Alicja BielakInformacje

Imię i nazwisko

Alicja Bielak

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

alicja.bielak@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

—–

Zespół badawczy

Centre for the History of Renaissance Knowledge

Obszary zainteresowań naukowych

piśmiennictwo nowożytne z szczególnym uwzględnieniem historii książki, emblematyki, reformacji

Skrócony biogram

Alicja Bielak ukończyła literaturoznawstwo (2015), a następnie obroniła doktorat z kulturoznawstwa i nauk o religii na Uniwersytecie Warszawskim (2019). W latach 2018–2021 wykładała na Wydziale Artes Liberales UW. Od 2020 r. jest adiunktką w IFIS PAN, gdzie prowadzi badania w ramach projektu ERC “From East to West, and Back Again. Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe” (PI: Valentina Lepri). Do jej zainteresowań badawczych należy piśmiennictwo nowożytne z szczególnym uwzględnieniem historii książki, emblematyki, reformacji. Członkini Zarządu Society for Emblem Studies oraz redakcji czasopisma “Emblematica: Essays in Word and Image”. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2022), Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (2021) oraz Instytutu LECTIO, Katholieke Universiteit Leuven (2022/2023). Autorka monograficznej edycji dzieła Marcina Hińczy pt. Plęsy Aniołów (IBL, seria: “Biblioteki Pisarzy Staropolskich”, 2019) oraz książki Słowo, obraz i dźwięk w Graduale de Sanctis ze zbiorów krakowskich karmelitów (Universitas 2022, współautor: Marek Bebak). Kierowniczka projektów (Diamentowy Grant, Preludium, NPRH). Od 2022 roku kieruje projektem NPRH pt. “Daniel Naborowski – poeta, medyk, dyplomata na dworze Radziwiłłów”.

Alicja Bielak graduated in literary studies (2015) and earned her Ph.D. in cultural and religious studies from the University of Warsaw (2019). Between 2018 and 2021 she was a lecturer at the Artes Liberales Faculty (University of Warsaw). Since 2020, she has been an Assistant Professor at the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences, where she conducts her research within the ERC Project, „From East to West, and Back Again. Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe” (PI: Valentina Lepri). Her scientific interests include book history, emblems, reformation, and knowledge transfer in the early modern period. She is a member of the Board of Directors of the Society for Emblem Studies and the editorial board of the journal “Emblematica: Essays in Word and Image”. She has received fellowships from the Foundation for Polish Science (START Scholarship 2022), Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (2021), and the LECTIO Institute, Katholieke Universiteit Leuven (2022/2023). She is the author of a critical edition of the work of Martin Hińcza entitled Plęsy Aniołów (IBL, “Biblioteki Pisarzy Staropolskich” series, 2019) and monograph Słowo, obraz i dźwięk w Graduale de Sanctis ze zbiorów krakowskich karmelitów (Universitas 2022, co-author: Marek Bebak). From 2022, she is leading a project, “Daniel Naborowski – Poet, Physician, and Diplomat at the Court of the Radziwiłł Family” (Polish Ministry of Science and Higher Education).

Doświadczenie zawodowe

Publikacje

 książki

 Słowo, obraz i dźwięk w siedemnastowiecznym Graduale de Sanctis ze zbiorów krakowskich karmelitów, współautor: Marek Bebak, Kraków: Universitas, 2022

 M. Hińcza, Plęsy Aniołów Jezusowi narodzonemu, naświetniejsze krzyża tańce, wyd. A. Bielak, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2019

 Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. Kordyzon, Warszawa: Sub Lupa, 2017

 J.E. Minasowicz, Pochwała Niczego, Pochwała Czegoś, oprac. A. Bielak, R. Bronikowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, PAN, seria: Pisma Scjencji Pełne, t. 1: Warszawa-Kraków, 2015

artykuły

The Notebook that Stood Trial for Heresy: Antitrinitarianism among Polish Students in Tübingen in 1550s, in: Knowledge Shaping Student Note-taking Practices in Early Modernity, red. V. Lepri, Berlin/Boston: De Gruyter, 2023, 173–227

Meditative Emblems in Polish-Lithuanian Commonwealth (1570–1775) in: The Catholic Reformation and the Book (Library of the Written Word series), eds. J. Kiliańczyk-Zięba, M. Komorowska, Leiden-Boston: Brill 2024, 323–370

On the Margins of Paduan Medical Lectures. Self-reflection and Critical Attitude in the Notes of Jan Brożek (1585-1652) in: “History of Universities”, eds. Robin Darwall-Smith & Mordechai Feingold, Oxford University Press 2022,  XXXVI/1, 57–98

“Singing Emblems: The Function of Emblematic Initials in the Carmelitan Gradual from Cracow” in: Emblematica: Essays in Word and Image (2021/5), 273–314

HIŃCZA (Marcin), Polish Jesuit, ascetic writer (1592-1668) [entry in:] Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (2023/196), 1047–1057

Nieznany wiersz Daniela Naborowskiego i nowo odkryta korespondencja poety z Wilhelmem Fabriciusem Hildanusem, “Pamiętnik Literacki” (2022, 113/2), 169–184

Nowo odnaleziony autograf Tomasza Tretera: notatnik z projektem księgi emblematów, “Terminus” (2021, 23/3), 259–307

„Teach Me, Reveal The Secret to my Heart”: The Role of a Spiritual Guide in the Meditative Works of Marcin Hińcza, in: Quid est secretum: Visualizing Mystery and Secrecy in Early Modern Europe 1500-1700, eds. R. Dekonninck, A. Guiderdoni, W.S. Melion, Leiden-Boston: Brill, 2020, 191¬–228

„Podróżujemy dla własnej przyjemności…” – zapis podróży Daniela Naborowskiego z Montpellier do Awinionu, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” (2020/64), 35–56

W nurcie pochwał Niczego. „Cień”, „Róża”, „Kur”, „Kalendy styczniowe” Daniela Naborowskiego jako przekłady utworów Jeana Passerata, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” (2016, 5/8), 17–49 (co-author Piotr Sadzik)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey