„Marxism, Humanism, Revisionism in Czechoslovakia and Poland” – polsko-czeska konferencja: 17 grudnia

17 grudnia 2016 r. w ramach projektu „Filozofia i ruchy społeczne” odbędzie się  zatytułowana „Marxism, Humanism, Revisionism in Czechoslovakia and Poland”. Konferencja ta stanowi kontynuację współpracy zainicjowanej w roku 2015 przez zespół badaczy i badaczek, który działa w ramach projektu „Filozofia i ruchy społeczne”, z zespołem Katedry Czeskiej Filozofii Nowożytnej w Instytucie Filozofii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Ze strony czeskiej wezmą w niej udział: dr Joseph Grim Feinberg (referat: Ivan Sviták’s Surrealist Humanism), dr Jan Mervart (Marxist Humanism as a Specific Project of Post-Stalinist Modernity) oraz dr Petr Kužel (Political Thought of Egon Bondy: Marxist Criticism of Soviet-type Society in Czechoslovakia). Ze strony polskiej wystąpią natomiast: dr hab. Magdalena Mikołajczyk, UP (wygłosi referat Marxism – Socialism – Democracy in the Thought of Polish Revisionists in 50s and 60s: A Coincidence or a Collision?), Jakub Nikodem, UW (Heterodox Marxism of Marek J. Siemek), Michał Siermiński, UW (The Decade of Breakthrough. Polish Opposition Left 1968-1980. From the Workers’ Democracy to the National Paternalism), Paweł Szelegieniec, UJ (Struggle for Workers’ Councils: From Factory Movement to Bureaucratic Neutralization, 1956-1960), Monika Woźniak, UW (Adam Schaff in the Eyes of Evald Ilyenkov) i dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, KiP/abs. SNS (Anti-Nationalism of the Very Young Communists in Poland After the WW2). Planowana jest również debata plenarna Marxist Humanism and Workers’ Self-Management. Językiem konferencji będzie angielski. Rozpoczęcie o godz. 11.00. Sala 242.

Projekt „Filozofia i ruchy społeczne” realizowany jest we współpracy Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, Fundacji Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” oraz Fundacji im. Róży Luksemburg.

http://filozofiairuchyspoleczne.pl/

Organizator: dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska KiP/abs.SNS

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey