Anna WylegałaInformacje

Imię i nazwisko

Anna Wylegała

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

anna.wylegala@ifispan.edu.pl

Pokój

235

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

—–

Zespół badawczy

Zespół Antropologii i Historii Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

Pamięć biograficzna i społeczna, tożsamości zbiorowe, Holokaust, przesiedlenia, historia społeczna Polski i Ukrainy okresu II wojny światowej, stosunki polsko-ukraińskie, reforma rolna PKWN

Skrócony biogram

Socjolożka, adiunktka w IFIS PAN.  Zajmuje się kwestiami pamięci biograficznej i społecznej w Polsce i na Ukrainie oraz historią społeczną wojny i wczesnego okresu powojennego w obu krajach. Autorka książek „Przesiedlenia a pamięć: studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich ‘ziem odzyskanych’” (2014) oraz “Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce” (2021), współredaktorka tomu “The Burden of the Past History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine” (2020).

Wykształcenie

2007-2012 – Szkoła Nauk Społecznych PAN, studia doktoranckie

2001-2006 – Uniwersytet Warszawski, studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Realizowane projekty badawcze

Projekt pt. „Wokół reformy rolnej 1944-1948: doświadczenie i pamięć społeczna”,  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2012-2020.

Projekt pt. „Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej”, finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2013-2020.

 

Bibliografia

Bibliografia

Monografie i tomy zbiorowe

Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2021

The Burden of the Past. History and Identity in Contemporary Ukraine, [red. razem z Małgorzatą Głowacką-Grajper], Bloomington: Indiana University Press, 2020

Displaced Memories. Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine, Bern-Frankfurt am Main-Brussels: Peter Lang, 2019

Przesiedlenia a pamięć: studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2014

Artykuły w czasopismach

„Był dziedzic, nie ma dziedzica: ziemiaństwo w praktykach zbiorowego pamiętania lokalnych społeczności wiejskich na Kielecczyźnie”, STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE. SERIA NOWA, NR 2(13)/2020, 79-98

“Peasants and Landlords: Memory of the Post-War Gentry’s Expropriation in Poland”, Slavonic and East European Review 99, nr 2 (2021): 256-286

“The Void Communities: towards a new approach to the early Post-war in Poland and Ukraine”, East European Politics and Societies nr 2 (2021): 407–36

“Operation „Reinhardt” in the District of Galicia: three levels of the narrative about the Holocaust”, Holocaust and Genocide Studies Volume 34, Issue 3, Winter 2020: 478–505

“Listening to the Different Voices: Jewish, Polish, and Ukrainian Narratives on Jewish Property in Nazi-Occupied Eastern Galicia”, European Holocaust Studies 2 (2019)

“Vtrachenyi svit: zhyttia ta zahybel silskykh ievreiv Halychyny u suchasnykh svidchenniakh ukraiinskykh ochevydtsiv”, Holokost i suchasnist 1 (16) (2018), s.  39-63

„Nasza i (nie)wasza sprawa. O ziemiańskich i chłopskich narracjach o reformie rolnej”, Kultura i Społeczeństwo 1 (2018), s. 19-48

 „O perspektywach badania chłopskiego doświadczenia reformy rolnej. Z warsztatu badawczego”, Rocznik Antropologii Historii 10 (2017), s. 273–305

“Managing the difficult past: Ukrainian collective memory and public debates on history”, Nationalities Papers 45(5) (2017), s. 780-797

“About “Jewish Things”: Jewish Property in Eastern Galicia During World War II”, Yad Vashem Studies 44(2) (2016), s. 83-119

“Krajobraz po wojnie: anatomia rozpadu świata społecznego na przykładzie Polski w okresie II wojny światowej”, Studia Socjologiczne 3 (222) (2016), s. 133-163

„Child Migrants and Deportees from Poland and Ukraine after the Second World War: Experience and Memory”, European Review of History 22(2) (2015), s. 292-309

“The Absent “Others”: a comparative study of memories of displacement in Poland and Ukraine”, Memory Studies 8(4) (2015), s. 470-486

„Podzielona czy zróżnicowana? Jeszcze raz o pamięci społecznej na Ukrainie (z tożsamością w tle)”, Kultura i Społeczeństwo 2 (2015), s. 99-116

„Wyzwolenie czy “wyzwolenie”: biograficzne i społeczne wymiary pamięci przemarszu przez Polskę Armii Czerwonej. Przypadek Wielkopolski”, Kultura i Społeczeństwo 3 (2014), s. 87-101

“Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 4 (2014), s. 47-69

„Społeczna pamięć przesiedlenia: studium porównawcze na przykładzie dwóch powojennych społeczności lokalnych Polski i Ukrainy, Studia Socjologiczne 2 (2013), s. 149-172

„Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne”, Przegląd Socjologii Jakościowej 9(4) (2013), s. 140-151

„Nepamiat’ na ruinakh. Zahybel ievreiv Zhovkvy u svidomosti suchasnykh meshkantsiv mista”, Holokost i suchasnist’ 2(10) 2011, s. 9-45

„(Nie)pamięć na gruzach. Zagłada Żydów żółkiewskich w świadomości nowych mieszkańców miasta”, Zagłada Żydów. Studia i materiały 7 (2011), s. 144-169

 

Rozdziały w tomach zbiorowych

“Poland and Poles in the Collective Memory of Galician Ukrainians, w: The Burden of the Past. History and Identity in Contemporary Ukraine, red. A. Wylegała i Małgorzata Głowacka-Grajper, Bloomington: Indiana University Press, 2020, s. 229-253

“A Post-War Landscape: An Anatomy of the Breakdown of the Social World in Poland during World War II”, w:  Ends of War. Interdisciplinary Perspectives on Past and New Polish Regions after 1944, red. P. Gulińska-Jurgiel, Y. Kleinmann, M. Řezník i D. Warneck, Göttingen: Wallstein Verlag, 2019, s. 41-66

„Between Biographical Experience and Social Construction of Memory: The Oldest Generation of Poles on the Soviet Occupation and the Soviets”, w: World War II and Two Occupations. Dilemmas of Polish Memory, red. A. Wolff-Powęska i P. Forecki, Bern-Frankfurt am Main-Brussels: Peter Lang, 2016, s. 95-116

“Forced migration and identity in the memories of postwar expellees from Poland and Ukraine”, w: Disputed Memories. Mediation, Emotions, and Memory Politics in Central, Eastern and South-eastern Europe, red. B. Törnquist-Plewa i T. Sindbaek, Walter de Gruyter, 2016, s. 177-202

„Wokół “rzeczy żydowskich”: żydowska własność i zabytki kultury materialnej w ukraińskiej Galicji”, w: Miejsce po – miejsce bez. Wydawnictwo pokonferencyjne, red. M. Śmietana, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, 2015, s. 59-72

„Dosvid pereselennua 1944-46 rr. u biografichnykh naratyvakh polskykh ta ukraiinskykh zhinok”, w: Zhinky Tsentralnoi ta Skhidnoi Evropy u Druhii Svitovii Viini: henderna specyfika dosvidu v chasy ekstremalnoho nasyl’stva, red. G. Grinchenko, K. Kobchenko i O. Kis, Kyiv: Instytut Narodoznavstva NAN Ukrainy, 2015, s. 313-324

„Bohaterowie czy kolaboranci? Pamięć o UPA na Ukrainie Zachodniej”, w: 20 lat rzeczywistości poradzieckiej, red. M. Głowacka-Grajper i R. Wyszyński, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 134-154

„Żydzi w narracjach przesiedleńców z Kresów Wschodnich. Ślady współistnienia i świadkowanie Zagładzie”, w: Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie. Prace dedykowane Profesorowi Michałowi Głowińskiemu, red. P. Kuciński i G. Krzywiec, Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, 2011

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey