Megalopsychos – człowiek słusznie dumny i jego współczesna hybryda

Kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji antropologii. Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

Na najbliższym seminarium 6 maja br. (11:30-13:30, online – Zoom) dr hab. prof. APS Anna Drabarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) przedstawi referat ’Megalopsychos’ – człowiek słusznie dumny i jego współczesna hybryda.

Konspekt referatu dołączamy poniżej i serdecznie zapraszamy do udziału.

Żeby otrzymać link do Zooma, trzeba się zgłosić na publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie pozdrawiamy –
Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
anna.michalska@ifispan.edu.pl
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)
maria.golebiewska@ifispan.edu.pl

***

Anna Drabarek
 
‘Megalopsychos’ – człowiek słusznie dumny i jego współczesna hybryda
 
W wystąpieniu poruszony zostanie problem współczesnej recepcji, w demokratycznych społeczeństwach, antycznej postawy megalopsychos – człowieka słusznie dumnego. Postawa megalopsychos stanowiła swoisty wzorzec postępowania starożytnej, średniowiecznej i również nowożytnej arystokracji. Problematyka ta łączy się z kolejną rozważaną kwestią: czy i dlaczego demokracja traci zainteresowanie cnotami dumy i honoru? Ten odwrót od apologetycznego traktowania cnót osób „szlachetnie urodzonych” rozpatruję, między innymi, odwołując się do tragedii Williama Shakespeare’a Troilus i Kresyda. Następnym rozważanym zagadnieniem jest normatywny charakter talentu w społeczeństwach demokratycznych i napięcie między postulatami równości i wyróżnienia. Bowiem wbrew postulatowi równości – charakterystycznemu dla rządów ludu dla ludu, sprawowanych przez lud – można dostrzec kreowanie współczesnej hybrydy megalopsychos: wzorca postawy człowieka, który nie wykorzystuje katalogu cnót swego antycznego pierwowzoru, lecz często wprost nim pogardza.


Proponowane lektury:

Peter Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, przeł. B. Baran, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2012.
Christopher Lasch, Bunt elit, przeł. D. Rodziewicz, Kraków, Wydawnictwo Platan, 1997.
Stephanie Vandrick, Students of the New Global Elite, w: TESOL Quarterly, 2011, 45 (1).
Elias Canetti, Masse und Macht, München, Hanser, 1960.


Dr hab. Anna Drabarek, prof. APS – kierownik Zakładu Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; zajmuje się kwestiami etyki i aksjologii w historii filozofii i w filozofii współczesnej; wybrane publikacje – książki: Podmiot, wartościowanie, działanie, Warszawa 2011; Wartości w demokracji, Warszawa 2012; Przedmiot aksjologii. Dyskusje o naturze wartości moralnych, Warszawa 2019; (red.) Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School, London Camden 2019; artykuły: On the national character and patriotism. An analysis of the views of Julian Ochorowicz, w: Studia Philosophiae Christianae, 2019, 55 (3); The motivational role of intuitive law in the views of Leon Petrażycki, w: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, 2019, 6 (1); A revitalisation of virtue ethics in contemporary education, w: Argument. Biannual Philosophical Journal, 2021, 11 (2).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey