Małgorzata ŁukianowInformacje

Imię i nazwisko

Małgorzata Łukianow

Stopnie i tytuły naukowe

mgr

Stanowisko

asystent

E-mail

mlukianow@ifispan.waw.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/Ma%C5%82gorzata%C5%81ukianow

Pokój

207

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badawczy Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji

Obszary zainteresowań naukowych

memory studies, oral history, historical policy, autobiographical method, narrative methods, field theory, social practice theory, new economic sociology, historical institutionalism, Post-World War II history, Polish Western and Northern Territories, anthropology of space

Wykształcenie

2014: MA in Sociology, Gdańsk University (oral history, memory studies, Polish Western and Northern Territories)

2014-present: doctoral candidate in Graduate School for Social Research

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Managing editor in ‘ASK: Research and Methods’

https://askresearchandmethods.org/

Realizowane projekty badawcze

2017-2019: Formation of social memory in post-migration communities (NCN Preludium, PI)

Staże

12.2017-01.2018: research internship in Western Institute, Poznań

Bibliografia

Bibliografia

Małgorzata Łukianow, Marcin Maciejewski: [przyjęty, w druku]Odpis memoriału złożonego premierowi rządu RP oraz ministrom przez Powiatowy Komitet Osiedleńczy w Kwidzynie z 1 października 1945 roku “Studia Zachodnie” Wydawca: Instytut Historii UZ 2018. T. 20, s.x – x. (ISSN: 1428-0663, http://www.ih.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopisma/studia-zachodnie, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Ziemie Zachodnie i Północne, Kwidzyn, 1945, Abstrakty: Tak
Małgorzata Łukianow, Marcin Maciejewski: Pamięć Kresowian i o Kresach w kontekście przemian pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych “Opuscula Sociologica” Wydawca: Instytut Socojologii US 2017. Nr.2/2017, s.23 – 33. (ISSN: 2299-9000, Identyfikator DOI (artykułu): 10.18276./os.2017.2-02, http://opuscula.whus.pl/, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/…e98f…/02_lukianow-tukalo.m-maciejewski.m.pdf, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: pamięć społeczna, ziemie zachodnie, kresy, pamięć insytucjonalna, Abstrakty: Nie
Małgorzata Łukianow, Marcin Maciejewski: Attitude towards Lusatia and its Heritage in Polish Historical and Sociological Perspectives “Inne spoza listy – Istrazivanija Journal of Historical Researches” Wydawca: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy 12.2017. Nr.28/2017, s.189 – 205. (ISSN: 0350-2112, Identyfikator DOI (artykułu): https://doi.org/10.19090/i.2017.28.189-205, http://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr, http://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/view/2066, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: Łużyce, Ziemie Zachodnie i Północne, pamięć społeczna, historia społeczna, Abstrakty: Tak
Małgorzata Łukianow: rozdz. Post-war internal migrations in biographical experience [w druku], ks. Contemporary Polish Internal Migrations, Łukasz Skoczylas, Elżbieta Smolarkiewicz, Wydawca: Peter Lang Frankfurt am Main 2018. s.X – X. (ISBN: X, X, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Słowa kluczowe: migrations, post-war, Polish Recovered Territories, Land Reform, Abstrakty: Tak

Małgorzata Łukianow, Chloe Wells: Post-Memories of Cartographic Violence: the Cases of Karelia and Kresy “Inne spoza listy – Remembrance and Solidarity Studies” Wydawca: ENRS 12.2019. T. 7, Nr.1, s.0 – 0. (ISSN: 2084-3518, https://enrs.eu/studies, https://enrs.eu/article/post-memories-of-cartographic-violence-the-cases-of-karelia-and-kresy, Otwarty dostęp: Tak, Pokonferencyjna: Nie) Abstrakty: Tak
Małgorzata Łukianow: 0 Internal migrations in Poland, Wydawca: Peter Lang Berlin 2019. 21 (ISBN: 9783631782842, Identyfikator DOI (książki): https://doi.org/10.3726/b15472, https://www.peterlang.com/view/title/71020, Otwarty dostęp: Nie, Pokonferencyjna: Nie) Abstrakty: Nie

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey