Galia ChimiakInformacje

Imię i nazwisko

Galia Chimiak

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

gchimiak@ifispan.edu.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/GaliaChimiak

Telefon

0048696440886

Pokój

228

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego

Obszary zainteresowań naukowych

socjologia rozwoju, socjologia społeczeństwa obywatelskiego

Wykształcenie

2010-2011: studia podyplomowe Development Cooperation Policy and Management, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Global Development Research Group i Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych NUPI, Warszawa
1999-2003: studia doktoranckie w Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Tytuł rozprawy: Group Portrait of Social Activists in Poland. Implications for the Development of Civil Society.
1997-1998: program magisterski Society and Politics przy Central European University w Warszawie, akredytowany przez University of Lancaster, UK.
1992-1997: program magisterski z Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii

Doświadczenie zawodowe

Od XII.2017: profesor nadzwyczajny IFiS PAN

Od IX.2005: adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Od 2004r: wykładowczyni w Collegium Civitas, Uniwersytet Warszawski, Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie; oraz w Trinity College Dublin w Irlandii
06-12.2009: specjalista ds koordynacji pomocy rozwojowej w Program ds. Rozwoju Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowiny;
12.2007-05.2008: główna autorka Donor Mapping Report 2007 oraz 2008-2009 (UNDP – BiH)
2001-2002: korespondent bułgarskiego dziennika Демокрация „Demokracja” w Polsce.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

2021-2022: Organizator pracy – Convenor Grupy badawczej ds społeczeństwa obywatelskiego (Civil Society Study Group) przy Development Studies Association Ireland

Od 2002: Członkostwo w Polskiego Towarzystwo Socjologicznego

2011-2014: przedstawicielka adiunktów przy Radzie Naukowej przy IFIS PAN

0d 2015: członkini Rady Programowej kwartalnika “Trzeci sektor

od 2015: członkini Rady Programowej Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

od 2016: członkini Development Education and Awareness Raising Multi-Stakeholder Group przy DG DEVCO (aktualnie INTPA)

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Od 2022: co-editor-in-chief Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

 

recenzowane artykuły dla Polish Sociological Review, Voluntas, Trzeci sektor, the International Jounral of Sociology and Social Policy, Culture and Society. Journal of Social Research, International Journal of Politics, Culture and Society, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe i inne

 

Realizowane projekty badawcze

1. Udział w projekcie jako wykonawca Resourceful civil society? The role of resources in civil societies in Russia, Poland and Sweden; PI: Katarzyna Jezierska. Projekt finansowany przez The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences; Rok realizacji : 2018-2019.

2. Udział w projekcie badawczym pt. Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa wdrażanego przez CAL i CC, finansowanego przez MPiPS, 2014-2015
3. Opracowanie dyspozycji metodologicznych oraz 5 scenariuszy wywiadów dla projektu Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych , 08-12.2013
4. współudział w opracowaniu raportu końcowego pt. Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości z badań przeprowadzonych w ramach projektu MPiPS Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, Instytut Spraw Publicznych , 01-06.2013
5. II.2004–XI.2004: analityk w europejskim projekcie w ramach piątego programu ramowego FP5 “Further development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement” w Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
6. X.2003–VIII.2004: badacz w projekcie KBN Style działań organizacji pozarządowych w Polsce przy IFiS PAN w Warszawie.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

kilkakrotny udział w konsorcja składające wnioski projektowe do 7FP oraz H2020, wykłady w Trinity College Dublin w 2013 i 2020 r.

Stypendia naukowe

Nominacja za Fulbright Senior Award 2024-2025

24.03-24.04.2013: visiting fellow w Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (School of Politics and International Relations) University College Dublin w Irlandii (stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektu „Międzynarodowe wyzwania – nowe szanse studiów społecznych” w Collegium Civitas, Warszawa)
23-27.V.2007: delegatka ONZ na światowy zjazd unii międzynarodowych organizacji pozarządowych CIVICUS w Glasgow
1997-1998 i 1999-2003: stypendystka Fundacji G. Sorosa oraz stypendystka Higher Education Support Programme
II.2002: visiting fellow w Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech
IX-X.2002: stypendystka Komisji Europejskiej w London School of Economics w Wielkiej Brytanii (w ramach EUSSIRF)

Nagrody i wyróżnienia

“Highly Commended paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence” award for the paper co-authored with Dominka Polanska  Organizing without organizations: on informal social activism in Poland published in the International Journal of Sociology and Social Policy

Dorobek organizatorski

Organizator i prowadząca sesji Civil Society Study Group w trakcie Development Studies Association Ireland Annual Conference 2021: Climates of/for Development, 11-12.XI.2021, Irlandia

Organizator i prowadząca międzynarodowego webinarium “Migrant organisations and Irish development efforts: Addressing challenges and opportunities for synergistic cooperation” zorganizowanego z ramienia Civil Society Study Group , Development Studies Association Ireland, 18/06/2021,webinar

Organizator i prowadząca międzynarodowego webinarium “Operationalising AAP in the Humanitarian and Development Contexts: Lessons Learnt from Irish and Polish NGOs” zorganizowanego z ramienia Civil Society Study Group , DSA I, 9 kwietnia 2021 r. USA-Irlandia-Polska-Ukraina

Współorganizacja (z Dr Nita Mishra, UCC) i prowadzenie sesji w trakcie międzynarodowego seminarium DSAI Civil Society Study Group Workshop – Linking the local with the global: Ireland-based CSOs address development issues, TCD, 19/02/2020, Dublin; 5 instytucje akademickie, uczestnicy z co najmniej 7 krajów https://www.dsaireland.org/updates/events/dsai-civil-society-study-group-workshop—linking-the-local/

Organizacja konferencji i prowadzenie sesji w trakcie konferencji międzynarodowej30 Years on: Insights from East-Central and Wider Europe”, uczestników z 10 krajów, w Trinity College Dublin, 24 September 2019

Organizator seminarium: Współ-organizacja seminarium międzynarodowego “The Irish to the Rescue: the Tercentenary of the Polish Princess Clementina’s Escape”, org. Polish Embassy, French Embassy, Rathmines College, DIT, Europe House (Dublin), 30.04.2019

Współ-organizacja konferencji oraz prowadzenie sesji w międzynarodowej konferencji “National Independence and Women’s Suffrage in Poland and Ireland”, Trinity College Dublin, 25.09.2018, Dublin, Irlandia

współorganizacja międzynarodowego seminarium pt Polish Civil Society through Swedish Lenses. Mutual Learning in Practice (IFiS PAN and Södertörn University), 17.10.2013, IFiS PAN, Warszawa

Współorganizacja podwójnej grupy tematycznej pt. Jaki rozwój w czasie kryzysu? Rozwiązania tradycyjne kontra innowacje (13.09.2013) do XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Co po kryzysie?, 11-14.09.2013, Szczecin.

2012: Sekretariat dla IV edycji konwersatorium Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność. Współorganizowanie i prowadzenie sesji pt:

Działalność dydaktyczna

2020: wykłady dla studentów 1 i 2 roku studiów podyplomowych Masters in Development Practice w Trinity College Dublin

2012/2013: Aid Architecture and Project Cycle Management w ramach Global Masters in Development Practice prowadzonego przez Trinity College Dublin i University College Dublin w Irlandii

2012/2013: modul „Socjologia Rozwoju” dla studiów podyplomowych Rozwój w dobie globalizacji, Uniwersytet Warszawski

2012/2013: współprowadzenie w j.angielskim zajęć pt. Development: Discourses and Practices w Szkole Nauk Społecznych przy IFIS PAN

Od 2004r. dydaktyk w Collegium Civitas w Warszawie:2004/2005: International Non-Governmental Organizations; 2005-2006: Metody analizy danych, Wstęp do międzynarodowych organizacji pozarządowych; 2010-2011 i 2012/13: Architektura Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej oraz Ewolucja Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej

Prowadzenie jednodniowego warsztatu pt. Czym jest Międzynarodowa Współpraca na rzecz Rozwoju? Między założeniami a praktyką, 21.12.2011, Collegium Civitas

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE – z ostatnich 5 lat:

Galia Chimiak, Katarzyna Zalas-Kamińska, 2024, „Being at the forefront: Polish CSOs contribution to public diplomacy and development cooperation efforts.” w webinarium „Public Diplomacy and New Leadership of Civil Society Organisations” zorganizowanego przez NGO in Development Study Group przy Development Study Association (UK). 29/02/2024

Galia Chimiak, 2023, Workshop II: Academic Writing and Publishing during the Resilient Urban Communities – RUC Consortium Conference at the American University in Cairo, Egypt (9-12/10/2023), 11/10/2023

Galia Chimiak, 2023, Do’s and don’ts of academic publishing on the example of Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (Springer), webinarium zorganizowane przez Katedrę Studiów Politycznych ISM KES SGH, 06/07/2023

Galia Chimiak, Patrice McMahon, prezentacja “A Humanitarian Uprising: Polish society’s response to the war in Ukraine” w trakcie konferencji Migration from Ukraine in the age of war. Reception and integration of migrants in the EU and its member states, 06/06/2023,  SGH Warsaw School of Economics, Center for French Culture and Francophone Studies University of Warsaw and Laboratory of Urban and Regional Migration Policies, Center of Migration Research, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Galia Chimiak, Patrice McMahon, prezentacja “I thought that Polish NGOs are like African ones“: the Polish humanitarian response to the war in Ukraine w trakcie “Ukraine changes everything”: What has the civil society response to Russia’s war against Ukraine taught us about NGOs and humanitarianism?, 31/05/2023. Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences, the U.S. Fulbright Commission, the Faculty of Political Science and Journalism at the Adam Mickiewicz University, Poznan, and Grupa Zagranica, Warsaw, Poland.

Galia Chimiak, Patrice McMahon (Fulbright Scholar, AMU, Poznan; University of Nebraska-Lincoln) prezentacją „The NGO Game Revisited: Opportunities and Challenges Faced by Local Actors Responding to Russia’s War in Ukraine” w trakcie konferencji “Witnessing the Now: Challenges of Emergency Documenting and Archiving in a Comparative Perspective”, pałac Staszica 23-25/02/2023, 25/02/2023 (org. Polish Oral History Foundation, Mieroszewski Centre, IFiS PAN, Foundation for Polish Science)

Prezentacja “Publishing in an international journal: DO’s and DON’Ts. Insight from VOLUNTAS” w trakcie seminarium Do’s and Don’ts of getting published, GSSR PAN, 11/01/2023, dostępne na https://www.youtube.com/watch?v=1YHhdb76fGA

Prezentacja “Humane Resources? The People Behind Polish Civil Society Organizations” w trakcie międzynarodowego seminarium “Civic activism in Central and Eastern Europe – trends and challenges” 27.09, Kraków Uniwersytet Jagielloński (26-27.09.2022)

Prezentacja “Revisiting Civil Society Research in Poland: From Darling to Endangered Species” w panelu ”Civil Society – Government Collaboration: diversity and change” w trakcie konferencji International Society for Third Sector Research “Navigating In Turbulent Times: Perspectives and Contributions from the Third Sector”, 13 lipca 2022, hybrid session, Montreal

Wystąpienie “A new “Escape from Freedom”? The allure and the pitfalls of the illiberal turn for civil society in Poland” 10/06/2022 podczas konferencji międzynarodowej The End of „Freedom” in Central and Eastern Europe? Addressing the Challenges of an Illiberal Turn, 9-11/06/2022, Andrassy University, IFiS PAN, Friedrich Ebert Stiftung buro Budapest; Budapest, Węgry

Wystąpienie „Komentarz do artykułu Elżbiety Korolczuk oraz do wyników polskiej edycji sondażu Civil society elites? z liderami i liderkami społeczeństwa obywatelskiego w europejskiej perspektywie porównawczej” w trakcie seminarium „Elity społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w międzynarodowej perspektywie porównawczej”, 19/05/2022, Warszawa. Współorganizacja: Lund University, IFiS PAN, Klon/Jawor

 

Wygłoszenie referatu „Ну што, сынку, помогли тебе твои ляхи?” Polish support for Ukraine and its civil socjety” w trakcie seminarium (hybrid) „Polska a wojna na Ukrainie” zorganizowanego przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie/Polish Society of Arts and Sciences Abroad, UK, 18/05/2022

Uczestnictwo w szkole letniej (Graduate School for Social Research Summer School 2021, September 12 – 17, 2021, Location: Wierzba), i w ramach programu brałam udział w 2 roundtable discussions  (“Presenting Research” oraz “Careers after graduation”) oraz prowadziłam warsztat godzinny pt “Gender Inequality in Academia”.

Wygłoszenie referatu 12 lipca 2021 “Globalized Third Sector Elites from Poland and Their Engagement in Development Cooperation and Diaspora Activism” w trakcie panelu “Control and Accountability in Diverse Organisational Contexts” podczas konferencji ISTR “Global Civil Society in Uncertain Times: Strengthening Diversity and  Sustainability”, https://www.istr.org/page/Virtual_2021, online 12-15.07.2021

Wygłoszenie referatu 8 czerwca 2021 “From former aid beneficiaries to aid professionals: the rise of internationalized civil society elites in Poland”  w trakcie konferencji Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies: Post-Socialist (dis)Orders (Estonia, Tartu – online) 6-8.VI.2021

Wygłoszenie referatu „A “Parallel Polish Society”? Polish Migrant Organisations in Ireland” w trakcie konferencji PTS “Social Change in the 21st Century: Youth-Family-Economy-Migration”, 5.XI.2020

Wygłoszenie referatu “From busybodies to philanthro-capitalists: the danger of un-making of humanitarianism” w trakcie rocznej konferencji Development Studies Association – Ireland Humanitarianism in Action za pośrednictwa Zoom 29 października 2020 r.

Udział w webinarium zorganizowanego przez Development Studies Association – IrelandDo we still need Non-Government Organizations?”. Tytuł referatuu: “NGOs in Development:  Perspective of Former Aid Beneficiaries”, 15/06/2020, Dublin-Delhi

Wykład plenarny: wspólnie z Frank Geary (Director, Irish Development Education Association) prezentacja pt. “New and Old European Member State’s common and different contributions to SDG 4.7: towards a road map for global citizenship education” podczas konferencji międzynarodowej dot. edukacji globalnej Envision 4.7 zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Kultury oraz Ministerstwo Spraw  Zagranicznych Finlandii, oraz projekt “Bridge 4.7” w Helsinki, Finlandia, 6.XI.2019

Wykład plenarny:  Prezentacja “The gender(ed) dimension of development in countries undergoing transition: the case of Poland” podczas DSAI ANNUAL CONFERENCE 2019 (En)gendering Development: Research to Policy and Practice, Dublin, 15.11.2019, organizator: Development Studies Association – Ireland

Wykład plenarny: Prezentacja “The security-development nexus and the taming of civil society” podczas DSAI ANNUAL CONFERENCE 2018 Development, Conflict and Security: Theory and Practice, Dublin, 24.10.2018

Wykład na zaproszenie: 29.01.2018 keynote speaker “The dynamics of institutionalization of civic initiatives in the context of former communist countries „ / „Dynamika instytucjonalizacji inicjatyw obywatelskich w krajach postkomunistycznych” w Changing the Framework. Institutions in East-Central Europe and the Balkans After 1989 / Zmiana ram Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach (29-31.01.2018), Institute of Western and Southern Slavic Studies/Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski 

Wykład na zaproszenie: Prezentacja “The international development civil society sector in Poland: from beneficiary to agent of change” w ramach UCD SPIRe seminarium, 12.04.18, Dublin

 

WYSTĄPIENIA NA KRAJOWE KONFERENCJE – z ostatnich 5 lat::

Udział w panelu dyskusyjnym 06.10.2022: „Miasto dialogu: ubóstwo więzi”, debata w ramach projektu  badawczo-wdrożeniowego Miasto Dialogu. Organizatorzy Fundacja Konrada Adenauera oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa https://www.centrumjp2.pl/miasto-dialogu-ubostwo-wiezi/

15.09.2022: referat „Gatunek narażony? Rozwój badań nad polskim społeczeństwem obywatelskim” w trakcie XVIII zjazdu socjologicznego „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”, organizator PTS, Warszawa 14-17.09.2022

 

04.03.2022: komentarz do książki Michała Nowosielskiego oraz Mariusza Dzięglewskiego „Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu” (Warszawa: UW 2021). Organizator: Sekcja Socjologii Migracji PTS, on-line 

Udział w panelu dyskusyjnym (12.10.2021) „Wyzwania stojące przed polskimi organizacjami pozarządowymi w kryzysie pandemii. Wsparcie w ramach programów rządowych” w trakcie konferencji „Rządowe programy wsparcia rozwoju organizacji obywatelskich”, 12-13 października 2021, Warsaw Plaza Hotel, Warszawa; organizator: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Udział w panelu dyskusyjnym „Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918-2018” (20.11.2020) w trakcie konferencji „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota”, 19-20 listopada 2020r., Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Warszawa

Wykład na zaproszenie: Prezentacja Umiędzynarodowienie dziedzictwa ruchu społecznego i NSZZ „Solidarność” a inicjatywy na rzecz współpracy rozwojowej w trakcie seminarium „Obywatele dla Niepodległej –  100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”, 20 .02.2019 r. , kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, Belweder.

Wykład plenarny: Prezentacja Kobiety na rzecz społeczeństwa obywatelskiego czy społeczeństwo obywatelskie na rzecz kobiet? Przypadek Polski. w trakcie XVII Zjazdu Socjologicznego  „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, Wrocław, 14/09.2019

Inne

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

Galia Chimiak, Bożena Cierlik (red.) 2020 Polish and Irish Struggles for Self-Determination. Living near Dragons (Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing). 

Galia Chimiak, 2016, The Growth of Non-Governmental Development Organisations in Poland and Their Cooperation with Polish Aid, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 288 str.

Galia Chimiak i Katarzyna Iwińska (red.), 2015, Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, monografia wieloautorska, Warszawa: Collegium Civitas i CAL, str. 165.

Wojciech Misztal, Artur Kościański i Galia Chimiak (red.), 2015, Obywatele wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, monografia wieloautorska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, str. 308.

Galia Chimiak i Marcin Fronia (red), 2012, Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Scholar, 233s.

Galia Chimiak, 2006, How individualists make solidarity work, Warsaw: Ministry of Labour and Social Policy, 330s.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

Galia Chimiak, Katarzyna Zalas-Kamińska, 2023, “Being at the forefront: Polish CSOs’ contribution to public diplomacy and development cooperation efforts” in: I. Natil (ed.) Public Diplomacy and Civil Society Organisations. Routledge (https://www.routledge.com/Public-Diplomacy-and-Civil-Society-Organisations/Natil/p/book/9781032578897) pp.41-54 https://doi.org/10.4324/9781003441465-5

Galia Chimiak, 2022, „The Polish case: from darling to endangered species?” w: A Research Agenda for Civil Society, red. Kees Biekart, Alan Fowler, Elgar Research Agendas; Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing; ISBN: 978 1 80037 814 8, 255-269 ; https://doi.org/10.4337/9781800378155 https://www.elgaronline.com/view/book/9781800378155/9781800378155.xml

Galia Chimiak, 2022, “Humane Resources? The People Behind Polish Civil Society Organizations” w: Resourceful Civil Society. Navigating the Changing Landscapes of Civil Society Organizations, red. Zhanna Kravchenko, Lisa Kings, Katarzyna Jezierska, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 217-239  https://doi.org/10.1007/978-3-030-99007-7_9

Chimiak, G. 2021. “The internationalization of Polish civil society elites and their impact on development cooperation policy and practice”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 41 No. 5/6, pp. 748-761. https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2020-0208

Galia Chimiak, 2021, „Społeczeństwo równoległe”? Organizacje polonijne w Irlandii” w: Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne, pod redakcją Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz, Warszawa: IFiS PAN, str.41-64

Galia Chimiak, 2020. „Umiędzynarodowienie dziedzictwa ruchu społecznego i NSZZ Solidarność a rozwój inicjatyw na rzecz współpracy ponadnarodowej”, Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, Warszawa, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pp. 309-323    Przygotowanie manuskryptu artykułu 

G. Chimiak. 2019. “The Dynamics of Institutionalisation of Civic Initiatives in the Context of Former Communist Countries” w Magdalena Bogusławska,  Anna Kobylińskia i Sylwia Siedlecka (red.) Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie środkowej i na Bałkanach, Warszawa-Kraków: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo LIBRON, str.17-35

G. Chimiak. 2019. “Women for civil society or civil society for women? The Polish story” w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, nr specjałny “Kobiety w społeczeństwie obywatelskim: miejsce, rola, status”, redakcja Justyna Tomczyk, 11(1) 2019, str. 22-34; ISSN 2081–6642; DOI 10.24917/20816642.11.1.2

Dominika Polanska i Galia Chimiak, 2016, „Organizing without organizations: on informal social activism in Poland” (Organizując się nie zakładając organizacji: nieformalna działalność społeczna w Polsce) (w:) International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 36, Issue 9/10, str. 662 – 679.

Galia Chimiak, 2016, „From Solidarność to global solidarity? The Engagement of Polish Civil Society in Development Cooperation” (Od “Solidarności” do globalnej solidarności? Zaangażowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego we współpracy rozwojowej) (w:) Studia Socjologiczne, vol.3/2016, str. 165-198.

Galia Chimiak, 2016, „Obywatelstwo a patriotyzm – synergia czy redukcjonizm?” (w:) Trzeci sektor, nr.2-3/2016, str. 10-20.

G. Chimiak „Nowe oblicza społecznikostwa w Polsce” w Ewa Draus, Paweł Trefler (red.) Polska i Ukraina w dobie transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy, Przemyśl 2014: PWSW, pp.87-99

G. Chimiak “Między Zachodem a Globalnego Południa: Innowacje Odwrotne w Polsce” [w:] Kultura – Historia – Globalizacja , 16/2014, pp.17-33 (akces http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=278)

G. Chimiak “The Rise and Stall of Non-Governmental Organizations in Development” [w:] Polish Sociological Review, Vol.1/2014, pp.25-44

G. Chimiak „The Evolution of the Vision of Civil Society in Poland” in Warsaw East European Review, Vol.III/2013, s.13-27

G. Chimiak „Zakres świadczonej pomocy prawnej oraz ocena zapotrzebowania na poradnictwo wśród osób korzystających i niekorzystających” [w:] Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości pod redakcją Arkadiusza Peiserta, Tomasza Schimanka, Marcina Waszaka i Agaty Winiarskiej, Warszawa 2013 Instytut Spraw Publicznych, s.113-147

G. Chimiak, K. Górniak „Otoczenie instytucjonalne poradnictwa i jego rola w polityce publicznej” [w:] Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości pod redakcją Arkadiusza Peiserta, Tomasza Schimanka, Marcina Waszaka i Agaty Winiarskiej, Warszawa 2013 Instytut Spraw Publicznych, s.148-188

G. Chimiak, M. Fronia, „Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy.” [w:] Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, pod redakcją Galii Chimiak i Marcina Froni, Warszawa 2012, s. 7-36

G. Chimiak “Lengyel Álom a civil társadalomról” (Marzenie o społeczeństwie obywatelskim: przypadek Polski) w Civil Szemle, 2012/1, s.91-102

G. Chimiak, Pomoc rozwojowa a powstanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bośni i Hercegowinie,[w:] Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, pod redakcją Wojciecha Misztala i Artura Kościańskiego, Warszawa 2011 IFiS PAN, s.231-252

G. Chimiak, Bułgarski sektor pozarządowy: od dotowania do społecznej przedsiębiorczości, [w:] Społeczeństwo obywatelskie: między ideą a praktyką, pod redakcją Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala, Warszawa 2008: IFiS PAN, s.325-337;

G. Chimiak, „Zostać społecznikiem: metoda badania uczestników społeczeństwa obywatelskiego”, [w:] Jak badać społeczeństwo obywatelskie?, pod redakcją M. Nowaka, M. Nowosielskiego, Poznań 2008: UAM, s.163-174

G. Chimiak “Tipologiaactiviştilor din cadrul ONG-urilor din Polonia – individualism umanitar” (Typologia aktywistów organizacji pozarządowych w Polsce: indywidualizm z ludzką twarzą) w Civil Fōrum – Civil szféra (Cluj Napoca, Romania), nr.2, 2007, r.27-30

G. Chimiak “What are NGOs and what do they have in common with civil society? The case of post-communist countries and Poland”, [w:] Civil Society in the Making pod redakcją Dariusza Gawina i Piotra Glińskiego, Warszawa 2006: IFiS PAN, s.292-330

G. Chimiak „Motywacje społeczników działających w organizacjach pozarządowych w Polsce. Próba typologii” w Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein, Andrzej Sicińskiego Warszawa 2004: IFiS PAN, s.106-134

G. Chimiak “NGO Activists and Their Model of the Good Citizen. Empirical Evidence from Poland”, w Polish Sociological Review, nr 1, 2004, s.33-47

G. Chimiak “Bulgarian and Polish Women in the Public Sphere: a Comparative Analysis”, w the International Feminist Journal of Politics (Routledge), nr 5/1, 2003, s.3-27

G. Chimiak “The Creative Personality: Catalyst for Alleviating the Traumatic Sequence in Poland”, w Polish Sociological Review, nr 4, 2000, s.461-472

EDITORIALS

Chimiak, G., Kravchenko, Z. & Pape, U. Civil Society and the Spread of Authoritarianism: Institutional Pressures and CSO Responses. Voluntas (2024). https://doi.org/10.1007/s11266-024-00641-y. 2024. Editorial dostępny: https://rdcu.be/dBgyA

 

Andersson, F.O., Appe, S. & Chimiak, G. Looking Ahead to Voluntas’ Contribution to Research on Civil Society. Voluntas 33, 215–216 (2022). https://doi.org/10.1007/s11266-022-00488-1 (Published online April 21, 2022) 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA, DZIAŁALNOŚĆ EWALUACYJNA:
1. Ekspert do merytorycznej oceny wniosków wstępnych i pełnych złożonych w I, II i III edycji konkursu na projekty tematyczne oraz systemowe w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego Obywatele dla Demokracji, 2013 – 2015
2. członek komisji oceniającej projektów doktorskich w SNS IFiS PAN, 73 projekty w 2013r. i 73 projekty w 2012r.
3. udział w grupie eksperckiej opracowującej raportu końcowego z projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” (01-06.2013)
4. Opracowanie The Dream of Civil Society: the Case of Poland w ramach realizacji zadania w międzynarodowego projektu “Has our dream come true? Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies” finansowanego przez Trust CEE (grant nr CBI_2009_11) i realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, 11.2011
5. Opracowanie „Raport o społecznikach w organizacjach pożytku publicznego”. Odbiorca: Ministerstwo Polityki Społecznej, 10.11.2005
6. Opracowanie concept paper dla OSI Think-Tank Fund z ramienia think-tank’u ProMente, Sarajewo, Bosnia and Hercegowina, 02.2010
7. Specjalista ds koordynacji pomocy rozwojowej przy Programu Narodów Zjednoczonych ds Rozwoju (UNDP – BiH), Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 06-12.2009

Zainteresowania pozanaukowe

literatura piękna, mountaineering, pilates

Information

Short Profile

Dr hab. Galia Chimiak is an Associate Professor in Sociology at the Civil Society Department, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences in Warsaw. She is interested in societal self-organisation and international development cooperation. Galia Chimiak has taught at a number of Polish universities and has lectured on aid architecture and the role of NGOs in development at Trinity College Dublin.

Galia Chimiak is a co-editor-in-chief of VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. She sits on the Editorial Board of the quarterly Trzeci sector (Third sector) and on the Development Education and Awareness Raising Multi-Stakeholder Group with DG INTPA. She has worked as aid coordination specialist with UNDP in Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, and as public diplomacy coordinator with the Polish Embassy in Dublin. Fluent in English, Polish and Bulgarian, Galia Chimiak is an active member of the International Society for Third Sector Research, the Polish Sociological Association and the World Council of Studies on Polish Diaspora. Galia Chimiak is the Convenor of the Civil Society Study Group with Development Studies Association Ireland.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey