Kościół wobec władzy i społeczeństwa

6 czerwca odbyła się w IFiS debata pod tytułem: KOŚCIÓŁ WOBEC WŁADZY I SPOŁECZEŃSTWA. Na Facebooku można obejrzeć fotorelację z wydarzenia.

Moderatorem dyskusji był prof. Andrzej Rychard, dyrektor IFiS, a prelegentami: prof. Mirosława Grabowska, CBOS, Instytut Socjologii UW, prof. Zbigniew Mikołejko, IFiS, ks. dr Wojciech Sadłoń, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, prof. Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się otwarta debata.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey