Marcin MiłkowskiInformacje

Imię i nazwisko

Marcin Miłkowski

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

mmilkows@ifispan.edu.pl

Strona www

marcinmilkowski.pl

Pokój

231

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia kognitywistyki, filozofia umysłu, filozofia psychologii

Skrócony biogram

Zajmuje się filozofią kognitywistyki (prowadzi ogólnopolskie seminarium w IFiS PAN na ten temat), w szczególności teorią wyjaśniania obliczeniowego (Explaining the Computational Mind, MIT Press, Cambridge, Mass. 2013), rolą reprezentacji w procesach poznawczych i mechanistycznym ujęciem wyjaśniania. Członek sieci koordynacyjnych VII Programu Ramowego (EuCogIII i SINTELNET). Z Robertem Poczobutem zredagował Przewodnik po filozofii umysłu (W.A.M., Kraków 2012).

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (od 2016)

ekspert Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (od 2016)

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych
Realizowane projekty badawcze

SONATA BIS 4: „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” (lata 2015-2020)

Stypendia naukowe

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014)

Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda IACAP im. Herberta Simona za wkład w rozwój podstaw neuronauk obliczeniowych (2016)
  • Nagroda NCN w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za książkę „Explaining the Computational Mind” (2014)
  • Nagroda Wydziału I PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę „Explaining the Computational Mind” (2014)
Promowane doktoraty

Dr Witold Wachowski, Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny, University of Warsaw, 2020 (promotor pomocniczy: dr Marek Pokropski)

Dr Alfredo Vernazzani, The problem of psychoneutral isomorphism between conscious visual perceptions  and its underlying neural correlatessumma cum laude, Ruhr-Universität Bochum, 2018 (kopromotor wraz z prof. Tobiasem Schlichtem)

Inne

Więcej publikacji dostępnych na stronie academia.edu

Pełne CV i najbardziej aktualna lista publikacji w ramach profilu Zotero.

Bibliografia

Bibliografia

Marcin Miłkowski: Explanatory completeness and idealization in large brain simulations: a mechanistic perspective “SYNTHESE” Wydawca: Springer Netherlands 2016. T. 193, Nr.5, s.1457 – 1478. (ISSN: 0039-7857, EISSN: 1573-0964, Identyfikator DOI (artykułu): 10.1007/s11229-015-0731-3, http://link.springer.com/journal/11229, http://link.springer.com/10.1007/s11229-015-0731-3, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Human brain project, Blue brain, Idealization, SPAUN, Mechanistic explanation, Bonini’s paradox, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. A Mechanistic Account of Computational Explanation in Cognitive Science and Computational Neuroscience, ks. Computing and Philosophy, Vincent C. Müller, Wydawca: Springer International Publishing Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London 2016. s.191 – 205. (ISBN: 978-3-319-23290-4, Identyfikator DOI (rozdziału): 10.1007/978-3-319-23291-1_13, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-23291-1_13, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Computation; Computational modeling; Explanation; Information-processing; Levels; Mechanism, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Computation and Multiple Realizability, ks. Fundamental Issues of Artificial Intelligence, Vincent C. Mueller, Wydawca: Springer International Publishing Cham 2016. s.29 – 41. (ISBN: 978-3-319-26483-7, Identyfikator DOI (rozdziału): 10.1007/978-3-319-26485-1_3, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26485-1_3, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Multiple realizability, Functionalism, Computationalism, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Filozofia kognitywistyki, ks. Przewodnik po kognitywistyce, Jerzy Bremer, Wydawca: W.A.M. Kraków 2016. s.239 – 268. (ISBN: 978-83-277-0199-2, http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,70645,Przewodnik-po-kognitywistyce.htm, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: filozofia kognitywistyki, Abstrakty: Nie
Marcin Miłkowski: rozdz. Sztuczna inteligencja, ks. Panorama filozofii współczesnej, Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2016. s.309 – 328. (ISBN: 9788301186296, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: funkcjonalizm, sztuczna inteligencja, świadomość, kognitywistyka, obliczeniowa teoria umysłu, wieloraka realizacja, Chiński Pokój, nierozstrzygalność, koneksjonizm, enaktywizm, Abstrakty: Nie
Marcin Miłkowski: rozdz. Posłowie: Jak nie czytać Dennetta?, ks. Świadomość, Marcin Miłkowski, Wydawca: Copernicus Center Press Kraków 2016. s.657 – 675. (ISBN: 978-83-7886-256-7, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Abstrakty: Nie

Marcin Miłkowski, Paweł Gładziejewski: Structural representations: causally relevant and different from detectors “BIOLOGY & PHILOSOPHY” Wydawca: Springer 2017. T. 32, s.337 – 355. (ISSN: 0169-3867, EISSN: 1572-8404, Identyfikator DOI (artykułu): 10.1007/s10539-017-9562-6, http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/10539, http://link.springer.com/article/10.1007/s10539-017-9562-6, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: S-representation; Mental models; Mental representation; Antirepresentationalism; Interventionism about causation; Mechanistic explanation, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Situatedness and Embodiment of Computational Systems “Entropy” Wydawca: MDPI 2017. T. 19, Nr.4, s.162 – 162. (ISSN: 1099-4300, EISSN: 1099-4300, Identyfikator DOI (artykułu): 10.3390/e19040162, http://www.mdpi.com/journal/entropy, http://www.mdpi.com/1099-4300/19/4/162, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: cognitive mechanisms; informational interaction; mechanistic explanation; computational modeling, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Integrating cognitive (neuro)science using mechanisms “Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej” Wydawca: Ośrodek Badań Filozoficznych 2016. T. VI, Nr.2, s.45 – 67. (ISSN: 2082-6710, www.avant.edu.pl, http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/Milkowski-Integrating_cognitive_neuroscience.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: theoretical integration; mechanistic explanation; LTP; interfield theories; constraint-satisfaction., Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Is Empiricism Empirically False? Lessons from Early Nervous Systems “Biosemiotics” Wydawca: Springer 2017. T. 11, s.1 – 17. (ISSN: 1875-1342, EISSN: 1875-1350, Identyfikator DOI (artykułu): 10.1007/s12304-017-9294-7, http://www.springer.com/life+sciences/evolutionary+%26+developmental+biology/journal/12304, https://link.springer.com/article/10.1007/s12304-017-9294-7, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Why think that the brain is not a computer? “Inne spoza listy – APA Newsletter on Philosophy and Computers” Wydawca: American Philosophical Association 2017. T. 16, Nr.2, s.22 – 28. (ISSN: 2155-9708, http://www.apaonline.org/?computers_newsletter, http://www.apaonline.org/resource/collection/EADE8D52-8D02-4136-9A2A-729368501E43/ComputersV16n2.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: computationalism, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: Szaleństwo, a nie metoda. Uwagi o książce Pawła Gładziejewskiego “Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych” “Filozofia Nauki (Philosophy of Science)” Wydawca: Uniwersytet Warszawski 2017. T. 25, Nr.3 (99), s.57 – 67. (ISSN: 1230-6894, www.fn.uw.edu.pl, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=575334, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: representation;mechanism;job description challenge, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: The False Dichotomy between Causal Realization and Semantic Computation “INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS” Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego 2017. Nr.38, s.1 – 21. (ISSN: 1689-4286, http://magazynhybris.com, http://magazynhybris.com/images/teksty/38/03%20Milkowski.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: physical computation, semantic account of computation, mechanistic account of computation, mechanistic explanation, causal realization, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: George Makari, Soul Machine: The Invention of the Modern Mind George Makari Autorska Soul Machine: The Invention of the Modern Mind “EUROPEAN HISTORY QUARTERLY” Leeds 2017 T. 47, 2017 Nr.2, 364-366
Marcin Miłkowski: rozdz. Mechanisms and the Mental, ks. The Routledge Handbook of Mechanisms and Mechanical Philosophy, Stuart Glennan, Phyllis Illari, Wydawca: Routledge / Taylor & Francis Nowy Jork 2017. s.74 – 88. (ISBN: 9781138841697, https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Mechanisms-and-Mechanical-Philosophy/Glennan-Illari/p/book/9781138841697, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: mechanism; mental; psychological mechanism; associationism; reflex arc, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Objections to Computationalism. A Short Survey, ks. Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society. Computational Foundations of Cognition, Glenn Gunzelmann, Andrew Howes, Thora Tenbrink, EddyDavelaar, Wydawca: Cognitive Science Society London 2017. s.2723 – 2728. (ISBN: 978-0-9911967-6-0, https://mindmodeling.org/cogsci2017/papers/0515/paper0515.pdf, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Tak) Słowa kluczowe: computationalism; computational theory of mind; representation; computation; modeling, Abstrakty: Tak
Marcin Miłkowski: rozdz. Modelling Empty Representations: The Case of Computational Models of Hallucination, ks. Representation and Reality in Humans, Other Living Organisms and Intelligent Machines, Gordana Dodig-Crnkovic, Raffaella Giovanoli, Wydawca: Springer Nature Cham (Szwajcaria) 2017. s.17 – 32. (ISBN: 978-3-319-43782-8, Identyfikator DOI (rozdziału): 10.1007/978-3-319-43784-2_2, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43784-2_2, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: representation, mechanism, hallucination, computational explanation, Abstrakty: Tak

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey