Danilo FaccaInformacje

Imię i nazwisko

Danilo Facca

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Funkcja w IFiS PAN

Z-ca Dyrektora ds. Filozofii

E-mail

dfacca@ifispan.edu.pl

Pokój

118 i 137

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Obszary zainteresowań naukowych

historia filozofii nowożytnej, filozofia renesansu

Skrócony biogram

PROF. DR HAB. DANILO FACCA – specjalista w zakresie filozofii renesansu. Opracował szereg artykułów poświęconych recepcji Metafizyki Arystotelesa w XVI wieku, opublikowanych m.in. w czasopismach „Humanistica”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, Peitho”. Wraz z V. Lepri opracował tom pt. Polish Culture in the Renaissance: Studies in the Arts, Humanism and Political Thought, Florence 2013. W przygotowaniu jest edycja dzieła B. Keckermanna Praecognita Philosophica. Autor książki Bartłomiej Keckermann i filozofia (2005). Obecnie pełni funkcje Dyrektora IFiS PAN ds. Filozofii oraz Zastępcy Redaktora Naczelnego „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey