Anna Lewicka-StrzałeckaInformacje

Imię i nazwisko

Anna Lewicka-Strzałecka

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

emeritus

E-mail

alewicka@ifispan.edu.pl

Pokój

209

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badawczy Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji

Obszary zainteresowań naukowych

prakseologia, etyka życia gospodarczego i publicznego, społeczna odpowiedzialność biznesu

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Wieloletnia Redaktor naczelna czasopisma “Prakseologia”.

Dorobek organizatorski

Współorganizatorka i prowadząca (wraz z W. Gasparskim) ogólnopolskiego Seminarium “Etyka w Biznesie, Organizacji i Zarządzaniu”

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey