Hanna PalskaInformacje

Imię i nazwisko

Hanna Palska

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

hpalska@ifispan.waw.pl

Skrócony biogram

Socjolog, polonista, specjalista w zakresie niesondażowych metod i technik badawczych. Inne obszary zainteresowań: społeczeństwo obywatelskie w Polsce po 89`, historyczne przekształcenia etosu polskiej inteligencji; socjologia życia codziennego, badania nad stylami życia w perspektywie stratyfikacyjnej

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey