Maciej ZającInformacje

Imię i nazwisko

Maciej Zając

Stopnie i tytuły naukowe

dr

E-mail

maciej.zajac@ifispan.edu.pl

Pokój

231

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

etyka wojskowości, etyka technologii, etyka stosunków międzynarodowych

Skrócony biogram

Maciej Zając – filozof, etyk, specjalizuje sie w kwestiach na pograniczu etyki wojskowości, etyki technologii i etyki stosunków międzynarodowych. Doktorat uzyskał w 2022 na Wydziale filozofii UW. Beneficjent grantów NCN Preludium i Sonatina. Publikował m. in. w Ethics and Information Technology, Journal of Military Ethics, Diametrosie i Etyce.

 

Doświadczenie zawodowe

PhD studies:

Location: University of Warsaw, Institute of Philosophy, 2016 – 2022

Supervisor: prof. dr hab. Paweł Łuków

 

Thesis Title: Autonomous Weapon Systems in Just War Theory perspective

PhD Awarded: June 23rd, 2022

Current position: adjunct at Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

 

Realizowane projekty badawcze

Polish National Science Centre Research Project nr 2018/29/N/HS1/01867 „Autonomous Weapon Systems in Just War Theory perspective”, Feb 2019 – Feb 2022

Polish National Science Centre Research Project nr 2022/44/C/HS1/00051 “Selected Problems in regulating Autonomous Weapon Systems”, Sep 2022 – Sep 2025

 

Inne

Significant Publications

  • Zając, Maciej, and Wojciech J. Bober. “Autonomous Military Robots–critical topography of possible reactions to upcoming technological revolution.” Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska z. 110 (2017) 201-216.
  • Zając, Maciej. “Defeating Ignorance: Ius ad Bellum Heuristics for Modern Professional Soldiers.” Diametros 16.62 (2019): 78-94.
  • Zając, Maciej. „No Right To Mercy – Making Sense of Arguments From Dignity in the Lethal Autonomous Weapons Debate.” Etyka 59 (1): 134-155.
  • Zając, Maciej. “Punishing Robots – Way Out of Sparrow’s Responsibility Attribution Problem.” Journal of Military Ethics 19 (4): 285-291.
  • Zajac, Maciek. “Preventing another Mosul: Unmanned Weapon Platforms as the Solution to the Tragedy of a Hostage Siege.” The Ethics of Urban Warfare. Brill Nijhoff, 2022. 153-171.
  • Zając, Maciek. “Spare not a naked soldier: a response to Daniel Restrepo.” Journal of Military Ethics 21.1 (2022): 66-81.
  • Zając, Maciek. “AWS compliance with the ethical principle of proportionality: three possible solutions.” Ethics and Information Technology 25.1 (2023): 13.

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey