Dariusz LibionkaInformacje

Imię i nazwisko

Dariusz Libionka

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

libion@wp.pl

Pokój

120

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badań nad Zagładą Żydów

Skrócony biogram

Historyk, dr hab. profesor IFiS PAN i kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego Centrum pt. “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.
Ur. 1963 w Bielsku-Białej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN. Publikował m.in. w „Dziejach Najnowszych”, „Biuletynie ŻIH”, „Polsce 1944/1945-1999”, „Yad Vashem Studies”, „Znaku”, „Więzi”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Kwestia żydowska” w polskiej prasie katolickiej w latach 30-tych XX w. napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kersten.
Zainteresowania badawcze: Stosunki polsko-żydowskie w XIX i XX w.; Polacy wobec Zagłady, historia PRL

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Redaktor naczelny rocznika “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey