Konkurs na stanowisko producenta wystawy „Czynniki ryzyka” w ramach projektu pt. COURAGE

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko producenta wystawy „Czynniki ryzyka” w ramach projektu pt. COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries

Projekt finansowany ze środków programu Horyzont 2020 (umowa grantowa nr 692919)

Wystawa „Czynniki ryzyka” organizowana jest w ramach projektu pt. COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries, który dokumentuje dziedzictwo kultur oporu i sztuki niezależnej w państwach byłego Bloku Wschodniego. Więcej o COURAGE można przeczytać na: http://pl.cultural-opposition.eu/. Na wystawie prezentowane będę obiekty artystyczne i dokumenty życia codziennego z 13 krajów.

Termin i miejsce wystawy: 21.08-09.09.2018, Warszawa.

Obowiązkiem pracownika będzie pomoc w zorganizowaniu wystawy we współpracy z Zespołem COURAGE z IFiS PAN.

Ilość osób i warunki zatrudnienia:1 osoba; umowa zlecenie (czas realizacji zlecenia: 18.06-18.09.2018 r.)

Szczegóły: Producent wystawy

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey