Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w dziedzinie socjologii – adiunkta w specjalności: socjologia instytucjonalna

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego w dziedzinie socjologii – adiunkta w specjalności: socjologia instytucjonalna

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 1 października 2018 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Wymagane kwalifikacje:

  1. stopień naukowy doktora w jednej z następujących dyscyplin: socjologia, ekonomia, filozofia;
  2. doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w zakresie polityk publicznych;
  3. publikacje w recenzowanych czasopismach;
  4. wystąpienia na konferencjach, w tym konferencjach międzynarodowych;
  5. doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej;
  6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie;
  7. jako dodatkowe atuty: znajomość teorii i doświadczenie badawcze w nurcie instytucjonalizmu w naukach społecznych, otwartość na interdyscyplinarność.

Recognised Researcher (R2) – stopień naukowy doktora lub równoważny; niesamodzielny pracownik naukowy. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Szczegóły: Kon_ adiun_soc_instytuc.

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey