Marcin Król (1944-2020)

Ze smutkiem i żalem żegnamy prof. dr hab. Marcina Króla wybitnego filozofa polityki i historyka idei, obserwatora idei, polityki i zachowań społecznych wczoraj
i dziś. Był obywatelem zaangażowanym w sprawy dla Polski i Europy najważniejsze. Znakomity badacz myśli konserwatywnej i myśli liberalnej, polskiej i europejskiej.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW, filozof i socjolog, jako student i doktorant związany z Zakładem Historii Myśli Społecznej UW.

Aktywny w życiu naukowym i społecznym Uniwersytetu. Ważny uczestnik wydarzeń marcowych 1968 r., jeden z ich przywódców uniwersyteckich. Zaangażowany w prace edukacyjne i wydawnicze opozycji demokratycznej, wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych…

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey