Małgorzata CzarnockaInformacje

Imię i nazwisko

Małgorzata Czarnocka

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. zw. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Teorii Poznania i Filozofii Nauki; Kierownik Zespołu Filozofii Podstaw Nauki

E-mail

mczarnoc@ifispan.waw.pl

Pokój

115

Skrócony biogram

Wypracowuje koncepcję nauki z perspektywy podmiotowej, uznając naukę za fenomen epistemiczny, powiązany z aspektami nie poznawczymi. Badania odwołują się do antycypowanej tezy, iż nie da się filozoficznie ująć nauki bez wyjaśnienia, czym jest jej podmiot pojęty nie jako czysto poznawczy, a jako jedność wyabstrahowana z całościowego, antropologicznego ujęcia człowieka.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey