Ku wzajemnemu zrozumieniu dla dialogu: społeczeństwa polskie i białoruskie w latach 2020-22

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji ekspercko-badawczej „Ku wzajemnemu zrozumieniu dla dialogu: społeczeństwa polskie i białoruskie w latach 2020-22”

Miejsce: Instytut Filozofii i Socjologii, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 232

Termin: 27-28 października 2022, codziennie od 10.00

Języki: białoruski, polski i angielski

Współorganizatorzy: IFIS PAN (Warszawa), Instytut Studiów Politycznych „Sfera Polityczna” (Wilno-Mińsk), BISS – Białoruski Instytut Studiów Strategicznych (Wilno)

Od stuleci Białoruś i Polska są sąsiadami i łączy je wiele wspólnych relacji. To, w jaki sposób Polacy i Białorusi ujmują sytuację społeczną i postrzegają takie wydarzenia, jak protesty 2020 w Białorusi lub wojnę w Ukrainie jest nie tylko kwestią (samo)diagnozy, ale ważnym czynnikiem budowania nowej polityki w stosunkach między oboma krajami. Dla lepszego zrozumienia obecnej sytuacji w krajach, realistycznej oceny skali wzajemnego wsparcia oraz nawiązania relacji na poziomie niepaństwowym, konieczne wydaje się zorganizowanie konferencji ekspercko-badawczej z udziałem polskich i białoruskich przedstawicieli środowiska akademickiego i eksperckiego.

Oto kluczowe kwestie do przedyskutowania:

 • Białorusini w 2020 i 2022 roku: co zmieniło się w nastrojach protestacyjnych w okresie nasilania się represji i w kontekście wojno rosyjsko-ukraińskiej.
 • Białoruś jako centrum geopolitycznej konfrontacji: jakie są aktualne trendy polityczne i wyzwania stojące przed społeczeństwem, rządem i opozycją demokratyczną?
 • Białorusini w kraju i na emigracji: jakie relacje łączą „podzielone” społeczeństwo i jak diaspora białoruska może nawiązać owocny dialog z sąsiednimi narodami?
 • Polskie społeczeństwo i zmiany opinii publicznej: jak wydarzenia w Białorusi, kryzys migracyjny i wojna w Ukrainie wpływają na stosunek Polaków do sąsiednich narodów i migrantów przymusowych (dane socjologiczne)?
 • Stosunki polsko-białoruskie a wizja wspólnej przyszłości: jakim strategicznym wyzwaniom muszą stawić czoła elity intelektualne i polityczne obu krajów, aby stworzyć podstawy do owocnej współpracy.

Program

Dzień pierwszy (27.10.22)

10.00-10.40 Otwarcie konferencji. Przemówienia organizatorów i gości

10.50-12.30 Pierwszy panel „Społeczeństwo białoruskie 2020-22: najważniejsze trendy”. Moderator: dr Piotr Rudkouski, profesor IFiS PAN, dyrektor Białoruskiego Instytutu Badań Strategicznych (BISS)

 • dr. hab. Andrej Vardomatski, profesor Studium Europy Wschodniej UW „2020: dlaczego i jak? (długo i krótkoterminowe przyczyny wydarzenia)”
 • dr Hienadź Koršunaŭ, starszy ekspert Centrum Nowych Idei „Główne trendy dynamiki społecznej na Białorusi: 2020-2022″
 • dr. hab.Ryszard Radzik, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Białorusini w badaniach socjologicznych ostatnich lat. Trendy rozwojowe”
 • dr Ryhor Astapenia, dyrektor Programu Rosji i Eurazji Chatham House „Wojna na Ukrainie oczami społeczeństwa białoruskiego”

12.30-12.50 przerwa kawowa

12.50-13.50 Drugi panel „Zmiany w postrzeganiu państw sąsiednich i migrantów w polskim społeczeństwie 2020-2022”; moderator: dr hab. Andrzej Gniazdowski, profesor IFIS PAN

 • prof. dr hab. Joanna Kurczewska (IFiS PAN)
 • dr hab. Wojciech Misztal, profesor IPSiR UW „Organizacje pozarządowe w Polsce i na Białorusi” 

14.00-15.20 przerwa 

15.20-16.50 Okrągły stół „Białoruś w domu i na emigracji: więzi podzielonego społeczeństwa, dialog z sąsiadami i praca na rzecz przyszłości”. Moderator: Irena Kotelovich, dziennikarka, krytyczka filmowa

 •  Siarhei Budkin, dziennikarz, dyrektor Białoruskiej Rady Kultury
 • Artur Michalski, dziennikarz, dyplomata, ambasador RP w Republice Białoruś
 • Yauhien Sapach, dyrektor wykonawczy Białoruskiego PEN Center w Warszawie
 • Taciana Niadbaj, pisarka, prezeska Białoruskiego PEN Center w Warszawie

Dzień drugi 28.10.22

10.00-11.20 Trzeci panel „Od kryzysu migracyjnego do niszczenia grobów: trendy w rozwoju oficjalnych stosunków państwowych między Polską a Białorusią”; moderator: dr Paweł Barkouski, adiunkt w IFiS PAN

 • dr Anna Kostrzewa-Misztal, zastępca dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ RP Uwarunkowania relacji polsko-białoruskich po czerwcu 2020 r.”
 • dr Kamil Klysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich UW „(Nie)możliwe wznowienie dialogu? Próba realistycznej oceny polityki Mińska wobec Warszawy”
 • dr Piotr Rudkouski, profesor IFiS PAN, dyrektor BISS: Eto nashi polaki!’ Próba ‘oswojenia’ polskiej mniejszości przez reżim białoruski”
 • dr Andrej Kazakevich, dyrektor Institute of Political Studies “Political Sphere”. „Stosunki Białorusi i Polski: ewolucja i wyzwania po 2020 roku”

11.20-11.30 przerwa kawowa

11.30-13.00 Okrągły stół „Białoruś, Polska i wojna na Ukrainie: regionalne wyzwanie i poszukiwanie wspólnej strategii”; moderator: Andrej Kazakevich, dr, dyrektor Institute of Political Studies “Political Sphere”.

 • Siarhei Chaly, ekonomista-analityk, dziennikarz, komentator polityczny
 • dr Kamil Klysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich UW
 • dr Piotr Rudkouski, profesor IFiS PAN, dyrektor BISS

13.00-14.00 przerwa 

14.10-15.30 Czwarty panel „Gabinet przejściowy a społeczeństwo obywatelskie: alternatywne drogi rozwoju stosunków polsko-białoruskich”

 • dr hab. Grzegorz Pyszczek, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie “Emocjonalne konteksty polskich obrazów Białorusi”
 • Alina Koushyk, dziennikarka, socjolog, przedstawiciel Gabinetu Zjednoczonego ds. odrodzenia narodowego „Rozwój kultury narodowej jako priorytet w pracy Zjednoczonego Gabinetu”
 • dr Pavel Barkouski, profesor IFIS PAN „Problemy i wyzwania edukacji białoruskiej oraz sposoby ich rozwiązywania poza granicami Białorusi”
 • Stanislava Glinnik, aktywista, koordynator Białoruskiego Centrum Młodzieży w Warszawie „Młodzież białoruska w Polsce: problemy adaptacji i komunikacji”

15.30-15.45 przerwa kawowa

15.45-17.00 Dyskusja końcowa „Białoruś i Polska: drogi do wzajemnego zrozumienia”; moderator: Vitali Tsyhankou, dziennikarz, komentator polityczny

 • Sławomir Sierakowski, socjolog, dziennikarz, redaktor „Krytyki politycznej”
 • Taciana Niadbaj, pisarka, prezes Białoruskiego PEN Center w Warszawie
 • Alina Koushyk, dziennikarka, socjolożka, przedstawicielka Gabinetu Zjednoczonego ds. odrodzenia narodowego.
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey