Letnia Szkoła Filozofii

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

serdecznie zaprasza na

Letnią Szkołę Filozofii pt. 

Metafizyka dziś.
Pytania, kierunki i perspektywy metafizyki współczesnej

27-31.07.2023

Willa Rosa, Sokołowsko (powiat wałbrzyski).

Celem Szkoły jest próba omówienia stanu, problemów, kontekstów, trendów i perspektyw współczesnej metafizyki. Tytułowa „metafizyka dziś” ma szerokie pole problemowe, które obejmuje następujące, godne rozważenia ujęcia:

Po pierwsze „metafizyka dziś” jest pytaniem o to, jak dzisiaj wygląda metafizyka. Odpowiedź na to pytanie przynosi historyczno-filozoficzna rekonstrukcja współczesnych kierunków metafizycznych.

Po drugie hasło „metafizyka dziś” może zachęcać do zastanowienia się, jak uprawiać tradycyjną metafizykę w dzisiejszych czasach. W ramach tak rozumianej metafizyki mieściłyby się np. próby czytania Platona, Tomasza z Akwinu, czy Kanta, w nawiązaniu do ewolucjonizmu, neuronauk czy teorii systemów. Byłaby to stara metafizyka uprawiana na miarę dzisiejszej kultury.

Po trzecie „metafizykę dziś” można badać jako metafizykę dzisiejszej kultury. Inaczej niż w przypadku poprzedniego ujęcia byłaby to nie tyle klasyczna metafizyka uprawiana w nowych czasach, co bardziej „metafizyka” współczesnej kultury (genetivus subiectivus). Zamiast rozważać problem pierwszej przyczyny czy relację duszy i ciała, co czyniła tradycyjna metafizyka, „metafizyka dziś” skupiałaby się na takich zjawiskach, jak technonauka czy kapitalizm.

Czy istnieje jeszcze inna możliwość spojrzenia na “metafizykę dziś”, tzn. czy jest możliwe uprawianie dziś metafizyki poza wymienionych polami problemowymi? Jeśli tak, co ją charakteryzuje? Czy i jak możliwa jest dzisiaj metafizyka? Jakie są jej główne problemy, kierunki rozwiązań, metody, sposobu wyrazu i perspektywy?

Celem spotkania jest przebadanie stanu, problemów, trendów i perspektyw współczesnej metafizyki. W obliczu przekonania o “końcu metafizyki” przed uczestnikami Szkoły zostanie postawione zadanie zastanowienia się nad możliwością jej uprawiania w dobie post- i antymetafizycznych prób myślenia filozoficznego. W obliczu coraz bardziej dominujących trendów o charakterze otwarcie antymetafizycznym, w imię zachowania i rozwoju filozofii, myślimy o miejscu i czasie wolnego namysłu nad możliwością uprawiania “metafizyki dziś”, tj. w ramach kultury, która charakteryzuje się zupełnie innymi problemami niż te wcześniejsze, dla których uprawianie filozofii jako metafizyki wydawało się rzeczą zupełnie naturalną. Celem jest zainspirowanie i włączenie uczestników do wspólnej pracy na tym polu. Chodzi o pozaakademickie spotkanie różnych pokoleń badaczy i przedstawicieli nurtów, tak aby można było uzgodnić w warunkach przyrody i wspólnych górskich spacerów, posiłków i kontaktów z lokalną kulturą pasje badawcze, omówić problemy i nawiązać kontakty naukowe, które poskutkują stworzeniem nowych projektów, prac i grup badawczych. Swoją formułą szkoła letnia ma nawiązywać do najlepszych tradycji filozoficznych, które znane były z wysokiego poziomu merytorycznego, wolności badania i nauczania, wolności wypowiedzi, szacunku, bezkompromisowości w dociekaniu prawdy, ale także budowaniu kultury przyjaźni i intelektualnej zabawy. O ile podczas tradycyjnych konferencji naukowych niewiele jest czasu na dyskusje, organizacja zaproponowanej Szkoły ma skupiać się na debatach, wspólnym czytaniu tekstów, pracy w trybie seminaryjnej, ale także rozwijaniu kreatywności poprzez poszukiwanie różnych form wyrazu doświadczenia filozoficznego. Nie chodzi o suchą prezentację stanowisk, lecz – żywe współfilozofowanie.

Szkoła letnia trwać będzie od czwartku (27.07.2023) do poniedziałku (31.07.2023). W tym czasie uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i seminariach, prowadzonych przez znamienitych znawców tematyki. Zaproszenie do Szkoły w roli prowadzących spotkania przyjęli:

  • prof. Maria Gołębiewska (IFiS PAN)
  • prof. Maria Kostyszak (UWr),
  • prof. Jacek Migasiński (UW),
  • prof. Agata Bielik-Robson (IFiS PAN),
  • prof. Andrzej Leder (IFiS PAN),
  • dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN).

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych filozofią, zwłaszcza jednak do studentów filozofii, doktorantów i doktorów filozofii oraz samodzielnych pracowników naukowych.

Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego wraz z CV przyjmowane są drogą mailową do dnia 7 lipca 2023 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: dsobota@ifispan.edu.pl  

Opłata wynosi 700 zł (cena obejmuje: udział we wszystkich zajęciach, pełne wyżywienie oraz noclegi).

Całe wydarzenie odbywa się w Willi Rosa w Sokołowsku: http://villarosa.sokolowsko.org/

Koszty transportu leżą w gestii uczestników.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia opłatę należy uiścić na podany niżej nr konta:  55 1130 1017 0020 1463 0820 0001 (dopisek: Szkoła letnia metafizyka dziś)

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszam!

Dr hab. Daniel R. Sobota, prof. IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey