Joanna KurczewskaInformacje

Imię i nazwisko

Joanna Kurczewska

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury

E-mail

jkurczew@ifispan.edu.pl

Zespół badawczy

Zespół Socjologii i Antropologii Kultury

Skrócony biogram

Socjolog i historyk idei, główne dziedziny zainteresowań badawczych to: socjologia teoretyczna, socjologia historyczna, historia socjologii, socjologia kultury, socjologia narodu, socjologia i antropologia społeczności lokalnych.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey