Justyna StraczukInformacje

Imię i nazwisko

Justyna Straczuk

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

justyna.straczuk@ifispan.edu.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/JustynaStraczuk

Pokój

239

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Socjologii i Antropologii Kultury

Obszary zainteresowań naukowych

antropologia codzienności, socjologia jedzenia, społeczno-kulturowy wymiar emocji, granice i pogranicza, metodologia badań jakościowych, wtórna analiza danych jakościowych

Wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW ze specjalizacją lituanistyczną oraz w Instytucie Etnologii i Antropologii UW. W latach 1999-2004 odbywała studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, uczestnicząc również w kursach organizowanych przez New School for Social Research w Nowym Jorku oraz Central European University w Budapeszcie. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Doświadczenie zawodowe

Pracowała jako asystent naukowy w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku (1997-1998), w Katedrze Bałtystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1998-1999) oraz jako adiunkt w Instytucie Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2005-2007). Od roku 2007 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Jest członkinią następujących stowarzyszeń naukowych:

European Association of Social Anthropologists (EASA)
International Union of Anthropological and Ethnological Studies (IUAES)
Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF)

Realizowane projekty badawcze

2012- 2016 – “Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza”, grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus (UMO-2011/03/B/HS6/03983) ,  kierownik grantu: Henryk Domański

2012-2017 – “Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H12030581),  kierowniczka grantu: Hanna Palska

2011 – 2013 – „Badania ‘rozumiejące’ stylu życia: digitalizacja – archiwizacja – rewizyta metodologiczna. Pilotażowy projekt Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 11 019880), kierownik grantu: Piotr Filipkowski

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey