Konkurs na stypendium naukowe w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych w ramach konkursu „SONATA BIS-10” Nr UMO-2020/38/E/HS6/00302

Kierownik projektu: dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN

Liczba stypendiów naukowych: 1
Stypendium naukowe w wysokości do 4 500 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacane przez okres do 36 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 lipca 2024 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia do: artur.pokropek@gmail.com oraz maria.flakus@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Stypendysta w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych”.

Dodatkowych informacji udziela: prof. IFiS PAN Artur Pokropek: artur.pokropek@gmail.com oraz maria.flakus@ifispan.edu.pl

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 29 lipca – 1 sierpnia 2024 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 1 września 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey