Daniel SobotaInformacje

Imię i nazwisko

Daniel Sobota

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

dsobota@ifispan.waw.pl

Telefon

502618470

Pokój

227

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zespół badawczy

Zespół Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

współczesna filozofia niemiecka (Martin Heidegger, fenomenologia, hermeneutyka), filozofia pytania, metafizyka

Skrócony biogram

Daniel Roland Sobota – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii UMK. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch książek: dwutomowej monografii pt. Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie (wyd. Fundacja Yakiza, Bydgoszcz 2012-2013), oraz pracy o początkach ruchu fenomenologicznego i istocie fenomenologii: Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (IFiS PAN, Warszawa 2017). Zainteresowania filozoficzne: metafizyka, filozofia niemiecka przełomu XIX i XX wieku, filozofia Heideggera, fenomenologia, filozofia pytania, filozofia teatru. Członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Związany z Bydgoszczą lokalny animator kultury teatralnej, współtwórca i członek bydgoskiej grupy artystycznej Magazyn Prób Bezpsa. Wystąpił jako aktor w kilku spektaklach teatralnych i performansach. Ideą przewodnią jego myślenia jest tematyka pytania i pytajności. Trener piłki nożnej (UEFA B). 

Wykształcenie

2018 – uzyskanie stopnia dr habilitowanego na podstawie monografii Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch, IFiS PAN, Warszawa 2017.

2011 – dr nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, praca doktorska pt. “Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie” (promotor: prof. dr hab. M. Szulakiewicz, recenzenci: prof. dr hab. B. Andrzejewski, dr hab. J. Żelazna, prof. UMK );

2002 – magister filozofii, Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, praca magisterska pt. “Kant i filozofia. U źródeł pytania filozoficznego” (promotor: prof. dr hab. M. Szulakiewicz, recenzent: dr hab. J. Rolewski, prof. UMK );

1997-2002 – studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym UMK;

1993-1997 – II LO w Bydgoszczy, profil: biologiczno-chemiczny.

Doświadczenie zawodowe

– 1 września 2002 – 31 sierpień 2004 – nauczyciel filozofii i etyki w II LO w Bydgoszczy.

– 1 października 2003 – 31 września 2011 – najpierw asystent w Instytucie Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), następnie asystent w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania UTP;

– 1 marca 2011 –  adiunkt w Zakładzie Nauk Społecznych w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania UTP; następnie adiunkt w Zakładzie Nauk Społecznych Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego;

– 1 stycznia 2015 –  adiunkt w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Wydziału Zarządzania UTP;

– 1 października 2015 – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk;

– 1 października 2018 – profesor nadzwyczajny PAN, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk;

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;

członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego;

członek Forum Muenchener Phaenomenologie International e.V.;

członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Członek komitetu redakcyjnego “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”;

Członek komitetu redakcyjnego “Filo-Sofija”.

Realizowane projekty badawcze

U źródeł ruchu fenomenologicznego. Życie i twórczość Johannesa Dauberta (projekt w ramach  programu FUGA IV, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2015-2017) .

Zagraniczne doświadczenia naukowe

– sierpień 2009, Niemcy, Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim – jednomiesięczny pobyt badawczy;

– październik 2011, Niemcy, Uniwersytet Eberharda Karola w Tubingen – dwutygodniowy pobyt badawczy;

– październik 2012, Niemcy, Uniwersytet Eberharda Karola w Tubingen – dwutygodniowy pobyt badawczy;

– wrzesień-październik 2013, Niemcy, Bayerische Staatsbibliothek in Munchen (realizacja stypendium “Kwerenda” FNP) – półtora miesięczna kwerenda.

– październik- listopad 2016, Niemcy, Bayerische Staatsbibliothek in Munchen (realizacja zadań w ramach projektu FUGA NCN).

– listopad 2018, Niemcy, Staatsbibliothek in Berlin.

 

Stypendia naukowe

2013, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium “Kwerenda”

Działalność dydaktyczna

2002-2014: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, prowadzący wykłady i ćwiczenia z filozofii, historii filozofii, filozofii techniki, filozofii przyrody, etyki, kultury i sztuki współczesnej.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

2004.V.12-13, Poznań: Międzynarodowa konferencja naukowa: Recepcja, krytyka i transformacja filozofii Immanuela Kanta dziś (W 200. rocznicę śmierci Filozofa), referat: Krytyka czystego pytania;

2005, Toruń: Interdyscyplinarna konferencja naukowa z serii „Problemy współczesnej kultury”: Fundamentalizm i kultury, referat: Pomiędzy fundamentalizmem a relatywizmem – o pojęciu ironii;

2005. VI. 2-5, Boguchwała-Tyczyn: V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pt. Filozofia w kulturach narodów słowiańskich, referat: Na tropach przedmiotu einanologii. Andrzeja L. Zachariasza koncepcja istnienia i jej krytyka;

2006. VI. 1-2, Toruń: Interdyscyplinarna konferencja naukowa z serii „Problemy współczesnej kultury”: Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność,
referat: Wolność i przestrzeń – o znajdowaniu się;

2008.V.23-24, Toruń: konferencja naukowa pt. Granice. Problem granic w kulturze współczesnej, referat: Horyzont i pytanie. Między metafizyką i nauką;

2010, XII.15, Toruń: Etyczne dziedzictwo hermeneutyki;

2011. IX.12-15, Toruń: III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religia i religijność w świecie współczesnym, referat: Religijność bez Boga i wiary. Z inspiracji Jerzego Grotowskiego;

2013. VI. 15-17, Gdańsk: Ekonomia, kultura, wartości. U źródeł nauk społecznych i nauk o kulturze, referat: Rickert i Heidegger;

2014.02.12, Bydgoszcz, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odczyt: Czym jest przyroda?

2014. 05.22, Szczecin, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odczyt: Johannes Daubert – u źródeł ruchu fenomenologicznego.

2014.06.16, Bydgoszcz, UTP: Międzynarodowa Konferencja Polishopa Design Thinking Conference, wystąpienie wraz z J. Puzinowskim: Design Thinking Performance;

2014.10.10: Wrocław, PWr: Ogólnopolska Konferencja Edyta Stein. Fenomenologia Monachijsko-Getyńska. Analizy. Referat: Johannes Daubert – szara eminencja ruchu fenomenologicznego.

2014.10.20, Bydgoszcz, MCK, Sytuacja Teatr, wykład: Ku filozofii ubogiej. Grotowski jako filozof.

2014.10.23, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, wykład:  Świat poszukuje profesjonalistów;

 2014.11.6-7, Toruń, Ogólnopolska Konferencja Konkurencyjność i rozwój regionu w warunkach integracji europejskiej. Stan, trendy, strategie. Odczyt razem z P. Szewczykowskim: Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionalnego;

2014.11. 20-21: Toruń, UMK: Międzynarodowa Konferencja Antropologia narodu, referat:  Wokół Schwarze Hefte Martina Heideggera;

 2015. 06. 09-10: Bydgoszcz: Polishopa Design Thinking Conference, odczyt: Design Thinking jako nowa ars liberalis;

2015.09.15-19: Poznań: X Polski Zjazd Filozoficzny, dwa odczyty: Judenfrage a Seinsfrage oraz Ku twórczości ubogiej;

2015.10.23: Warszawa: Seminarium Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, odczyt: U źródeł ruchu fenomenologicznego. Życie i twórczość Johannesa Dauberta;

2016.05.06: Gniezno, Ogólnopolska Konferencja pt. Hermeneutyka sensu, odczyt: Heidegger “na nowo” odczytany;

2016.06.09-2016.06.10: Poznań: konferencja Homo communicativus. Między historią filozofii a filozofią komunikacji, odczyt: Heidegger na nowo odczytany;

2016. 07., Bukowina Tatrzańska: Międzynarodowa Konferencja, odczyt: Arystoteles w XX wieku;

2016.08.30-2016.09.02, Bydgoszcz: XXIV Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich, odczyt: Antynomie profesjonalizmu;

2016.09.08-2016.09.10, Gdańsk: Międzynarodowa Konferencja pt. Phenomenology and Practice, odczyt: Towards a Poor Phenomenology: J. Grotowski’s Philosophy of Theater;

2016.09.26-2016.09.28, Warszawa: Międzynarodowa Konferencja pt. Epistemology of Religion, odczyt: Religijne źródła fenomenologii;

2016.12.02-2016.12.03, Warszawa: XVI Konferencja PTF pt. Pytanie o metodę, odczyt: Ku fenomenologii ubogiej. Fenomenologia jako praktyka cielesna. 

Dorobek popularyzatorski

Artykuły popularnonaukowe:

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część I, [w:] „Format UTP”, 2009/1, 50, s. 56-59;

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część II, [w:] „Format UTP”, 2009/2, 51, s. 59-63;

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część III, [w:] „Format UTP”, 2010/1, 52, s. 50-53;

Daniel R. Sobota, Sztuka i technika. Część IV, [w:] „Format UTP”, 2010/2, 53, s. 72-75;

Daniel R. Sobota, That’s cool, [w:] „Format UTP”, 2011/3, 58, s. 56-58;

Daniel R. Sobota, O pracy, przyjemności i świętowaniu, [w:] „Format UTP”, 2011/4, 59, s.74-76;

Daniel R. Sobota, Chcę, ale nie mogę, [w:] „Format UTP”, 2011/5, 56, s. 57-58;

Daniel R. Sobota, Między niebem i piekłem, [w:] „Format UTP”, 2012/1-2, 60-61, s. 74-77;

Daniel R. Sobota, Okruchy (para)olimpijskie, [w:] „Format UTP”, 2012/3-4, 62-63, s. 62-66;

Daniel R. Sobota, Co to jest przyroda?, [w:] „Format UTP”, 2013/1, 64, s. 34-37;

Daniel R. Sobota, Świat poszukuje profesjonalistów, [w:] „Format UTP”, 2013/2, 65, s. 60-63;

Daniel R. Sobota, München leuchtete…, [w:] „Format UTP”, 2013/3-4, 66-67, s. 47-52;

Daniel R. Sobota, Panie Premierze, jak żyć?, [w:] „Format UTP”, 2014/1, 68, s. 50-53;

Daniel R. Sobota, Inne Sytuacje – płomień zgasł? [w:] „Format UTP”, 2014/2, 69, s. 54-58;

Daniel R. Sobota, Plastyka nosa, [w:] „Format UTP”, 2014/3-4, 70-71, s. 74-76;

Daniel R. Sobota, Zamyśliło się, oj, zamyśliło, [w:] „Format UTP”, 2015/1, 72, s. 62-63;

Daniel R. Sobota, Tezeusz w labiryncie, [w:] „Format UTP”, 2015/1, 72, s. 64-66;

Daniel R. Sobota, Lary i Penaty. Filozofia domu, [w:] „Format UTP”, 2015/2, 73, s. 62-66.

Daniel R. Sobota, Problem z gender. (Dla)czego (nie)trzeba się obawiać?, [w:] „Format UTP”, 2015/2, 73, s.56-59;

Daniel R. Sobota, Przyczynki do metafizyki dendrycznej, [w:] „Format UTP”, 2015/3-4, 74-75, s. 40-43;

Daniel R. Sobota, Rękodzieło, [w:] „Format UTP”, 2016/1, 76, s.

Daniel R. Sobota, Laboratorium sprężystości, [w:] Ł. Gruszczyński, Ashtreekling, katalog wystawowy, Wyd. CKiS w Koninie, Konin 2016, s. 2-7; elektroniczny przedruk w czasopiśmie „Szum”: http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/ashtreekling-lukasza-gruszczynskiego-w-wiezy-cisnien-w-koninie [data dostępu: 19.02.2015]

Daniel R. Sobota, Lary i Penaty. Zarys filozofii domu [w:] Kawaler K. Festival, Katalog 2016;

 

Odczyty i wystąpienia:

2014.06.28, Bydgoszcz, Boski Festiwal, Panel dyskusyjny, odczyt: Czym jest przyroda?;

2014.12.14, Bydgoszcz, Klub Mózg: wystawa prac plastycznych Automózgodrewno, wykład performatywny: Przedtranshumanistyczna wizja twórczości;

2015.02.06: Poznań: Po drzewach, wystawa prac plastycznych, wykład performatywny: Przyczynki do metafizyki dendrycznej;

2015.05.22-25: Bydgoszcz: Kawaler K. Festiwal, odczyt: Heimweh;

2015.06.22-28: Bydgoszcz: Festiwal Rękoczyny, odczyt: Rękodzieło myślenia;

2015.07.04-05: Bydgoszcz: Boski Fest, odczyt: Lary i Penaty. O istocie domu;

2016.02.12. Bydgoszcz: WSG, prowadzenie panelu dyskusyjnego pt. Tożsamość;

2016.06.30-2016.07.04: Lubostroń: Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Oko nigdy nie śpi, odczyt: Wędrówki po istnieniu;

 

Spektakle teatralne

(w ramach działalności bydgoskiej grupy artystycznej Magazynu Prób Bezpsa):

 

2005: Bezsennik Barnabera (scenariusz i udział aktorski);

2007: Eros: pożądanie porządku lub porządek pożądania (na podstawie Uczty Platona, scenariusz i udział aktorski);

2013: Wykład performatywny z filozofii (scenariusz i udział aktorski).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey