Mariusz MazurekInformacje

Imię i nazwisko

Mariusz Mazurek

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

mariusz.mazurek@ifispan.edu.pl

Pokój

104

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki

Zespół badawczy

Zespół Filozofii Podstaw Nauki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia nauki, filozofia informatyki, ontologia, filozofia fizyki

Skrócony biogram

Mariusz Mazurek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, zajmuje się zagadnieniem reprezentacji w naukach empirycznych oraz w naukach technicznych i informatycznych wraz z ich zastosowaniami w praktyce.

 

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Kolegium Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:

Realizowane projekty badawcze
 1. 2008, N10703432/4298, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przygotowanie teoretycznych i dydaktyczno-programowych podstaw Polskiego/Polonijnego i Międzynarodowego Uniwersytetu Wirtualnego Dialogu i Uniwersalizmu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Warszawski, kierownik prof. Janusz Kuczyński, przygotowanie opracowania nt. Człowiek a Wszechświat. Istota zasad antropicznych.
 2. 2012-2017, 11H12030281, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1, Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, kierownik prof. Małgorzata Czarnocka, przygotowanie opracowania nt. Najnowsza faza post-post analitycznej filozofii nauki.
 3. 2017, wykonawca grantu 837/P-DUN/2017, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Upowszechnianie naukowych wyników kongresu i publikacja materiałów kongresowych, Filozofia na Rzecz Dialogu.
Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach
 1. 12-19.09.2021 “Philosophy and Computing”, Association on Philosophy and Computing (APC) and International Society for the Study of Information (IS4SI), Berkeley, USA, referat: The Problem of Existence of Virtual Objects
 2. 12.10.2021 „Profesor Czesław Białobrzeski”, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, referat: Czesław Białobrzeski – fizyk i filozof
 3. 17-18.12.2021 „Real/Unreal. Towards a Phenomenology of Virtuality”, The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association co-organized by The Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science & the Faculty of Education at the University of Warsaw, Warsaw, Poland, referat: The Ontic Status of Virtual Objects
 4. 24-27.05.2023 “Cosmology Between Philosophy and Science: Deleuze, Guattari, and the Rest of Us”, Ontario, Canada, referat: Deleuze’s Conception of Virtuality Versus Virtual Computer Objects
Inne

Monografia:

 1. M. Mazurek, Modele w filozoficznych koncepcjach nauki, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017.

Redakcja monotematycznego tomu czasopisma:

 1. M. Czarnocka, M. Mazurek (red.), Era komputeryzacji, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2020, t. 8 (1).

Artykuły naukowe:

 1. M. Mazurek, Sformułowania mocnych zasad antropicznych, Zagadnienia Naukoznawstwa 2008, t. XLIV, z. 1 (175), s. 13-25.
 2. M. Mazurek, Wyjaśnianie antropiczne, Zagadnienia Naukoznawstwa 2008, t. XLIV, z. 2 (176), s. 145-159.
 3. M. Mazurek, Wyjaśniająca funkcja mocnych zasad antropicznych w kosmologii, Edukacja Filozoficzna 2008, nr 46, s. 5-25.
 4. M. Mazurek, Modele w koncepcjach nauki Nancy Cartwright, Edukacja Filozoficzna 2012, nr 54, s. 187-204.
 5. M. Czarnocka, M. Mazurek, Modele a metaforyStudia Philosophica Wratislaviensia 2012, VII (4), s. 77-95.
 6. M. Czarnocka, M. Mazurek, Metafory w nauce, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, t. XLVIII, z. 1 (191), s. 5-26.
 7. M. Mazurek, Modele w koncepcji nauki Ronalda N. Giere’ego, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2014, t. 2, s. 257-275.
 8. M. Mazurek, Modele teoretyczne, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2015, t. 3, s. 141-157.
 9. M. Mazurek, Deflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2015, t. 3, s. 159-169.
 10. M. Mazurek, Dwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2017, t. 5, s. 271-288.
 11. M. Mazurek, Review of the book by Marek M. Kamiński and Ernest Szum “Janosik from Podlasie. Józef Korycki’s Private War with Communism”, Rozprawy Społeczne 2019, vol. 13 (4), s. 126-131.
 12. M. Czarnocka, M. Mazurek (red.), Wprowadzenie: ERA KOMPUTERYZACJI, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2020, t. 8 (1), s. 5-8.
 13. M. Mazurek, O obiektach wirtualnych, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2020, t. 8 (1), s. 137-154.
 14. M. Mazurek, Uninvestigated Areas of Representation in Science, European Journal of Science and Theology, 2021, vol.17, no. 4, 59-72.
 15. M. Mazurek, Czesław Białobrzeski – fizyk i filozof, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2021, t. 9 (1).
 16. M. Mazurek, Problem reprezentacji w nauce – obszary niezbadane, Roczniki Filozoficzne 2021, t. LXIX, nr 2, s. 215-239.
 17. M. Mazurek, The Problem of Existence of Virtual Objects from the Philosophical Perspective, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2022, t. 10, zeszyt specjalny, s. 137-156. 
 18. M. Czarnocka, M. Mazurek, Deleuze’s Conception of Virtuality Versus Virtual Computer Objects, Foundations of Science 2023, https://doi.org/10.1007/s10699-023-09921-0

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey