Marcin MiłkowskiInformacje

Imię i nazwisko

Marcin Miłkowski

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

mmilkows@ifispan.edu.pl

Strona www

marcinmilkowski.pl

Pokój

231

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia kognitywistyki, filozofia umysłu, filozofia psychologii

Skrócony biogram

Zajmuje się filozofią kognitywistyki (prowadzi ogólnopolskie seminarium w IFiS PAN na ten temat), w szczególności teorią wyjaśniania obliczeniowego (Explaining the Computational Mind, MIT Press, Cambridge, Mass. 2013), rolą reprezentacji w procesach poznawczych i mechanistycznym ujęciem wyjaśniania. Członek sieci koordynacyjnych VII Programu Ramowego (EuCogIII i SINTELNET). Z Robertem Poczobutem zredagował Przewodnik po filozofii umysłu (W.A.M., Kraków 2012).

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (od 2016)

ekspert Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (od 2016)

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych
Realizowane projekty badawcze

SONATA BIS 4: „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” (lata 2015-2020)

Stypendia naukowe

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014)

Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda IACAP im. Herberta Simona za wkład w rozwój podstaw neuronauk obliczeniowych (2016)
  • Nagroda NCN w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za książkę „Explaining the Computational Mind” (2014)
  • Nagroda Wydziału I PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę „Explaining the Computational Mind” (2014)
Promowane doktoraty

Dr Alfredo Vernazzani, The problem of psychoneutral isomorphism between conscious visual perceptions  and its underlying neural correlatessumma cum laude, Ruhr-Universität Bochum, 2018 (kopromotor wraz z prof. Tobiasem Schlichtem)

Inne

Więcej publikacji dostępnych na stronie academia.edu

Pełne CV i najbardziej aktualna lista publikacji w ramach profilu Zotero.

Bibliografia

Bibliografia

Marcin Miłkowski: Explanatory completeness and idealization in large brain simulations: a mechanistic perspective “SYNTHESE” Wydawca: Springer Netherlands 2016. T. 193, Nr.5, s.1457 – 1478. (ISSN: 0039-7857, EISSN: 1573-0964, Identyfikator DOI (artykułu): 10.1007/s11229-015-0731-3, http://link.springer.com/journal/11229, http://link.springer.com/10.1007/s11229-015-0731-3, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Human brain project, Blue brain, Idealization, SPAUN, Mechanistic explanation, Bonini’s paradox, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. A Mechanistic Account of Computational Explanation in Cognitive Science and Computational Neuroscience, ks. Computing and Philosophy, Vincent C. Müller, Wydawca: Springer International Publishing Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London 2016. s.191 – 205. (ISBN: 978-3-319-23290-4, Identyfikator DOI (rozdziału): 10.1007/978-3-319-23291-1_13, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-23291-1_13, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Computation; Computational modeling; Explanation; Information-processing; Levels; Mechanism, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Computation and Multiple Realizability, ks. Fundamental Issues of Artificial Intelligence, Vincent C. Mueller, Wydawca: Springer International Publishing Cham 2016. s.29 – 41. (ISBN: 978-3-319-26483-7, Identyfikator DOI (rozdziału): 10.1007/978-3-319-26485-1_3, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26485-1_3, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Multiple realizability, Functionalism, Computationalism, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Filozofia kognitywistyki, ks. Przewodnik po kognitywistyce, Jerzy Bremer, Wydawca: W.A.M. Kraków 2016. s.239 – 268. (ISBN: 978-83-277-0199-2, http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,70645,Przewodnik-po-kognitywistyce.htm, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: filozofia kognitywistyki, Abstrakty: Nie
Marcin Miłkowski: rozdz. Sztuczna inteligencja, ks. Panorama filozofii współczesnej, Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2016. s.309 – 328. (ISBN: 9788301186296, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: funkcjonalizm, sztuczna inteligencja, świadomość, kognitywistyka, obliczeniowa teoria umysłu, wieloraka realizacja, Chiński Pokój, nierozstrzygalność, koneksjonizm, enaktywizm, Abstrakty: Nie
Marcin Miłkowski: rozdz. Posłowie: Jak nie czytać Dennetta?, ks. Świadomość, Marcin Miłkowski, Wydawca: Copernicus Center Press Kraków 2016. s.657 – 675. (ISBN: 978-83-7886-256-7, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Abstrakty: Nie

Marcin Miłkowski, Paweł Gładziejewski: Structural representations: causally relevant and different from detectors “BIOLOGY & PHILOSOPHY” Wydawca: Springer 2017. T. 32, s.337 – 355. (ISSN: 0169-3867, EISSN: 1572-8404, Identyfikator DOI (artykułu): 10.1007/s10539-017-9562-6, http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/10539, http://link.springer.com/article/10.1007/s10539-017-9562-6, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: S-representation; Mental models; Mental representation; Antirepresentationalism; Interventionism about causation; Mechanistic explanation, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Situatedness and Embodiment of Computational Systems “Entropy” Wydawca: MDPI 2017. T. 19, Nr.4, s.162 – 162. (ISSN: 1099-4300, EISSN: 1099-4300, Identyfikator DOI (artykułu): 10.3390/e19040162, http://www.mdpi.com/journal/entropy, http://www.mdpi.com/1099-4300/19/4/162, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: cognitive mechanisms; informational interaction; mechanistic explanation; computational modeling, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Integrating cognitive (neuro)science using mechanisms “Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej” Wydawca: Ośrodek Badań Filozoficznych 2016. T. VI, Nr.2, s.45 – 67. (ISSN: 2082-6710, www.avant.edu.pl, http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/Milkowski-Integrating_cognitive_neuroscience.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: theoretical integration; mechanistic explanation; LTP; interfield theories; constraint-satisfaction., Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Is Empiricism Empirically False? Lessons from Early Nervous Systems “Biosemiotics” Wydawca: Springer 2017. T. 11, s.1 – 17. (ISSN: 1875-1342, EISSN: 1875-1350, Identyfikator DOI (artykułu): 10.1007/s12304-017-9294-7, http://www.springer.com/life+sciences/evolutionary+%26+developmental+biology/journal/12304, https://link.springer.com/article/10.1007/s12304-017-9294-7, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Why think that the brain is not a computer? “Inne spoza listy – APA Newsletter on Philosophy and Computers” Wydawca: American Philosophical Association 2017. T. 16, Nr.2, s.22 – 28. (ISSN: 2155-9708, http://www.apaonline.org/?computers_newsletter, http://www.apaonline.org/resource/collection/EADE8D52-8D02-4136-9A2A-729368501E43/ComputersV16n2.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: computationalism, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Szaleństwo, a nie metoda. Uwagi o książce Pawła Gładziejewskiego “Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych” “Filozofia Nauki (Philosophy of Science)” Wydawca: Uniwersytet Warszawski 2017. T. 25, Nr.3 (99), s.57 – 67. (ISSN: 1230-6894, www.fn.uw.edu.pl, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=575334, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: representation;mechanism;job description challenge, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: The False Dichotomy between Causal Realization and Semantic Computation “INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS” Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego 2017. Nr.38, s.1 – 21. (ISSN: 1689-4286, http://magazynhybris.com, http://magazynhybris.com/images/teksty/38/03%20Milkowski.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: physical computation, semantic account of computation, mechanistic account of computation, mechanistic explanation, causal realization, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: George Makari, Soul Machine: The Invention of the Modern Mind George Makari Autorska Soul Machine: The Invention of the Modern Mind “EUROPEAN HISTORY QUARTERLY” Leeds 2017 T. 47, 2017 Nr.2, 364-366
Marcin Miłkowski: rozdz. Mechanisms and the Mental, ks. The Routledge Handbook of Mechanisms and Mechanical Philosophy, Stuart Glennan, Phyllis Illari, Wydawca: Routledge / Taylor & Francis Nowy Jork 2017. s.74 – 88. (ISBN: 9781138841697, https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Mechanisms-and-Mechanical-Philosophy/Glennan-Illari/p/book/9781138841697, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: mechanism; mental; psychological mechanism; associationism; reflex arc, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Objections to Computationalism. A Short Survey, ks. Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society. Computational Foundations of Cognition, Glenn Gunzelmann, Andrew Howes, Thora Tenbrink, EddyDavelaar, Wydawca: Cognitive Science Society London 2017. s.2723 – 2728. (ISBN: 978-0-9911967-6-0, https://mindmodeling.org/cogsci2017/papers/0515/paper0515.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Tak) Słowa kluczowe: computationalism; computational theory of mind; representation; computation; modeling, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Modelling Empty Representations: The Case of Computational Models of Hallucination, ks. Representation and Reality in Humans, Other Living Organisms and Intelligent Machines, Gordana Dodig-Crnkovic, Raffaella Giovanoli, Wydawca: Springer Nature Cham (Szwajcaria) 2017. s.17 – 32. (ISBN: 978-3-319-43782-8, Identyfikator DOI (rozdziału): 10.1007/978-3-319-43784-2_2, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43784-2_2, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: representation, mechanism, hallucination, computational explanation, Abstrakty: Tak

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey