Daniel SobotaInformacje

Imię i nazwisko

Daniel Sobota

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

dsobota@ifispan.edu.pl

Telefon

502618470

Pokój

227

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zespół badawczy

Zespół Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

współczesna filozofia niemiecka (Martin Heidegger, fenomenologia, hermeneutyka), filozofia pytania, metafizyka współczesna, teoria performansu.

Skrócony biogram

Daniel Roland Sobota – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii UMK. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz trzech książek: dwutomowej monografii pt. Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie (wyd. Fundacja Yakiza, Bydgoszcz 2012-2013), pracy o początkach ruchu fenomenologicznego i istocie fenomenologii: Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (IFiS PAN, Warszawa 2017; niemiecki przekład: Konigshaus&Neumann Verlag, Wurzburg 2023) oraz Eseju z filozofii dziejów (IFiS PAN, Warszawa 2018). Zainteresowania filozoficzne: metafizyka, filozofia niemiecka przełomu XIX i XX wieku, filozofia Heideggera, fenomenologia, filozofia pytania, filozofia teatru, teoria performansu. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Wystąpił jako aktor w kilku spektaklach teatralnych i performansach. Ideą przewodnią jego myślenia jest tematyka pytania, pytajności i performansu. Trener piłki nożnej (UEFA B). Od kilku lat przygotowuje prace łączącą podstawową tematykę fenomenologii (jawienie się jako takie) z teorią performansu. 

Wykształcenie

2018 – uzyskanie stopnia dr habilitowanego na podstawie monografii Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch, IFiS PAN, Warszawa 2017.

2011 – dr nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, praca doktorska pt. “Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie” (promotor: prof. dr hab. M. Szulakiewicz, recenzenci: prof. dr hab. B. Andrzejewski, dr hab. J. Żelazna, prof. UMK );

2002 – magister filozofii, Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, praca magisterska pt. “Kant i filozofia. U źródeł pytania filozoficznego” (promotor: prof. dr hab. M. Szulakiewicz, recenzent: dr hab. J. Rolewski, prof. UMK );

1997-2002 – studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym UMK;

1993-1997 – II LO w Bydgoszczy, profil: biologiczno-chemiczny.

Doświadczenie zawodowe

– 1 września 2002 – 31 sierpień 2004 – nauczyciel filozofii i etyki w II LO w Bydgoszczy.

– 1 października 2003 – 31 września 2011 – najpierw asystent w Instytucie Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), następnie asystent w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania UTP;

– 1 marca 2011 –  adiunkt w Zakładzie Nauk Społecznych w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania UTP; następnie adiunkt w Zakładzie Nauk Społecznych Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego;

– 1 stycznia 2015 –  adiunkt w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Wydziału Zarządzania UTP;

– 1 października 2015 – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk;

– 1 października 2018 – profesor nadzwyczajny PAN, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk;

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;

członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego;

 

 

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Członek komitetu redakcyjnego “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” (2018);

Członek komitetu redakcyjnego “Filo-Sofija” (do 2018).

Realizowane projekty badawcze

rant w ramach programu Uniwersalia 2.1. tytuł projektu: Tłumaczenie na język niemiecki oraz publikacja monografii Daniela R. Soboty pt. “Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch” (Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017).

Zagraniczne doświadczenia naukowe

– sierpień 2009, Niemcy, Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim – jednomiesięczny pobyt badawczy;

– październik 2011, Niemcy, Uniwersytet Eberharda Karola w Tubingen – dwutygodniowy pobyt badawczy;

– październik 2012, Niemcy, Uniwersytet Eberharda Karola w Tubingen – dwutygodniowy pobyt badawczy;

– wrzesień-październik 2013, Niemcy, Bayerische Staatsbibliothek in Munchen (realizacja stypendium “Kwerenda” FNP) – półtora miesięczna kwerenda.

– październik- listopad 2016, Niemcy, Bayerische Staatsbibliothek in Munchen (realizacja zadań w ramach projektu FUGA NCN).

– listopad 2018, Niemcy, Staatsbibliothek in Berlin.

 

Stypendia naukowe

2013, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium “Kwerenda”

Działalność dydaktyczna

2002-2014: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, prowadzący wykłady i ćwiczenia z filozofii, historii filozofii, filozofii techniki, filozofii przyrody, etyki, kultury i sztuki współczesnej.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

2004.V.12-13, Poznań: Międzynarodowa konferencja naukowa: Recepcja, krytyka i transformacja filozofii Immanuela Kanta dziś (W 200. rocznicę śmierci Filozofa), referat: Krytyka czystego pytania;

2005, Toruń: Interdyscyplinarna konferencja naukowa z serii „Problemy współczesnej kultury”: Fundamentalizm i kultury, referat: Pomiędzy fundamentalizmem a relatywizmem – o pojęciu ironii;

2005. VI. 2-5, Boguchwała-Tyczyn: V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pt. Filozofia w kulturach narodów słowiańskich, referat: Na tropach przedmiotu einanologii. Andrzeja L. Zachariasza koncepcja istnienia i jej krytyka;

2006. VI. 1-2, Toruń: Interdyscyplinarna konferencja naukowa z serii „Problemy współczesnej kultury”: Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność,
referat: Wolność i przestrzeń – o znajdowaniu się;

2008.V.23-24, Toruń: konferencja naukowa pt. Granice. Problem granic w kulturze współczesnej, referat: Horyzont i pytanie. Między metafizyką i nauką;

2010, XII.15, Toruń: Etyczne dziedzictwo hermeneutyki;

2011. IX.12-15, Toruń: III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religia i religijność w świecie współczesnym, referat: Religijność bez Boga i wiary. Z inspiracji Jerzego Grotowskiego;

2013. VI. 15-17, Gdańsk: Ekonomia, kultura, wartości. U źródeł nauk społecznych i nauk o kulturze, referat: Rickert i Heidegger;

2014.02.12, Bydgoszcz, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odczyt: Czym jest przyroda?

2014. 05.22, Szczecin, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odczyt: Johannes Daubert – u źródeł ruchu fenomenologicznego.

2014.06.16, Bydgoszcz, UTP: Międzynarodowa Konferencja Polishopa Design Thinking Conference, wystąpienie wraz z J. Puzinowskim: Design Thinking Performance;

2014.10.10: Wrocław, PWr: Ogólnopolska Konferencja Edyta Stein. Fenomenologia Monachijsko-Getyńska. Analizy. Referat: Johannes Daubert – szara eminencja ruchu fenomenologicznego.

2014.10.20, Bydgoszcz, MCK, Sytuacja Teatr, wykład: Ku filozofii ubogiej. Grotowski jako filozof.

2014.10.23, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, wykład:  Świat poszukuje profesjonalistów;

 2014.11.6-7, Toruń, Ogólnopolska Konferencja Konkurencyjność i rozwój regionu w warunkach integracji europejskiej. Stan, trendy, strategie. Odczyt razem z P. Szewczykowskim: Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionalnego;

2014.11. 20-21: Toruń, UMK: Międzynarodowa Konferencja Antropologia narodu, referat:  Wokół Schwarze Hefte Martina Heideggera;

 2015. 06. 09-10: Bydgoszcz: Polishopa Design Thinking Conference, odczyt: Design Thinking jako nowa ars liberalis;

2015.09.15-19: Poznań: X Polski Zjazd Filozoficzny, dwa odczyty: Judenfrage a Seinsfrage oraz Ku twórczości ubogiej;

2015.10.23: Warszawa: Seminarium Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, odczyt: U źródeł ruchu fenomenologicznego. Życie i twórczość Johannesa Dauberta;

2016.05.06: Gniezno, Ogólnopolska Konferencja pt. Hermeneutyka sensu, odczyt: Heidegger “na nowo” odczytany;

2016.06.09-2016.06.10: Poznań: konferencja Homo communicativus. Między historią filozofii a filozofią komunikacji, odczyt: Heidegger na nowo odczytany;

2016. 07., Bukowina Tatrzańska: Międzynarodowa Konferencja, odczyt: Arystoteles w XX wieku;

2016.08.30-2016.09.02, Bydgoszcz: XXIV Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich, odczyt: Antynomie profesjonalizmu;

2016.09.08-2016.09.10, Gdańsk: Międzynarodowa Konferencja pt. Phenomenology and Practice, odczyt: Towards a Poor Phenomenology: J. Grotowski’s Philosophy of Theater;

2016.09.26-2016.09.28, Warszawa: Międzynarodowa Konferencja pt. Epistemology of Religion, odczyt: Religijne źródła fenomenologii;

2016.12.02-2016.12.03, Warszawa: XVI Konferencja PTF pt. Pytanie o metodę, odczyt: Ku fenomenologii ubogiej. Fenomenologia jako praktyka cielesna. 

Dorobek popularyzatorski

Artykuły popularnonaukowe:

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część I, [w:] „Format UTP”, 2009/1, 50, s. 56-59;

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część II, [w:] „Format UTP”, 2009/2, 51, s. 59-63;

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część III, [w:] „Format UTP”, 2010/1, 52, s. 50-53;

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część IV, [w:] „Format UTP”, 2010/2, 53, s. 72-75;

Daniel R. Sobota, That’s cool, [w:] „Format UTP”, 2011/3, 58, s. 56-58;

Daniel R. Sobota, O pracy, przyjemności i świętowaniu, [w:] „Format UTP”, 2011/4, 59, s.74-76;

Daniel R. Sobota, Chcę, ale nie mogę, [w:] „Format UTP”, 2011/5, 56, s. 57-58;

Daniel R. Sobota, Między niebem i piekłem, [w:] „Format UTP”, 2012/1-2, 60-61, s. 74-77;

Daniel R. Sobota, Okruchy (para)olimpijskie, [w:] „Format UTP”, 2012/3-4, 62-63, s. 62-66;

Daniel R. Sobota, Co to jest przyroda?, [w:] „Format UTP”, 2013/1, 64, s. 34-37;

Daniel R. Sobota, Świat poszukuje profesjonalistów, [w:] „Format UTP”, 2013/2, 65, s. 60-63;

Daniel R. Sobota, München leuchtete…, [w:] „Format UTP”, 2013/3-4, 66-67, s. 47-52;

Daniel R. Sobota, Panie Premierze, jak żyć?, [w:] „Format UTP”, 2014/1, 68, s. 50-53;

Daniel R. Sobota, Inne Sytuacje – płomień zgasł? [w:] „Format UTP”, 2014/2, 69, s. 54-58;

Daniel R. Sobota, Plastyka nosa, [w:] „Format UTP”, 2014/3-4, 70-71, s. 74-76;

Daniel R. Sobota, Zamyśliło się, oj, zamyśliło, [w:] „Format UTP”, 2015/1, 72, s. 62-63;

Daniel R. Sobota, Tezeusz w labiryncie, [w:] „Format UTP”, 2015/1, 72, s. 64-66;

Daniel R. Sobota, Lary i Penaty. Filozofia domu, [w:] „Format UTP”, 2015/2, 73, s. 62-66.

Daniel R. Sobota, Problem z gender. (Dla)czego (nie)trzeba się obawiać?, [w:] „Format UTP”, 2015/2, 73, s.56-59;

Daniel R. Sobota, Przyczynki do metafizyki dendrycznej, [w:] „Format UTP”, 2015/3-4, 74-75, s. 40-43;

Daniel R. Sobota, Rękodzieło, [w:] „Format UTP”, 2016/1, 76, s.

Daniel R. Sobota, Laboratorium sprężystości, [w:] Ł. Gruszczyński, Ashtreekling, katalog wystawowy, Wyd. CKiS w Koninie, Konin 2016, s. 2-7; elektroniczny przedruk w czasopiśmie „Szum”: http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/ashtreekling-lukasza-gruszczynskiego-w-wiezy-cisnien-w-koninie [data dostępu: 19.02.2015]

Daniel R. Sobota, Lary i Penaty. Zarys filozofii domu [w:] Kawaler K. Festival, Katalog 2016;

 

Odczyty i wystąpienia:

2014.06.28, Bydgoszcz, Boski Festiwal, Panel dyskusyjny, odczyt: Czym jest przyroda?;

2014.12.14, Bydgoszcz, Klub Mózg: wystawa prac plastycznych Automózgodrewno, wykład performatywny: Przedtranshumanistyczna wizja twórczości;

2015.02.06: Poznań: Po drzewach, wystawa prac plastycznych, wykład performatywny: Przyczynki do metafizyki dendrycznej;

2015.05.22-25: Bydgoszcz: Kawaler K. Festiwal, odczyt: Heimweh;

2015.06.22-28: Bydgoszcz: Festiwal Rękoczyny, odczyt: Rękodzieło myślenia;

2015.07.04-05: Bydgoszcz: Boski Fest, odczyt: Lary i Penaty. O istocie domu;

2016.02.12. Bydgoszcz: WSG, prowadzenie panelu dyskusyjnego pt. Tożsamość;

2016.06.30-2016.07.04: Lubostroń: Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Oko nigdy nie śpi, odczyt: Wędrówki po istnieniu;

 

Spektakle teatralne

(w ramach działalności bydgoskiej grupy artystycznej Magazynu Prób Bezpsa):

 

2005: Bezsennik Barnabera (scenariusz i udział aktorski);

2007: Eros: pożądanie porządku lub porządek pożądania (na podstawie Uczty Platona, scenariusz i udział aktorski);

2013: Wykład performatywny z filozofii (scenariusz i udział aktorski).

Bibliografia

Bibliografia

Monografie

 1. Daniel R. Sobota, Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie. Tom I: Neokantyzm i fenomenologia, Fundacja Kultury Yakiza, Bydgoszcz 2012, ss. 527;
 2. Daniel R. Sobota, Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie. Tom II: Filozofia życia, filozofia egzystencji i filozofia religii, Fundacja Kultury Yakiza, Bydgoszcz 2013, ss. 613.
 3. Daniel R. Sobota, Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017, ss. 775.
 4. Daniel R. Sobota, Esej z filozofii dziejów, IFiS PAN, Warszawa 2018.

Prace pod redakcją

 1. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), Twórca, twórczość, źródło, „Filo-Sofija”, 2014/4/1, nr 27, ss. 226.
 2. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), W poszukiwaniu twórczego źródła, „Filo-Sofija”, 2015/4, nr 31/1, ss. 280.
 3. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), W poszukiwaniu twórczego źródła II, „Filo-Sofija”, 2016/3.
 4. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), W poszukiwaniu twórczego źródła III, „Filo-Sofija”, 2017/4.2, nr  39, ss. 452.
 5. Daniel R. Sobota (red.), Wybrane problemy wczesnej fenomenologii. Antologia tekstów, IFiS PAN, Warszawa 2018, ss. 378.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych 

 1. Daniel R. Sobota, Krytyka czystego pytania. Rzecz o Kantowskim pytaniu transcendentalnym, [w:] Immanuel Kant i świat współczesny, (red.) K. Śnieżyński, wyd. UAM, Poznań 2004, s. 135 – 148.
 2. Daniel R. Sobota, Między fundamentalizmem a relatywizmem – o pojęciu ironii, [w:] Fundamentalizm i kultury, (red.) M. Szulakiewicz i Z. Karpus, wyd. UMK, Toruń 2005, s. 217 – 233.
 3. Daniel R. Sobota, Wolność i przestrzeń – o znajdowaniu się, [w:] Wolność w epoce poszukiwań, (red.) M. Szulakiewicz i Z. Karpus, wyd. UMK, Toruń 2007, s. 123-139.
 4. Daniel R. Sobota, Sztuka i technika na tle europejskiego szkolnictwa wyższego. Filozoficzne podstawy „Europy Wiedzy”, [w:] Integracja europejska. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, (red.) P. Łaski, WU UTP, Bydgoszcz 2007, s. 39 – 58.
 5. Daniel R. Sobota, Wolność i przestrzeń w świetle Kantowskiej nauki o wzniosłości, [w:] „Principia”, tom XLIX, 2007, s. 63-91.
 6. Daniel R. Sobota, Na tropach przedmiotu einanologii. Andrzeja L. Zachariasza koncepcja istnienia i jej krytyka, [w:] „SOFIA”, nr 9, 2009, s. 256-268.
 7. Daniel R. Sobota, Horyzont i pytanie. Między nauką i metafizyką [w:] Granice i graniczność. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu, (red.) M. Szulakiewicz, UMK, Toruń 2010, s. 201-217.
 8. Daniel R. Sobota, Heideggerowska filozofia drogi, [w:] „Filo-Sofija”, nr 10, 2010/1, s. 37-72.
 9. Daniel R. Sobota, Geneza, struktura i dynamika Seinsfrage, [w:] „Filo-Sofija”, nr 11, 2010/2, s. 41-71.
 10. Daniel R. Sobota, Periodyzacja filozofii Martina Heideggera, [w:] „Ruch Filozoficzny”, tom LXVII, nr 4, 2010, s. 731-764.
 11. Daniel R. Sobota, Kim jest Dasein?,[w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2011, nr 3 (79), s. 249-265;
 12. Daniel R. Sobota, Miejsce Heideggera w dziejach filozofii, [w:] „Principia”, t. LIV-LV, 2011, s. 55-73;
 13. Daniel R. Sobota, Ontologia przyrody we wczesnej filozofii Martina Heideggera, [w:] „Filo-Sofija”, nr 13-14 (2011/2-3), s. 737-768;
 14. Daniel R. Sobota, Od teatru filozofii do filozofii teatru. W odpowiedzi na replikę Andrzeja L. Zachariasza, [w:] „SOFIA”, nr 12, s. 191-210;
 15. Daniel R. Sobota, Religijność bez wiary i Boga. Z inspiracji Jerzego Grotowskiego, [w:] „Filo-Sofija”, 2012, nr 18, s. 243-262;
 16. Daniel R. Sobota, U źródeł Seinsfrage. Martina Heideggera „Pytanie i sąd”, [w:] „Filo-Sofija”, 2012, nr 16, s. 127-148;
 17. Daniel R. Sobota, Fenomenologia pytania. Daubert, Heidegger i Ingarden, [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XLI, z. 1, 2013, s. 15-43;
 18. Daniel R. Sobota, Co to jest przyroda?, [w:] „Ruch Filozoficzny”, 2014, 1 (71), s. 85-104;
 19. Daniel R. Sobota, Rickert i Heidegger, [w:] “Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej”, vol. 59, 2014, s. 263-289;
 20. Daniel R. Sobota, Heidegger i neopozytywizm. U źródeł rozłamu filozofii XX wieku [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2014, nr 2 (90), s. 189-205;
 21. Daniel R. Sobota, Ku filozofii ubogiej [w:] „Filo-Sofija”, nr 26, 2014/3, s.175-206;
 22. P. Szewczykowski, D. Sobota, W. Bojar, M. Zajdel, Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionalnego [w:] „Marketing i Rynek”, 10, 2014, s. 183-189;
 23. Daniel R. Sobota, P. Szewczykowski, Design Thinking jako metoda twórczości [w:] „Filo-Sofija”, nr 27 (2014/4/I), s. 91-113.
 24. Daniel R. Sobota, Johannes Daubert – szara eminencja ruchu fenomenologicznego, [w:] Edyta Stein. Fenomenologia Getyńsko-Monachijska. Analizy, Wrocław 2015, s. 77-98.
 25. Daniel R. Sobota, Historiosophy of August Cieszkowski in the context of contemporary consciousness, [w:] “Scientia et Fides”, 2015, 3 (1), s. 227-263;
 26. Daniel R. Sobota, Drzewo filozofii. Przyczynki do metafizyki dendrycznej, [w:] „Filo-Sofija”, 2015, tom 31/1, nr 4, s. 11-30;
 27. Daniel R. Sobota, Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami [w:] „Analiza i Egzystencja”, 31, 2015, s. 65-96;
 28. Daniel R. Sobota, Antinomies of professionalism. The Historical and Philosophical Considerations, [w:] “Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, 2016, Vol. 3, Issue 2, s. 79-97.
 29. Daniel R. Sobota, Narodziny fenomenologii z ducha sztuki. Estetyczne początku ruchu fenomenologicznego w kontekście tzw. zwrotu estetycznego we współczesnej fenomenologii francuskiej, [w:] „Filo-Sofija”, 2016/3/1, s. 97-128.
 30. Daniel R. Sobota, Nic już nas nie może uratować. Topografie namysłu w „Czarnych Zeszytach” Martina Heideggera, [w:] „Filo-Sofija”, 2016/3/II, nr 34, s. 183-211 [recenzja czterech książek: Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band. 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), Hrsg. P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, ss. 536; Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band. 95: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938-1939), Hrsg. P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, ss. 455; Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band. 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941), Hrsg. P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, ss. 285];
 31. Daniel R. Sobota, Seinsfrage i Judenfrage. Heidegger i kwestia żydowska [w:] Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, artykuł do księgi pamiątkowej z okazji 70. urodzin prof. Jacka Migasińskiego, red. M. Poręba, Działoszyński, Warszawa 2018, s. 213-233;
 32. Daniel R. Sobota, Gigantomaca perˆ tÁj oÙsaj. Czytając Arystotelesa w XX wieku Enrico Bertiego, [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 2017, s. 181-198;
 33. Daniel R. Sobota, Heidegger „na nowo” odczytany, [w:]  Homo communicativus. Między historią filozofii a filozofią komunikacji. Księga pamiątkowa na 70. urodziny prof. B. Andrzejewskiego, (red.) M. Filipiak, M. Wendland, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2016, s. 190-208;
 34. Daniel R. Sobota, Fenomenologia i religia. Analiza porównawcza podobieństw strukturalnych, [w:] Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, (red.) J. Dobieszewski, S. Krajewski, J. Mach, Universitas, Kraków 2018, s. 131-156.
 35. Daniel R. Sobota, Sprawa Heideggera, [w:] „Przegląd Polityczny”, 2017, nr 144, s. 131-147.
 36. Daniel R. Sobota, Artysta versus Robotnik. Interpretacja losu człowieka nowoczesnego na podstawie linorytu Jacka Solińskiego i jego egzegezy autorstwa Marka Kazimierza Siwca, [w:] „Filo-Sofija”, 2016/3/I, nr 34, s. 313-325;
 37. Daniel R. Sobota, Michał Federowicz, The Normative Sociology of Pierpaolo Donati: A Polemical Note on “The Possibility of Humanism After Modernity: The Relational Perspective”, [w:] “Stan Rzeczy”, 1 (12), 2017, s. 339-360;
 38. Daniel R. Sobota, Rzeźbiarz myśli w ogrodzie sztuk. Filozoficzna dokumentacja sytuacji twórczej – Zielonka, gm. Murowana Goślina (04.-09.09.2017), [w:] “Filo-Sofija”, nr 39, 2017/4/2, s. 295-306;
 39. Sobota, Daniel. Rozumieć całym sobą. Próba ugruntowania etyki w hermeneutycznej etyce działania fizycznego. „Etyka” 55 (grudzień), 2017, ss. 9-40.
 40. Daniel R. Sobota, ‘Sein und Zeit’ [w:] Cezary Wodziński in memoriam, (red.) W. Szydłowska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2018, s. 245-295.
 41. Daniel R. Sobota, Problemy z fenomenologią, [w:] Problemy wczesnej fenomenologii. Antologia, IFiS PAN, Warszawa 2018, s. 7-62.
 42. Daniel R. Sobota, Argument z Bożego ukrycia w ujęciu fenomenologicznym [w:] „Przegląd Religioznawczy”,  4 (274), 2019, ss. 159-174.
 43. D.R. Sobota, M. Federowicz, J. Gara, Education as a problem vis-à-vis a question about education, “Phainomena”, Philosophy of Education, “Phainomena”, (ed.) A. Wierciński, A. Boźic, 28, 110-111, November 2019,  ss. 17-52.
 44. Daniel R. Sobota, Wpytaniowstąpienie. Kwestia Boga w ujęciu fenomenologiczno-eroterycznym [w:] M. Kozak, R. Grzywacz, Szkice z fenomenologii duchowości: od duchowości fenomenologii do fenomenalności duchowości, (red.), IFiS PAN, Warszawa 2019;
 45. D.R. Sobota, Od otwartości bycia do sfery publicznej. Kategoria otwartości w filozofii i kulturze współczesnej – wprowadzenie do problematyki, [w:] Otwartość – nadzieje i zagrożenia, (red.) M. Szulakiewicz, UMK, Toruń 2019, s. 35-84.
 46. Daniel R. Sobota, Von Nicht zu Nichts. Johannes Dauberts phänomenologische Auffassung des Problems der Negation vor dem Hintergrund der logischen Diskussionen im neunzehnten und ihres metaphysischen Nachhalls im zwanzigsten Jahrhundert [w:] Negative Knowledge, (eds.) S. Hüsch, I. Koch, P. Thomas, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2020, pp. 253-274.
 47. D.R. Sobota, The phenomenon of question as a possible starting point for the phenomenological theory of law [w:] “Folia Iuridica”, Phenomenology of Law, (ed.) T. Bekrycht, 90, 2020, ss. 105-117;
 48. D.R. Sobota, Towards a Poor Phenomenology. On Certain Structural Similarities between Phenomenology and J. Grotowski’s Philosophy of Theater, “Analiza i Egzystencja”, 49, 2020, ss. 89-117;
 49. D.R. Sobota, Heidegger w Polsce, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 65, 2020, s. 397-405.
 50. D.R. Sobota, Grotowski jako filozof – stan badań, problemy, metody, perspektywy, „Performer”, 2020 (grudzień).
 51. D.R. Sobota, The Question of Reality. The Postscript to K. Schuhmann and B. Smith’s Article on Daubert’s Reception of Husserl’s Idee I, [in:] The Idealism-Realism Debate Among Edmund Husserl’s Early Followers and Critics, Editors: Parker, Rodney K. B, Springer, Seria: Contribution to Phenomenology, vol. 112, Springer International Publishing, 2021, pp. 135-149  DOI: 10.1007/978-3-030-62159-9
 52. D.R. Sobota, The Virus of the Question. The Phenomenology of the COVID-19 Pandemic, “Phainomena” 2021, 30, 116-117, pp. 13-40.
 53. A Pendulum of Phenomenology. On Two Ways of Understanding the Phenomenon, [w:] The Faces of Contemporary Phenomenology: the Quest for Relevance, Edited by Piotr Janik, Magdalena Kozak, Robert Grzywacz, and Szczepan Urbaniak, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, s. 31-54.
 54. D.R. Sobota, The Critique of Pure Question. The Erotetic Turn in Kant’s Transcendental Philosophy, [w:] Transcendental Philosophy Between Metaphysics and Politics. In Memory of Marek Jan Siemek, (ed.) Marcin Poreba, Amadeusz Just,  Königshausen & Neumann 2021, s. 11-30.
 55. D.R. Sobota, Od idoli religijnych do idolatrycznej filozofii. Rozważania polemiczne wokół książki Ireneusza Ziemińskiego Religia jako idolatria, „Przegląd Religioznawczy”, 3 (281)/2021, s. 153-168.
 56. D.R. Sobota, Teatr i natura we wczesnych tekstach Jerzego Grotowskiego, „Performer” 2021;
 57. D.R. Sobota, Spór o źródłowy akt fenomenologicznego poznania, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 31: 2022, nr 1 (121), s. 89-106.
 58. Luter i fenomenologia – w recenzji;
 59. Performer jako osoba i jej akt. Filozofia działania Jerzego Grotowski w świetle Osoby i czynu Karola Wojtyły – w recenzji;
 60. Performance and Phenomenon – w recenzji;
 61. Fenomenologia otwartego – w recenzji;
 62. Plato’s Phaedrus as a Model Example of Philosophical Performance – w recenzji;
 63. Metafizyka dziś – w recenzji;
 64. Ontology of Performance in Light of Kazimierz Twardowski’s Theory of Actions and Products – w recenzji.

Recenzje

 1. Jan Hartman, Techniki metafilozofii, Aureus, Kraków 2001, [w:] „Filo-Sofija”, nr 1, Bydgoszcz 2001, s. 331 – 334.
 2. Czy dalej drogą Kanta? (Marek Szulakiewicz, Obecność filozofii transcendentalnej, Wyd. UMK, Toruń 2002) [w:] „Edukacja Filozoficzna”, nr 35, Warszawa 2003, s. 379 – 386.
 3. Recenzja: W 200. rocznicę śmierci Kanta (Immanauel Kant i świat współczesny. W 200. rocznicę śmierci Kanta, red. Krzysztof Śnieżyński,), [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, tom XXXIV, 2006, s. 168-172.
 4. Między logiką i doświadczeniem, [w:] „Filo-Sofija”, nr 12 (2011/1), s. 445-440; recenzja książki N. Leśniewskiego pt. Hermeneutyczny kontekst „wiedzy źródłowej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916-1929), Wyd. UAM, Poznań 2010, s. 158.
 5. Etyka hermeneutyczna bez hermeneutyki?, [w:] „Filo-Sofija”, 15, 2011, s. 1050; recenzja: Andrzej Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 212;
 6. Wujek Martin. Recenzja książki: Heinrich Heidegger, Pierfrancesco Stagi,
 7. Martin Heidegger. Ein Privatporträt zwischen Politik und Religion, z włoskiego tłum. K. Ruch, Gmeiner Verlag, Messkirch 2012, s. 140 [w:] \”Filo-Sofija\”, 2012, nr 18, s. 345-351;
 8. W poszukiwaniu utraconego początku. Recenzja książki: M. Heidegger, Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen 1919-1944, Band 35: Der Anfang der abendländischen Philosophie. Auslegung des Anaximander und Parmenides, (Hrsg.) P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2012, s. 272 (GA 35). [w:] \”Filo-Sofija\”, 2012, nr 19, s. 251-263;
 9. Między episteme i doxa. Polemika z Witoldem Płotką [Witold Płotka, Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 291.] [w:] „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” XXX/2, 2018, s. 92-106.
 10. Daniel R. Sobota, Przewalczyć egzystencję słowem. Paulem Ricoeurem o skończoności. [w:] „Argument”, 2017/2, s. 343-364 ; recenzja książki: Jarosław Jakubowski, Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2017, ss. 495;
 11. D.R. Sobota, Phenomenology as Transcendental Speculative Idealism. Opublikowane online: https://reviews.ophen.org/tag/phenomenology/page/3/?lang=es. ‘Phenomenological Reviews” The book review: Alexander Schnell, Was ist Phänomenologie?, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2019, pp. 182.
 12. D.R. Sobota, Performans na śmierć, Recenzja książki: Costica Bradatan, Umrzeć za ideę. Niebezpieczne żywoty filozofów, przeł. Dariusz Jan Skotarek, PIW, Warszawa 2020, ss. 349. (W recenzji)
 13. D.R. Sobota, Cieszkowski redivivus. Recenzja książki: Krystian Pawlaczyk, Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2021, ss. 491. : „Archwium Histprii Filozofii i Myśli Społecznej, 2021 (w druku).

Tłumaczenia

 1. Tłumaczenie korespondencji między Patoćką i Michalskim w: Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego), tłum. W. Starzyński, D.R. Sobota, IFiS PAN, Warszawa 2018.
 2. Aurel Kolnai, Wstręt, tłum. D.R. Sobota, R. Ignatowicz, [w:] „Sztuka i Filozofia“, 2018, 52, s. 105-120.
 3. A. Reinach, Notatki, tłum. D.R. Sobota, [w:] Wybrane  problemy wczesnej fenomenologii.   Antologia tekstów, (red.) D.R. Sobota, IFiS PAN, Warszawa 2018.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey