Anna MichalskaInformacje

Imię i nazwisko

Anna Michalska

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

amichalska@ifispan.edu.pl

Pokój

105

Skrócony biogram

Wypracowuje kategorialne podstawy dla ujęcia uwarunkowań rozwoju wiedzy, angażującej różne podmioty, to jest filozofów, przedstawicieli nauk ścisłych i społecznych, instytucje zarządzające nauką i nadzorujące procesy wdrażania innowacji. Ujęcie to jest projektowane jako znacznie szersze niż te formułowane w standardowej filozofii nauki, różni się także od ujęć proponowanych przez socjologów wiedzy, m.in. poprzez „rozmnożenie” podmiotów społecznych i komplikację relacji pomiędzy nimi. Przewidywany wynik: podstawy koncepcji rozwoju nauki jako całkowicie instrumentalnej, poddanej presji sił politycznych i marketingowych.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey