu: Instytut Antropologii Społecznej im. Maxa Plancka Max Halle (Saale), Niemcy.

Funkcja: kierownik projektu.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

09.2018-06.2019

EURIAS Senior Fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finlandia.

09.2011-07.2013

Alexander von Humboldt Foundation Fellowship for Postdoctoral Researchers, Institute of Social

and Cultural Anthropology, Freie Universität Berlin, Niemcy.

06.2010-07.2010     

Stypendium German Academic Exchange Service (DAAD), Institute of Social and Cultural Anthropology, Freie Universität Berlin, Niemcy.

02.2006-01.2009

Postdoctoral Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (Saale), Niemcy.

10.2002-07.2003

Stypendium German Academic Exchange Service (DAAD), Institute of Ethnology, University

of Heidelberg, Niemcy.

04.-07.1999

Stypendium Socrates-Erasmus, Department of European Ethnology, Humboldt University of Berlin,

Niemcy.

 

Dorobek organizatorski

2019

·    Międzynarodowe sympozjum i warsztaty (wraz z dr Karoliiną Snell, University of Helsinki) pt. “(In)tangible technology and data in medical humanities and social sciences,” Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki, Finlandia, 16-18.10.2019.

2018

 • Konferencja ogólnopolska (wraz z A. Chowaniec-Rylke) „Choroby rzadkie – badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze”. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 23.11.2018 Poznań
 • Panel (wraz z M. McGuire): What Does it Mean to ‘Care for Rare’? Anthropological Interventions and Imagination in Rare Disease. Part I. 2018 American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting, San Jose, CA, USA. 14-18.11.2018
 • Panel (wraz z M. McGuire): What Does it Mean to ‘Care for Rare’? Anthropological Interventions and Imagination in Rare Disease. Part II. 2018 American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting, San Jose, CA, USA. 14-18.11.2018

 

 

Działalność dydaktyczna
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Form, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu
 • Zakład Etnologii, Uniwersytet Gdański
 • Department of Ethnology, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Niemcy
Promowane doktoraty
 • Katarzyna Ewa Król, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN: Knowledge Production and Biomedical Cultures within Rare Diseases in Poland.
 • Anna Turzyniecka, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN: Treatment-Enhancement Distinction in Poland.
Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Wybór (ostatnie 5 lat)

2019

Małgorzata Rajtar. Badania etnograficzne wśród osób z chorobami rzadkimi – wyzwania etyczne i komisje etyczne. XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław, 11-14.09.

2019

Małgorzata Rajtar. Change and healthcare policy on rare diseases in Finland and Poland. Society for Applied Anthropology (SfAA) Annual Meeting, Portland, OR, USA. 19-23.03.2019.

2019

Małgorzata Rajtar. Competing Religious and Biomedical Notions of Treatment: The Case of Blood Transfusion Refusals. Routledge Handbook on Religion, Medicine, and Health, Workshop, University of Zurich, Lavin, Szwajcaria 24-27.01.

2018

Małgorzata Rajtar. Doświadczenia pacjentów z niedoborem LCHAD i ich rodzin a system opieki zdrowotnej w Finlandii. Konferencja ogólnopolska  „Choroby rzadkie – badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze”. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 23.11.2018 Poznań

2018

Małgorzata Rajtar. Living with LCHAD Deficiency in Finland and Poland: Biotechnology, Care, and Abandonment. 2018 American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting, San Jose, CA, USA. 14-18.11.2018

2018

Małgorzata Rajtar. Learning to feed the body: Food, diet, and the body in LCHAD deficiency. ASA (The Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth) 2018 Conference. Examination Schools, University of Oxford, UK, 18-21.09.

2018

Małgorzata Rajtar. „A special way of life”? Grooming girls with Turner Syndrome for womanhood. 15th European Association of Social Anthropologists (EASA) Biennial Conference, Stockholm, Szwecja. 14-17.08.

2017 

Małgorzata Rajtar. Normalized Eating and Dietary Guidelines in Metabolic Disorders. American Anthropological Association Annual Meeting, Washington, D.C., U.S.A. 29.11.-3.12.

2017 

Małgorzata Rajtar. Is Cornstarch the Solution? Dietary Treatment of LCHADD Patients. Society for Applied Anthropology Annual Meeting, Santa Fe, New Mexico, U.S.A. 28.03.-1.04.

2015

Małgorzata Rajtar. Therapeutic Citizenship, Trust, and Religious Community in Germany. MAGic Conference: Anthropology and Global Health: Interrogating Theory, Policy and Practice. University of Sussex, UK. 9-11.09.

2015 

Małgorzata Rajtar. Empowering Patients by Default? Health Care Reform in Germany and the Consequences of Introducing the Diagnosis Related Groups System for Religious Patients. The 4th Health in Transition Conference: Challenges of Health, Demographic Changes, and Wellbeing in Post-socialist Societies. Department of Anthropology, University of Latvia, Riga, Łotwa. 26-27.08.

2014 

Małgorzata Rajtar. Making Blood Ready for a Surgery. Reading Hemoglobin Levels in German Medical Encounters. European Association of Social Anthropologists Conference, Tallinn, Estonia. 31.07.-3.08.

Inne

PUBLIKACJE

Redakcje naukowe monografii:

2012      Rajtar, M. i J. Straczuk (red.). Emocje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowe Centrum Kultury.

2010      Peperkamp, E. i M. Rajtar (red.) Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present. Leiden-Boston: Brill. 

Artykuły w czasopismach (tzw. peer-reviewed)

2019 Rajtar, M. Normalised Eating and Dietary Guidelines in LCHAD Deficiency. Ethnologia Polona  40:91-108. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/116691

2018  Rajtar, M. Relational autonomy, care, and Jehovah’s Witnesses in Germany. Bioethics 32(3):184-192. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bioe.12424

2018    Rajtar, M. O (nie)naturalności jedzenia. Pokarmy i technologie biomedyczne w chorobach metabolicznych. Lud 101 [za 2017]: 383-400. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.13

2016      Rajtar, M. Health care reform and Diagnosis Related Groups in Germany: The mediating role of Hospital Liaison Committees for Jehovah’s Witnesses. Social Science & Medicine 166: 57-65. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953616304385?via%3Dihub

2016     Rajtar, M. Jehovah’s Witness patients within the German medical landscape. Anthropology & Medicine 23(2): 172-187. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13648470.2016.1180581?journalCode=canm20

2014      Rajtar, M. Krew jako ciało „obce” i „indywidualne”. Krew i biotożsamość na przykładzie Świadków Jehowy w Niemczech. Etnografia Polska 58(1-2): 101-116.

2014       Rajtar, M. Zwrot etyczny i nowa antropologia moralności. Lud 98: 137-156.

2013      Rajtar, M. Bioethics and religious bodies. Refusal of blood transfusions in Germany. Social Science & Medicine 98: 271-277. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953613001469

2011      Rajtar, M. Gender in the Discursive Practices of the Jehovah’s Witnesses in the Former East Germany. Social Compass 58(2): 260-270. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0037768611402617

2010      Rajtar, M. Jehovah’s Witnesses in East Germany: ‘Reconfigurations’ of Identity. Religion, State and Society 38(4): 401-416. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2010.525321

Rozdziały w książkach i pozostałe artykuły (Wybór)

2019   Rajtar, M. Bioetyka i technologie wzmacniania ludzkiego ciała w kontekście doświadczeń kobiet z Zespołem Turnera, w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz i M. Reimann, red. 171-197. Warszawa: Oficyna Naukowa.  

2019 Rajtar, M. Christians in the Biomedical Embrace: A Case of “No Blood Transfusion” Policy in Germany. W: Twilight Zone Anthropology. A Voice from Poland. M. Buchowski, red. 213-231. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing.

2017  Rajtar, M. Refusing Blood, Establishing Relational Biocitizenship: Collectivizing Moments among Jehovah’s Witnesses in Germany, w:  Medizinethnologie. Körper, Gesundheit und Heilung in einer globalisierten Welt. H. Dilger, D. Mattes i M. Knipper, red. 4.04.2017. Berlin: Work Group Medical Anthropology in the German Anthropological Association. ISSN: 2509-6931, s. 1-9. http://www.medizinethnologie.net/refusing-blood/

2017   Rajtar, M. 2017. Religion und Geschlecht bei den Zeugen Jehovas in (Ost-) Deutschland, w: Religionen und Geschlechterordnungen. K. Sammet, F. Benthaus-Apel, Ch. Gärtner, red. 179-195. Wiesbaden: Springer VS.

2014      Rajtar, M. (wraz z M. Radkowską-Walkowicz). Wprowadzenie do bloku tematycznego „Kultura i medycyna”, Etnografia Polska 58(1-2): 95-99.

2014      Rajtar, M. Serce i krew. Rodziny świadków Jehowy wobec zespołu Downa. W: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz i H. Wierciński, 259-275. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2012      Rajtar, M. (wraz z J. Straczuk). Wprowadzenie. W: Emocje w kulturze, red. M. Rajtar i J. Straczuk. 7-25. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowe Centrum Kultury.

2010      Rajtar, M. (wraz z E. Peperkamp). Introduction. W: Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present, red. E. Peperkamp i M. Rajtar, 1-18. Leiden-Boston: Brill.

2010      Rajtar, M. Religious socialization in a secular environment: Jehovah’s Witnesses in Eastern Germany. W: Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present, red. E. Peperkamp i M. Rajtar, 125-145. Leiden-Boston: Brill.

2009      Rajtar, M. (wraz z E. Peperkamp, I. Becci i B. Huber) Eastern Germany 20 years after: past, present, and future. Eurostudia. Transatlantic Journal for European Studies 5(2): 1-10 ((ISSN: 1718-8946). http://www.cceae.umontreal.ca/IMG/pdf/Peperkamp_et_al.-Eastern_Germany_20_years_after.pdf

2009      Rajtar, M. Searching for a purpose of life: Conversion to Jehovah’s Witnesses in Eastern Germany. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers Series, No. 114, Halle/S. http://www.eth.mpg.de/cms/de/publications/working_papers/wp0114.html

Zainteresowania pozanaukowe

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey