Legenda o Thomasie Kuhnie

Zapraszamy do udziału w kolejnym zdalnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 18 grudnia br., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Legenda o Thomasie Kuhnie wygłosi Dr Paweł Jarnicki (Politechnika Warszawska).

Podajemy streszczenie tego referatu:

“W wystąpieniu przedstawię strukturę kolektywów myślowych według Ludwika Flecka i przyporządkowane poszczególnym ich kręgom (ezoteryczny i egzoteryczny) rodzaje wiedzy (od popularnej do czasopismowej). Pokażę, że popularna wiedza o Thomasie Kuhnie, zwłaszcza w świecie angielskojęzycznym, przybiera najczęściej postać legendy o samotnym geniuszu, który pewnego gorącego letniego dnia roku 1947, wyglądając przez okno, dostąpił objawienia (doświadczenie to w literaturze nazywa się najczęściej Aristotle experience). Następnie zastanowię się nad możliwym pochodzeniem tej legendy i relacją między koncepcjami Kuhna i Flecka przedstawionymi odpowiednio w Strukturze rewolucji naukowych (1962) i Powstaniu i rozwoju faktu naukowego (1935).”

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Aby wziąć w nim udział należy użyć następującego linku: https://zoom.us/j/91898477840

Zapraszamy też do udziału w posiedzenie Seminarium z filozofii nauki na PW, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 17.00, w formie wirtualnej, przy użyciu platformy Zoom. Referat pt. “O pewnej propozycji ujęcia monady Leibniza w ontologii topologicznej” wygłosi Profesor Janusz Kaczmarek z Uniwersytetu Łódzkiego.  Po referacie jest przewidziana dyskusja. Tekst na spotkanie jest tutaj.

Pragniemy także podziękować Państwu za udział w jubileuszowym seminarium poświęconym Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu, świetną i twórczą atmosferę oraz Państwa wypowiedzi. Przekazujemy także słowa, które skierował do wszystkich uczestników Jubilat:

 <<Podczas gdy Organizatorzy Seminarium “Ku filozofii informatycznej” mają powód cieszyć się z frekwencji oraz z treści, poziomu i stylu wypowiedzi uczestników, i za to serdecznie im dziękować, jeszcze większy powód ma ktoś, komu to posiedzenie zostało dedykowane.  Z tej, mianowicie racji, że w jego długim akademickim życiorysie pół wieku było czasem poszukiwań prowadzących, coraz bardziej świadomie, ku FILOZOFII INFORMATYCZNEJ.

Dzień 17 listopada 2020 okazał się w tych poszukiwaniach momentem przełomowym. Używając tak dużego słowa, nie ulegam bynajmniej jakiejś jubileuszowej euforii. Refleksje poseminaryjne umacniają mnie w przeświadczeniu, że dzięki wnikliwym uwagom prelegentów i dyskutantów, i dzięki atmosferze intelektualnej tego spotkania, dostałem w darze niespodziewaną iluminację.

Mianowicie, inspirujący wgląd w długą przebytą dotąd drogę, oraz nowe światło na jej ciąg dalszy.  Należy się za to z mojej strony wzruszone i głośne DZIĘKUJĘ!

Witold Marciszewski

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey