Jakub PetelewiczInformacje

Imię i nazwisko

Jakub Petelewicz

Stopnie i tytuły naukowe

mgr

Stanowisko

asystent

Funkcja w IFiS PAN

Sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów

E-mail

jakub.petelewicz@gmail.com

Pokój

120

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badań nad Zagładą Żydów

Obszary zainteresowań naukowych

Dzieje i kultura mniejszości narodowych w Polsce w okresie współczesnym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i kultury Żydów w Polsce.

Skrócony biogram

Obecnie prowadzone badania nad zagadnieniem Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (tzw. policji granatowej) oraz jej roli i stosunku do Zagłady Żydów. Interesuje się także działalnością Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS – JSS) i Żydowskiego Ośrodka Wsparcia (JUS) w Generalnym Gubernatorstwie.

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

od 2005 r. – członek i sekretarz redakcji “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”
od 2008 r. – członek i sekretarz redakcji “Holocaust. Studies and Materials “
od 2008 r. – redaktor prowadzący wydawnictw Centrum Badań nad Zagładą Żydów, m.in. serii wydawniczej Biblioteka Świadectw Zagłady

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey