Błażej SkrzypulecInformacje

Imię i nazwisko

Błażej Skrzypulec

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

blazej.skrzypulec@gmail.com

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia percepcji, ontologia formalna, analityczna metafizyka, filozofia umysłu, kognitywistyka

Wykształcenie

12.2016-nadal

Adiunkt w IFiS PAN. Realizacja projektu “Ontologia przedmiotów postrzeżeniowych poza modalności wzrokową” (NCN Fuga).

10.2010-12.2015

Student studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskano stopień doktora na podstawie pracy “Status przedmiotu percpecji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych”.

10.2011-09.2014

Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Społeczeństwo-Technologia-Środowisko”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

22.06.2010

Uzyskanie tytułu magistra filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

30.06.2010

Uzyskanie tytułu magistra socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

1. Redaktor numeru specjalnego czasopisma Synthese “The Structure of Perceptual Objects”  (2018).

2. Członek redakcji czasopisma “Rocznik kognitywistyczny” (od 2016).

3. Członek redakcji czasopisma “Polish Journal of Philosophy” (2010-2016).

Realizowane projekty badawcze

1. Ontologia przedmiotów postrzeżeniowych poza modalnością wzrokową, NCN “Fuga”, 2016-2019, IFiS PAN.

2. Status przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych, NCN “Etiuda”, 2014-2015, UJ.

3. Indywidualność i tożsamość przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych, NCN “Preludium”, 2013-2015, UJ.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

1. Warsztaty „Rethinking the Sense”, University of Warwick, Dubrownik, Chorwacja, 03-08.04.2017.

2. Staż w ramach stypendium NCN ETIUDA, Institut Jean Nicod, Ecole Normale Superieure, Paryż, Francja, 12.2014-02.2015.

3. Szkoła letnia, Individuals and Indeterminacy, University of Bamberg, Bamberg, Niemcy, 28.07-08.08.2014.

4. Wizyta naukowa w Center for Cognitive Science, Rutgers University, New Brunswick, USA, 02.2014-03.2014, SYLFF Scholarschip.

5. Wizyta naukowa w Centre for the Study of Perceptual Experience, University of Glasgow, Glasgow, Wielka Brytania, 10.2013, grant NCN “Preludium”.

6. Szkoła letnia, 5th International Summer School in Cognitive Sciences and Semantics: Perception, 19-29.07.2013, Ryga, Łotwa.

7. Wizyta naukowa na University of Hertfordshire, Hatfield, Wielka Brytania, 10.03.2013-23.03.2013.

8. Wizyta naukowa w Laboratory for Applied Ontology, University of Trento, Trento, Włochy,  9.02.2013-26.02.2013.

9. Szkoła letnia, Interdisciplinary Summer School on Ontological Analysis, Laboratory for Applied Ontology, University of Trento, Trento, Włochy, 16-20.07.2012.

10. Wizyta naukowa połączona z kwerendą biblioteczną w Centre for the Study of Perceptual Experience, University of Glasgow, Glasgow, Wielka Brytania, 23.11.2011-01.12.2011.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda w konkursie im. prof. Jerzego Perzanowskiego na najlepsze prace doktorskie z kognitywistyki za rok 2015

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

1. Vision, Olfaction, and the Unity of Senses, EPSA17, Exeter, 05.09-10.09.2017

2. Bradley’s Regress and Visual Content, ECAP09, Monachium, 20.08-27.08.2017

3. Perceptual Kinds as Supervening Sortals, Rethinking the Senses, Dubrownik, 03.04-08.04.2017.

4. Dynamiczna istota. Czy przedmiot może zmienić własności esencjalne?, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 03-08.15-19.09.2015

5. Transitivity of Visual Sameness, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Helsinki, 03-08.08.2015

6. Wzrokowa tożsamość a klasyczna identyczność, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, 25-27.09.2014

7. Two Types of Visual Objects, Cognition and Action: the Jagiellonian-Rutgers Conference in Cognitive Science, Kraków, 25-29.06.2014

8. Perceptual content, causal theory, and realism, The 9th Symposium for Cognition, Logic and Communication, Ryga, 16-18.05.2013.

9. Przedmiot percepcji wzrokowej – zlokalizowana kombinacja jakości?, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21.09.2012

10. The concept of “object” in the visual binding theories, 14th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Nancy, 19-26.07.2011

Dorobek popularyzatorski

Redaktor prowadzący numeru “Meandry percepcji” czasopisma “Filozofuj!” (2017).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey