Mariusz MazurekInformacje

Imię i nazwisko

Mariusz Mazurek

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

mmazurek@ifispan.edu.pl

Pokój

104

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki

Zespół badawczy

Zespół Filozofii Podstaw Nauki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia nauki, filozofia fizyki, filozofia techniki, filozofia informatyki, ontologia

Skrócony biogram

Mariusz Mazurek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, zajmuje się zagadnieniem reprezentacji w naukach empirycznych oraz w naukach technicznych i informatycznych wraz z ich zastosowaniami w praktyce.

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:

Realizowane projekty badawcze
 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N10703432/4298, Przygotowanie teoretycznych i programowych podstaw Polskiego/Polonijnego i Międzynarodowego Uniwersytetu Wirtualnego Dialogu i Uniwersalizmu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, kierownik prof. Janusz Kuczyński (2008).
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 11H12030281, Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, kierownik prof. Małgorzata Czarnocka (2012-2017).
 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 837/P-DUN/2017, Upowszechnianie naukowych wyników kongresu i publikacja materiałów kongresowych, Filozofia na Rzecz Dialogu, kierownik prof. Małgorzata Czarnocka (2017).
Inne

Ważniejsze publikacje:

 

Monografie:

 1. M. Mazurek, Modele w filozoficznych koncepcjach nauki, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017, (ss. 182).

Artykuły:

 1. M. Mazurek, Sformułowania mocnych zasad antropicznych, Zagadnienia Naukoznawstwa 2008, t. XLIV, z. 1 (175), s. 13-25.
 2. M. Mazurek, Wyjaśnianie antropiczne, Zagadnienia Naukoznawstwa 2008, t. XLIV, z. 2 (176), s. 145-159.
 3. M. Mazurek, Wyjaśniająca funkcja mocnych zasad antropicznych w kosmologii, Edukacja Filozoficzna 2008, nr 46, s. 5-25.
 4. M. Mazurek, Modele w koncepcjach nauki Nancy Cartwright, Edukacja Filozoficzna 2012, nr 54, s. 187-204.
 5. M. Czarnocka, M. Mazurek, Modele a metafory, Studia Philosophica Wratislaviensia 2012, VII (4), s. 77-95.
 6. M. Czarnocka, M. Mazurek, Metafory w nauce, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, t. XLVIII, z. 1 (191), s. 5-26.
 7. M. Mazurek, Modele w koncepcji nauki Ronalda N. Giere’ego, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2014, t. 2, s. 257-275.
 8. M. Mazurek, Modele teoretyczne, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2015, t. 3, s. 141-157.
 9. M. Mazurek, Deflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2015, t. 3, s. 159-169.
 10. M. Mazurek, Dwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2017, t. 5, s. 271-288.
 11. M. Mazurek, Review of the book by Marek M. Kamiński and Ernest Szum “Janosik from Podlasie. Józef Korycki’s Private War with Communism”, Rozprawy Społeczne 2019, vol. 13 (4), s. 126-131.
 12. M. Czarnocka, M. Mazurek (red.), Wprowadzenie: ERA KOMPUTERYZACJI, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2020, t. 8 (1), s. 5-8.
 13. M. Mazurek, O obiektach wirtualnych, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2020, t. 8 (1), s.137-154.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey